Kimler başvurabilir?

Sivil toplum örgütleri

 • Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
 • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
 • Federasyon, konfederasyon
 • Kar amacı gütmeyen kooperatif veya işletmeler
 • Sendika
 • Meslek örgütü
 • Baro
 • Kent konseyi
 • Topluluklar

Aktivistler

 • Hakları geliştirmek için çalışanlar ya da çalışmaya istekli olanlar
 • Hak odaklı çalışmalara gönüllü katılanlar
 • Hak odaklı bir çalışmaya gönüllü liderlik yapanlar
 • Hak odaklı yeni bir girişim veya platform başlatanlar
 • Veya bireysel olarak hak odaklı başka çalışmalar yürütenler