Çalışma hakkını yaşatmak için ihtiyaç haritası

Salgın döneminde, çok sayıda kadın işini kaybetti ya da evdeki iş yükünün adaletsizce üzerlerine yıkılması yüzünden işlerinden ayrıldı. Bazılarının maaşı kesildi, bazıları ücretsiz izne çıkarıldı. Temizlik çalışanlarından seks işçilerine pek çok kadın kazançsız kaldı. Karantina dönemi, kadına yönelik şiddetin de artışa geçmesi için zemin yarattı. İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneğinin çalışması ile, salgınla ortaya çıkan ihtiyaçlar ortaya konuldu, çözüm önerileri geliştirilip raporlaştırıldı. Raporun içeriği, bilgilendirici videolara dönüştürüldü ve kamuoyu yaratıldı.

Skip to content