1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Toplumdan Haberler
  4. /
  5. CİSST mali ve idari...

CİSST mali ve idari işler sorumlusu arıyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) İstanbul ofisinde tam zamanlı hibrit çalışacak mali ve idari işler sorumlusu arıyor. Adaylar 9 Ağustos Salı günü 18.00’e kadar pozisyon için başvuru yapabilir.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapıyor.

Mali ve idari işler sorumlusunda aranan nitelikler:

– Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda deneyim sahibi olmak,

– En az 2 yıllık muhasebe ve mali raporlama bilgisi (tercihen Logo muhasebe programı deneyimi),

– Daha önce benzer pozisyonda tercihen bir sivil toplum alanında iş tecrübesine sahip olmak,

– Microsoft Office programlarına hakimiyet,

– Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi,

– Ekip çalışmasına yatkınlık,

– Güçlü iletişim yeteneği,

– Barışçıl, açık ve şeffaf iletişim,

– Bilgisayar ve diğer ofis ekipmanları hakkında teknik bilgi,

– Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli,

– Genel anlamda insan hakları ve hak savunuculuğu konularında farkındalık sahibi,

– CİSST’in ilke ve değerlerini bağlı olmak,

– İngilizce iletişim ve konuşma becerisi (tercihen).

Mali ve idari işler sorumlusunun mali ve idari görev ve sorumlulukları:

Mali İşler

– Günlük muhasebe kayıtlarının hazırlanması, belgelerin hem elektronik ortamda hem de fiziki olarak dosyalanması, belgelerin aylık kayıt için Mali Müşavir’e sunulması ve gözetiminde kayıt yapılmasının sağlanması

– Ödeme işlemlerinin takibi ve ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması

– Hizmet alımları için sözleşmelerin uygunluk kontrolü, gider pusulalarının düzenlenmesi

– Projelere ilişkin faturaların harcama bütçelerine eklenmesi ve prosedüre uygun şekilde dosyalanması

– Muhtasar beyanname için gerekli olan tüm belgelerin her ay mali müşavire gönderilmesi

– Aylık banka işlemleri ve muhasebe kayıtlarının mutabakatının yapılması için Mali Müşavir’ e gerekli belgelerin gönderilmesi ve takibi

– Fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında Finans Koordinatörü ve proje yöneticilerine destek verilmesi

– Personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların ödemelerinin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödemelerin takibi

– Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması

– Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi için Finans Koordinatörü’ne destek verilmesi

– Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması

– Kasa işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü, kayıtlarının tutulması, muhasebe kayıtlarının yapılması.

– Finansal konularla ilgili toplantılara katılım sağlanması

İdari İşler

– Yurt dışı yardım alma bildirimi, üyelik işlemleri, aylık aidat ödemelerinin kontrolü, Genel Kurul ve dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, Dernekler Beyannamesi gibi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüyle ilgili işlerin takibi

– Gelen giden evrak takibinin ve defter kaydının yapılması

– Haftalık düzenli kargo ve posta işlemleri ve bunların takibinin sağlanması

– Tüm idari satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alımların derneğin genel politikasına uygun şekilde gerçekleştirilmesi

– Personel işlerinin ve özlük dosyalarının takibi

– Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin sağlanması

– Hukuksal ve yasal işlemlerin organize edilmesi ve resmi kuruluşlar ile ilgili süreçlerin takip edilmesi ve yönetilmesi

– Demirbaş defterinin tutulması ve demirbaşların zimmetlenmesi ve fiziki takibinin yapılması

– Personel zaman çizelgelerinin aylık kontrolü ve dosyalanması

– Yıllık iç ve dış denetimler için gerekli hazırlığın yapılması ve hazırlanan raporlar için Finans Koordinatörü’ne destek verilmesi

– Yönetim kurulu kararlarının karar defterine yazılması ve gerekli imzaların takibi

– Yemek kartları için aylık hesaplamaların yapılması ve siparişin verilmesi

– Ofisin verimli çalışabilmesi için gerekli olan elektrik, su, ısınma ve iletişim arızaları ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi

Adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 9 Ağustos Salı günü 18.00’e kadar basvuru@cisst.org.tr adresine konu kısmına Mali ve İdari İşler Sorumlusu yazarak gönderebilir.

İlana dair detaylar için tıklayın.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content