1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Toplumdan Haberler
  4. /
  5. Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı’na...

Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı’na başvurular başladı

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Hollanda Helsinki Komitesi (NHC) tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi projesi kapsamında Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı başladı.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Hollanda Helsinki Komitesi (NHC) tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen ; demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde sivil toplumun desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi projesi kapsamında Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı başladı.

Ayrımcılığa Karşı Birlikte Projesi, Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için kilit bir rol oynayan sivil toplumun ayrımcılığa karşı müdahalesini artırmaya odaklanıyor.  Özellikle, hak temelli çalışmalar yürüten örgütlerin ayrımcılık vakalarında başvuruları ele alma, stratejik dava açma, Ulusal İnsan Hakları Kurumları (UİHK’ler) ile ilişki kurma kapasitelerini güçlendirmeyi, ayrımcılık karşıtı çalışmalar için ağ oluşturmayı ve işbirlikleri oluşturmayı desteklemeyi hedefliyor. Bu şekilde daha dirençli sivil toplum örgütlerinin oluşmasına, sivil toplum alanının genişleyerek Türkiye’de demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje aynı zamanda, sivil toplumun Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının (UİHK) işleyişinin izlenmesine katılımını güçlendirmek ve bu alanda yapılabilecek politika reformlarının uygulanması için savunuculuk yapmak, tavsiyelerde bulunmak amacıyla bir hibe programı oluşturdu.

Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı, merkezine ayrımcılık yasağını almakla birlikte sadece ayrımcılığa maruz kalan belirli gruplarla ilgilenmekle kalmayıp, sivil toplumun ayrımcılıkla ilgili başvuruların ele alınmasında ve bu başvuruların UİHK’lere taşınmasında nasıl bir rol oynayabileceğine ve ayrımcılık pratiklerine karşı savunuculuğun nasıl geliştirilebileceğine de odaklanıyor.

Ayrımcılıkla mücadele etmek ve daha etkili, bağımsız ulusal insan hakları mekanizmalarını desteklemek için STÖ’ler ile barolar veya avukatlar arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla en az altı proje 2023-2024 yılları arasında uygulanacak en fazla 12 ay süreyle finanse edilecek.

Kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri veya Türkiye’de kurulan tüzel kişi statüsündeki kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu konsorsiyumlar programa başvurabilir. Son başvuru tarihi: 8 Ağustos 2023 saat 17.00 (CMT +2).

Çağrı ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

 

 

Başvurucuların dikkatine: Destek kalemleri güncelleniyor
Sivil Düşün destekleriyle yapabileceğiniz harcamalar 1 Nisan itibariyle güncelleniyor.

Detaylar için tıklayın.

Skip to content