1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi Programı...

Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi Programı için Katılımcı Daveti

STGM, ECAS ortaklığı ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan En İyi Savunuculuk ve Lobicilik Örneklerinin Yaygınlaştırılması” projesi yürütmektedir.  PROGRAMIN AMACI Proje kapsamında STÖ’lerin savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerini daha etkili bir biçimde yürütmesi ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına aktif katılımının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’deki STÖ’lerin merkezi ve yerel yönetimlerle diyalog geliştirme, planlama, kamuoyu desteği oluşturma konularında ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı eğitim ve uygulamalar gerçekleştirilecektir. PROGRAMIN İÇERİĞİ VE YÖNTEMİ Kapasite geliştirme çalışmaları 3 başlık altında gerçekleşecektir: A. Eğitim Programı Şubat ve Mart aylarında gerçekleşecek eğitim programı kapsamında:

 • Demokratik yönetim ve katılım
 • Savunuculuk, lobicilik
 • Savunuculuk kampanyası stratejileri
 • Savunuculuk ve lobicilik için sosyal medya kullanımı
 • İletişim stratejisi geliştirme
 • Araştırma ve politika oluşturma
 • İdari ve yerel yapılanma ve karar alma süreçlerine katılım
 • AB politikaları ve örnekleri

konuları üzerinde durulacaktır. 1. Teorik eğitim (2 gün) (Öngörülen Tarih Şubat) İlk eğitim demokratik katılım düşüncesinin tarihsel gelişimi, hukukun üstünlüğü, savunuculuk, lobicilik, merkezi ve yerel yönetimlerin idari yapısı ve Avrupa Birliği ülkelerinde demokratik katılım konusunda atılan adımlara ilişkin bir altyapı sunmaya yönelik olarak planlanmıştır. 2. Savunuculuk Kampanyası için Araçlar ve Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi (3 gün) (Öngörülen Tarih Mart) İkinci eğitimde katılım sürecine dahil olma, savunuculuk kampanyası yürütmek için kullanılacak araçlar, bilimsel araştırma, veri toplama ve analiz yöntemleri, savunuculuk stratejisi geliştirilmesi ve başta sosyal medyanın aktif kullanımı olmak üzere STÖ’lerin kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 3. Savunuculuk Kampanyası Geliştirme ve İletişim Stratejisi Oluşturma Atölyesi (3 gün) (Öngörülen Tarih Mart) Atölye çalışması eğitim çerçevesinde geliştirilen savunuculuk kampanya stratejilerini oluşturma, medyanın stratejik kullanımı ve iyi iletişim becerileri geliştirme üstüne odaklanmıştır. Kampanya planlamasına yönelik çalışmaların önemli bir parçası olarak katılan tüm STÖ’lerin bir iletişim stratejisi geliştirmesi öngörülmektedir. B. Savunuculuk Kampanyası-Pilot Çalışma Programa katılan STÖ’ler arasından bir STÖ’nün savunuculuk kampanyası yürütmesine destek verilecektir. Seçilecek olan STÖ’nün belirlenmesinde STÖ’nün eğitim ve atölye sırasında gösterdiği performans, yürütülecek savunuculuk kampanyasının sivil katılımı güçlendirmesi ve bir mevzuat değişikliği üzerine odaklanması dikkate alınacaktır. STGM, savunuculuk kampanyası doğrultusunda geliştirilecek politika metinleri, poster, broşür, web sayfası, basın duyurusu hazırlama gibi araçların yanında toplantı yapma, milletvekillerine ve basına ulaşma gibi konularda teknik destek ve sınırlı ölçüde maddi destek sağlayacaktır. C. Yurt Dışı Çalışma Ziyareti/Çalıştay  (Öngörülen Tarih Haziran) Brüksel’de savunuculuk ve lobicilik faaliyeti yürüten kurumlara, karşılıklı deneyim paylaşımını içeren, diyalog geliştirmeye yönelik çalışma ziyaretlerinde bulunulacaktır. Program ortağı ECAS’ın düzenleyeceği bir çalıştaya katılım öngörülmektedir. Brüksel ziyareti, programa katılmış olan 10 STÖ temsilcisi ile gerçekleştirilecektir. BAŞVURU Proje yerel ve ulusal düzeyde lobicilik ve savunuculuk aktiviteleri yapmayı hedefleyen STÖ’lere yöneliktir. Projede yer alacak STÖ’lerin; – Bir savunuculuk kampanyası yürütmeyi gündemine almış olması, – Yürüteceği kampanyayı bir araştırma ile desteklemesi/destekleyecek olması, – Kampanya konusuna ilişkin mevzuatta bir değişiklik öngören ve kampanyayı bu doğrultuda şekillendirecek olması, – Karar alma süreçlerine katılımı artırmayı hedeflemesi, beklenmektedir. Program için farklı alanlarda faaliyet yürüten 10 STÖ belirlenecektir. Katılacak her STÖ’den 2 temsilcinin programa dahil olması ve programın farklı etkinliklerine aynı temsilcilerin katılması gerekmektedir. Programa katılacak olan STÖ temsilcileri tüm eğitim ve çalışma ziyaretlerine kesintisiz biçimde katılmayı taahhüt ederler. Program kapsamındaki eğitimler Ankara’da gerçekleşecek olup Ankara dışından katılacak STÖ temsilcilerinin yurt içi / yurt dışı konaklama ve seyahat masrafları proje tarafından  karşılanacaktır. -Başvuru için lütfen:https://docs.google.com/forms/d/1SoQ23Onz6jWoyevGh_FBKqV1zDtvpCBjw3HVTX1rat8/viewform adresindeki formu doldurun. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2015’tir. Programa seçilen örgütlerden katılımcıların program gereklerini yerine getireceklerine dair bir yönetim kurulu kararı istenecektir. Ön elemeyi geçen başvuru sahipleri ile skype ya da telefon aracılığıyla mülakat yapılabilir. Başvuru sonuçları tüm başvuru sahiplerine e-posta aracılığı ile açıklanacaktır. Etkinliklere ilişkin kesin tarihler başvuruların değerlendirilmesinden sonra açıklanacaktır. İLETİŞİM Sürece ilişkin her türlü sorunuzu heval@stgm.org.tr adresine yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: Gökçe Heval Şimşek * Tunus Caddesi 85/8 06680 Kavaklıdere / ANKARA ‘ +90.312 442 42 62 -115 6 +90.312 442 57 55 : www.stgm.org.tr

Skip to content