1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. 2014 Türkiye İlerleme Raporuna...

2014 Türkiye İlerleme Raporuna katkı için STÖ’lere davet

Türkiye için 2014 İlerleme Raporu‘nun taslağını hazırlamaya başlayan AB Türkiye Delegasyonu, sivil toplum kuruluşlarını rapora erken aşamada katkıda bulunmaya davet ediyor. Ekim 2014‘te yayınlanacak olan İlerleme Raporu2013 İlerleme Raporu‘ndan bu yana AB üyeliğine ilişkin siyasi ve ekonomik kriterlerin karşılanmasında ve üyeliğin getireceği yükümlülükleri üstlenme kabiliyetini geliştirmede Türkiye’nin sağladığı ilerlemeye dair bir değerlendirmede bulunacaktır. Siyasi kriterler demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı duyulması ve azınlıkların korunmasını teminat altına alan kurumların istikrarının sağlanmasını gerektiriyor. Raporun ilgili bölümünde Avrupa Komisyonu ayrıca Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmesi, bölgesel işbirliği ve Üye Ülkeler dahil komşularla iyi ilişkiler içerisinde olma gibi hususlardaki gelişmeleri de takip ediyor. Ekonomik kriterler, işler durumda bir piyasa ekonomisi ve Türkiye’nin Birlik içerisindeki rekabetçi baskı ve piyasa güçlerine ayak uydurma kapasitesinin bulunmasına ilişkindir. Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyeti, Antlaşmalar ve ikincil mevzuatta ortaya konulan müktesebat ile Birliğin politikalarını benimsemesini kapsar. Avrupa Komisyonu ayrıca Türkiye’nin müktesebatı uygulamaya yönelik idari kapasitesine ilişkin gelişmeleri de izliyor. AB Delegasyonu, Türkiye’deki tüm sivil toplum örgütleri, platformlar, dernekler ve bireyler tarafından İlerleme Raporuna yapılabilecek her türlü katkıyı memnuniyetle karşılıyor. Bu katkılar 2013 İlerleme Raporu‘na nazaran kaydedilen ilerlemeyi ve/veya eksiklikleri vurgulamalı ve 18 Nisan 2014 tarihine kadar e-posta yoluyla delegation-turkey-progress-report@eeas.europa.eu adresine gönderilmelidir. Lütfen yorumlarınızla güncelleme yapmak istediğiniz kısma 2013 İlerleme Raporu’nda tekabül eden bölümü ya da paragrafı net olarak ifade ediniz. Delegasyon, raporun yayımlanma tarihine yakın meydana gelen gelişmelere ilişkin yorumları almak amacıyla bu yılın ilerleyen zamanlarında tekrar katkıların sunulması çağrısında bulunabilir. 2013 İlerleme Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.    

Skip to content