1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Açık Toplum Vakfı’ndan Suriyeli...

Açık Toplum Vakfı’ndan Suriyeli çocukların eğitime kazandırılması için destek

Açık Toplum Vakfı, “eğitim, çocuk ve mülteciler” konusunda uzman ve deneyimli STÖ’lerin projelerine destek sağlayacak. Bu çerçevede Vakıf, 2016 yılı için 1.000.000 TL bütçe ayırdı. Ayrıca, 2017 ve takip eden yıllarda da Suriyeli mülteci çocukların sürdürülebilir eğitime erişimi yönündeki desteklerine artan bütçelerle katkıda bulunacak.

Yaşamını Türkiye’de sürdüren okul yaşındaki 856.900 Suriyeli çocuğun 531.900’ü eğitimine devam edemiyor. Açık Toplum Vakfı, çocuk mültecilerin eğitim hakkına erişimini Türkiyeli akranlarıyla aynı duruma getirmek için “Kayıp Neslin Eşiğinde” isimli araştırmanın sonucunda 1 milyon TL’lik bir teklif çağrısı yayınladı.

https://youtu.be/z7ikt9b0a1I

Çağrının detayları aşağıda yer alıyor:

Teklif Çağrısı: Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişimleri

a.Proje konuları: Genel çerçeve, amaç ve öncelikler
Bu teklif çağrısı, Suriye ya da başka ülkelerden gelen mülteci çocukların Türkiye’de eğitim sistemine kazandırılmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi için yapılmıştır. Açık Toplum Vakfı olarak özellikle okul öncesi eğitim ve Türkçe öğrenme programlarına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vakıf olarak, tüm mülteci çocukların ulusal eğitim sistemimize dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

b.Bütçe
Açık Toplum Vakfı’nın bu teklif çağrısında ayırdığı bütçe 1,000,000 TL’dir. Vakıf, kuralları ve prensipleri gereği toplam proje bütçelerinin en fazla 1/3’ünü destekler. Ancak Açık Toplum Vakfı, bu teklif çağrısına özel olarak, proje bütçesinin %80’ine kadar destek sağlayacaktır.

c.Kim başvurabilir?
Proje teklifleri; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen özel şirketler gibi tüzel kişiliğe sahip kurumlar tarafından sunulabilir.

d.Ne zaman ve nasıl başvurulur?
Proje teklifleri İngilizce ve Türkçe olarak teslim edilmelidir. Açık Toplum Vakfı, proje önerileri için standart bir format kullanmamaktadır. Ancak sunulacak olan önerilerin, başta açık toplum ideali olmak üzere, belli kıstaslara uygun olması gerekmektedir. Sunulan önerilerin bütçesi, belli bir şablona göre hazırlanmalıdır. Uyulması gereken kurallar ve bütçe şablonu için bkz.: http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/acik_toplum_vakfi_proje_kilavuzu.pdf

e.Değerlendirme ve kabul süreci
Dokuz kişiden oluşan Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu’na sunulmaya hazır hale gelen proje önerileri, belirli aralıklarla toplanan kurul tarafından değerlendirilir ve desteklenmesinde yarar görülen projeler, vakıf yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından da uygun görülen proje önerileri desteklenmeye hak kazanır. Bağış programından yararlanan kuruluşlar, projenin uygulaması sırasında ve proje tamamlandıktan sonra Açık Toplum Vakfı’na kapsamlı ara ve nihai raporlar sunarlar.

 

Çağrı metninin tamamı için aşağıdaki butona tıklayınız:[vc_btn title=”Açık Toplum Vakfı Teklif Çağrısı” color=”danger” link=”url:http%3A%2F%2Fsivildusun.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FA%C3%A7%C4%B1k-toplum-vakf%C4%B1-teklif-cagrisi.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row]

Skip to content