1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. AİHM KARARLARI ve TÜRKİYE’de...

AİHM KARARLARI ve TÜRKİYE’de İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ

AİHM İnanç Özgürlükleri konusunda 2005 yılında başlayan üç davayı 2015 – 2016 ‘da karara bağladı. (Zorunlu Din dersleri – 21163/11 – Cem evleri staüsü 32093/10 , İnanç grupları arasında ayrımcılık 62649/10) En son kararın 26 Nisan 2016’da açıklanmasından sonra daha önceki kararları da AB Bakanlar Komitesi nezdinde takip etmekte olan ADO, iki önemli STK ile birlikte (KÜYEREL / SODEV) 8 Mayıs 2016’da FES desteği ile İstanbul’da bir konferans düzenledi. Konferansta AİHM eski yargıcı RIZA TÜRMEN dosyaları ve kararları irdeledi, Türkiye Barolar Birliği Başk danışmanı Prof.Dr. Necdet Basa iç hukukta yapılması gerekenleri anlattı ve Baroların bu konuda tüm istek sahiplerine bedelsiz destek vereceğini açıkladı, Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu konunun Anayasa, Demokrasi ve İnsan Hakları açısından irdelemelerini yaptı. http://aleviocagi.org/aihm-kararlari-ve-turkiyede-inanc-ozgurlukleri/, www.facebook.com/groups/aleviocagi/ sayfalarından konferansın youtube linklerine ulaşılabilmektedir.
Konferans kayıtları deşifre dilmiş, redaksiyondan geçmiş olup halen editör denetimi yapılmaktadır. Eklerin tanzimi, grafik ve dizin, baskı, PTT kanalı ile TBMM üyeleri, Valilikler, bazı kaymakamlıklar, önemli STK’lar ve 1000 kadar cemevine dağıtım için SİVİLDÜŞÜN desteği talep etmekteyiz. Yurt dışındaki Alevi örgütleri dağıtımı kendi imkanları ile üstleneceklerdir.

Skip to content