Somut olmayan kültürel mirasla tanışmak 

Somut olmayan kültürel mirasla tanışmak 

Kültürel Araştırmalar Vakfı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesini ve sözleşmenin beş temel alanını animasyon yoluyla çocuklarla buluşturuyor. 

UNESCO SOKÜM sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan altı ayrı kısa animasyon filmle, çocukların hiç tanımadıkları kültürel miraslarının yanında, ebeveynlerinden görüp öğrendikleri ancak hikayesini ya da anlamını bilmedikleri kültürel miraslarıyla ilgili de bilgilendirme yapılıyor.

Animasyonları izleyin.

Somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların, kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları, uygulamaları, temsilleri, anlatımları, bilgileri ve becerileri ile bunlarla ilgili araç gereç ve kültürel mekânlarında içinde bulunduğu unsurlar şeklinde tanımlanıyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesini ve sözleşmenin beş temel alanını animasyon yoluyla çocuklarla buluşturmaya çalışıyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın korunması sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan altı ayrı kısa animasyon filmlerle çocukların bir fikir edinmesi düşünüldü. Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklendi.

Skip to content