CEİD ekip arkadaşları arıyor

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III’te görev almak üzere Tematik Alan Uzmanları arıyor.

CEİD’in Avrupa Birliği tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesi olan Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III, 42 ay boyunca Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 ilde uygulanacak.

Proje, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin yerleşmesi için hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak 5 tematik alanda raporlar hazırlanacak, mevcut durum ortaya konulacak, toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri oluşturulacak. Proje uygulama illerinde kapasite arttırıcı eğitimler ve atölyeler düzenlenirken bu raporlardan da faydalanılacak.

CEİD, proje kapsamında görev alacak aşağıdaki 4 alanda Tematik Alan Uzmanları arıyor.

– İklim Değişikliği, Kırsal Alan Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

– Afet Yönetimi Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

– İşyerinde Şiddet, Taciz Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

– Kamu Harcamaları Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Pozisyonlar ile ilgilenen adayların  Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini, ekip olarak başvuracakların ise özgeçmişlerin yanı sıra Ekip Çalışmasının gerekliliğine dair belgeyi de ekleyerek, 02.10.2023 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar başvuru yapabilir.

İlanlarla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Skip to content