1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. 5071 Nolu Gençlik Farkında…...

5071 Nolu Gençlik Farkında… Çalışması

Çalışma alanımızda gençlerin katılımını sağlamak ve desteklemek derneğimizin temel yaklaşımlarından biridir. Her sene derneğin gençlik grubundan duyurular ve sanal ortamlar aracılığıyla haberdar olan üniversite öğrencileri bize ulaşmaktadır. Bu gönüllü gençlerle çeşitli eğitim faaliyetleri (çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı ve önlenmesi, lgbti, cezaevinde insan, üreme ve cinsel sağlık vb.) gerçekleştirdikten sonra bilgilendirme amacıyla stand açma,etkinliklerde derneği temsil etme gibi görevler vermekteyiz. Çalışmamız her aşamada fon sorunu ile karşı karşıya kalmakta ve özellikle il dışından gelen eğitimcilerin giderlerinin karşılanması, mekan tahsisi, mekan kirası, ikram gibi sorunlar yaşamaktayız. Bu sorunlar bir süre sonra grubun motivasyonunu kaybetmesine ve koordinasyonun bozulmasına neden olmaktadır. Bu çalışma ile bahsedilen sorunları çözmek ve örgütlü bir gençlik gurubu oluşturmak hedefindeyiz. Bu amaçla eğitim öğretim yılının başında Eskişehir’de bulunan iki üniversitede duyurular yapıp gençlik grubu oluşturmak ve bu gençlerle 10 oturumluk bir eğitim süreci gerçekleştirip akran eğitimi yöntemiyle girdikleri tüm ortamlarda bilgi paylaşımlarını sağlamak istiyoruz. 5071 nolu onaylanan çalışmamızın görünürlüğünü için iletişim desteğine ihtiyaç duymaktayız. Çalışmamızı anlatan afişlerin üniversite fakültelerinde görünür olması yaygınlaştırma da etkili olacaktır. Çalışmanın bez ve karton afişlerin bulunması gerek fotoğraflamalar da gerekse katılımcı gençlerde olumlu etkisinin bulunacağını düşünüyoruz. Eğitimin sonunda katılımcı gençlere tüm eğitim sürecini tamamladıklarından dolayı katılımcı belgesinin verilmesi hem sahiplenmelerinde hem de özgeçmişlerine ekleyebilecekleri ispat niteliği taşıyacaktır. Çalışmanın tasarımının bulunduğu not defterleri ve kalemler gençlerin çalışma sürecinde bulundukları etkinliği güçlü olarak değerlendirmelerini sağlayacaktır. Eğiticilerin sundukları içeriğe dair bilgi notlarının olduğu kitap eğitim sonrası da gençlerin yararlanabileceği bir kılavuz özelliği taşıyacaktır.

Skip to content