1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. AB Bakanlığı ‘Sivil Toplum...

AB Bakanlığı ‘Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı’ düzenliyor

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, 15 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da “Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı” düzenliyor. “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında düzenlenecek etkinliğin katılımcıları başvuru usulü belirlenecek. Bakanlık duyurusu ve başvuru formu aşağıdadır:

SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

15 Şubat 2017, Ankara

Değerli Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri,

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan Sivil Toplum Sektörü Çalıştaylarının ilki 15 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Çalıştayda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci ile ilgili yürüttüğü çalışmalar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenmektedir. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir.

Bu doğrultuda Avrupa Birliği Bakanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurumdur. AB mali yardımının 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projeler geliştirilmektedir. Düzenlenecek çalıştaylar ile, söz konusu projelerin belirlendiği programlama sürecine sivil toplum kuruluşlarının katılımını artırmak hedeflenmektedir. Çalıştayımız, STK’ların ‘sivil toplum sektörü’ ile ilgili farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırarak programlama sürecine katkı sağlamalarını ve önümüzdeki dönemde yürütülecek hibe programları hakkında bilgi edinmelerini amaçlamaktadır.

Çalıştayın sabah oturumu Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ‘Sivil Toplum Sektörü’ hakkında bilgi vermesi ile başlayacak, Bakanlığın bu alandaki görev ve sorumlulukları ve önümüzdeki dönemde sivil topluma sağlanacak destekler ile ilgili paylaşımı ile devam edecektir. Çalıştayın öğleden sonra oturumunda ise STK’ların sektöre ilişkin katkılarının alınacağı grup çalışmaları yapılacaktır.

15 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek Sivil Toplum Çalıştayına katılım sağlamak üzere, başvuru formunu doldurarak ileten ve aşağıdaki kriterlere uyan, başvuru sırasına göre ilk 150 STK temsilcisi Ocak ayı içerisinde bilgilendirilecektir.

Başvuru yapacak STK’ların aşağıda belirtilen kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

  • – AB uyum süreci, AB hibe programları ve projeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları,
  • – Ulusal ve/veya uluslararası işbirliği platformlarında, ağlarında veya programlarında başka sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmış olmaları,
Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2017, Çarşamba saat 17:00

Ankara dışından Çalıştaya katılacak 50 katılımcının ulaşım ve konaklama masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Başvuru Formu 

Ayrıntılı bilgi için siviltoplumsektoru@gmail.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content