1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Demokrasi ve İnsan Hakları...

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Yeni Teklif Çağrısı

Sivil Düşün AB Programı bu haberi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) adına yapmaktadır. Türkçe çeviri bilgilendirme amaçlıdır. Aşağıdaki iki bağlantıdan edinilecek bilgi ve belgeler başvuru konusunda bağlayıcıdır:

————————– Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Teklif Çağrısı yayınladı. DİHAA teklif çağrısının genel hedefi sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi aracılığıyla insan hakları ve temel özgürlüklerin, adalet ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin uluslararası çerçevenin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. EuropeAid/151143/DD/ACT/TR DİHAA Teklif Çağrısı’yla ilgili ayrıntılı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz. Teklif Çağrısı altında iki Lot (bileşen) yer almaktadır. Lot 1: Yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımın güçlendirilmesi ve insan hakları savunucularının desteklenmesi. Lot 2: Göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların insan haklarının korunması. Proje tekliflerinin bileşenlerden birine yanıt vermesi beklenmektedir.   Lot 1

 1. Sivil Toplum Katılımının Güçlendirilmesi

Teklifler, insan hakları ihlallerinin görüldüğü alanlarda insan haklarının desteklenmesi ve korunması ya da hükümet politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde insan haklarına saygının izlenmesine ihtiyaç duyulan durumlardan herhangi birini ele alabilir. Bu özel hedef kapsamında örnek olabilecek öncelikli alanlar şöyledir:

 • Kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddet,
 • LGBTİ hakları,
 • İşkence ve kötü muamelenin engellenmesi,
 • İfade, vicdan, din, medya, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri,
 • Adalete erişim, adil yargılanma hakkı ve yargı süreci,
 • Çocuk hakları,
 • Cezaevi sisteminin ve cezaevlerinde insan haklarının iyileştirilmesi,
 • Cezasızlıkla mücadele,
 • Ayrımcılıkla mücadele, kültürel haklar, azınlık hakları,
 • Sosyal haklar ve fırsat eşitliği (engelli bireylerin hakları, sendikal haklar, eğitim hakkı, sağlık ve barınma hakkı ve çevre hakkı dahil olmak üzere benzeri alanlar).

*Burada listelenen alanlar fikir verme amaçlı olup özel hedefler bu alanlarla sınırlı değildir.

 1. İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi

İnsan hakları savunucularının desteklenmesine yönelik çalışmaların yapılması da dâhil olmak üzere, insan haklarını savunan sivil toplum örgütlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu özel hedef kapsamındaki teklifler, hak savunucularının insan haklarının desteklenmesi ve korunması için yerel ve ulusal düzeyde mücadele ettiği herhangi bir durumun yanı sıra insan hakları ihlali durumunu da ele alabilir. Bu özel hedef kapsamında öncelikli alanlara örnekler şöyledir:

 • İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik eylemler,
 • İnsan hakları savunucularının teknik bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi,
 • İhlallerin izlenme ve belgelendirilmesi, insan hakları ihlallerinin mağdurları için hak arama çalışmaları, cezasızlıkla mücadele dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla insan hakları savunucuları örgütlerinin faaliyetlerini yürütme kapasitelerinin güçlendirilmesi,
 • İnsan hakları savunucularının afet sonrası durumlarda çalışma kapasitelerinin arttırılması,
 • Proje tekliflerine insan hakları savunucularına küçük hibeler ve/veya finansal destek verilmesi de dahil edilebilir (ancak mecburi koşul değildir).

*Burada listelenen alanlar fikir verme amaçlı olup özel hedefler bu alanlarla sınırlı değildir. Lot 2 Lot 2’nin özel hedefleri şunlardır: Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde politikaların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sırasında ya da hak ihlallerinin gözlemlendiği durumlarda, göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların haklarının geliştirilmesi, korunması ve izlenmesi gereken durumların ele alınması. Bu özel hedef kapsamındaki öncelikli alanlar şöyledir(Burada listelenen alanlar fikir verme amaçlı olup özel hedefler bu alanlarla sınırlı değildir.):

 • Geri göndermeme ilkesine riayet edilmesi,
 • Psiko-sosyal destek verilmesi,
 • Çocuk hakları,
 • Adalet ve hukuki danışmana/desteğe erişim, adil yargılanma hakkı ve yargı süreçlerinin doğru işletilmesi,
 • İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi,
 • Sosyal haklar ve fırsat eşitliği (engelli bireylerin hakları, eğitim hakkı, sağlık, barınma ve istihdam hakkı dahil olmak üzere benzeri alanlar)

Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru süreci ve başvurunun yapılacağı PROSPECT sistemi ile ilgili tüm bilgilere, aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

İlk aşamada PROSPECT sistemi üzerinden Kavramsal not (proje fikri) gönderilecektir. Başvuru formları PROSPECT sistemi üzerinden online olarak doldurulacaktır. Son başvuru tarihi ve saati 11 Mart 2016, Belçika zaman dilimiyle 18:00’dır.

Skip to content