1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu...

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu – ‘Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı’ güncellendi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2016-2017 dönemi kapsamında EuropeAid/154374/DD/ACT/TR referans numaralı “Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı”nı yayınladı. 3 Şubat 2017 tarihine kadar başvuruya açık kalacak çağrı sonucu 2 milyon Avro’luk destek sağlanması planlanmaktadır. 23 Ocak günü çağrıyla ilgili yapılan güncelleme sonucunda, başvuru süreciyle ilgili aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz notlar yayınlanmıştır:[vc_btn title=” Clarifications – Guidelines – Concept Note stage” shape=”square” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fsivildusun.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2FClarifications-Guidelines-Concept-Note-stage.pdf||target:%20_blank”]Destek çağrısının ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

Destek programının küresel hedefi, demokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü konularında kamusal müzakerelere aktif katılım gösteren, politika yapımı ve karar alıcı mekanizmalara etki etme kapasitesine sahip dinamik bir sivil toplumun gelişimine katkı sunmaktır.

Bu yıl yapılan çağrının küresel hedefiyse, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin halihazırda faaliyet gösteren ulusal, bölgesel (Türkiye’deki coğrafi bölgeler kapsamında), yerel ve/veya tematik ağlar ve platformlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Program kapsamında “… hak temelli faaliyetler yürüten sivil toplum ağ ve platformlarına, özellikle AB’nin diğer sivil toplum destek programları tarafından kapsanmayan alanlarda yapılan çalışmalara, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasi, hukukun üstünlüğüne saygı, çocuk hakları, çevre ve iklim değişikliği gibi yatay konulara özel önem veren projelere” öncelik verilecektir.

Ayrıca “katılımcı demokrasinin gelişimi için gerekli ortamı yaratmak ve demokratik mekanizmaları güçlendirmek” amacıyla 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği Genişleme Ülkeleri’ne destek sağlanması kapsamında Türkiye’deki sivil toplum temsilcilerine açılan çağrının spesifik hedefleri de aşağıdaki gibidir:

  • Sivil toplum ağları ve platformlarının kurum içi yönetişimini güçlendirmek
  • Sivil toplum ağları ve platformlarını bileşenlerine (üyeler, vatandaşlar vb.) erişim kapasitesi, izleme-değerlendirme ve savunuculuk kapasiteleri kapsamında güçlendirmek

“Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı” çağrısıyla ilgili ayrıntıları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
http://bit.ly/2gXCIYc

Hibe başvurularıyla ilgili rehberi bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:
Guidelines for Grant Applications

Deprem ertesi toparlanma sürecinde hakları koruyup gözetmeye yönelik gayret özel desteği 30 Mart'ta açılıyor. Bilgi almak ve hazırlanmak için tıkla.

 

Skip to content