Gayret Özel Desteği

30 Mart- 4 Temmuz 2023 arasında başvuruya açık olan Sivil Düşün özel desteği. gayret ile, Şubat 2023 depremlerinin ardından toparlanma sürecine hak odaklı bakışla katkı sunmak isteyenlere imkan ve fırsat sunmak, alan açmayı istedik. Böylece, kalıcı iyileşme için mütevazi bir katkı koymayı umduk. Desteğe; kişiler kendi adlarına, takımlarıla ya da bir sivil toplum örgütünü temsilen, depremden etkilenenlerin farklı haklarını koruyup yaşatmayı hedefleyen çalışmalarıyla başvuru iletebildiler. gayret özel desteğine başvuru değerlendirme süreci devam ediyor.

Desteğe dair detayları hatırlayın.

Haziran – 1 Ekim 2020 arasında başvuruya açık olan Sivil Düşün özel desteği. KonumAt-DestekAl ile büyük kaynakları olmayanları; mahallesinde, köyünde, ilçesinde ya da şehrinde haklar için değişim hayal edenleri destekten faydalanmaya çağırdık. Bu destek kapsam olarak Sivil Düşün genel desteğiyle benzer olmakla birlikte Türkiye’nin yalnız 50 şehrinden katılımı mümkün kılıyordu. Böylece, tüm ülke çapında yaşanacak değişimlerin, öncelikle herkesin yaşadığı yerde atacağı adımlarla başladığına duyduğumuz inancı tekrar güçlendirmeyi umduk.

152 kişi 76 sivil toplum örgütü 228 hayal için konum attı, Sivil Düşün’den destek istedi.

Türkiye’nin dört bir yanından ses geldi, Karadeniz ise başvuruda birinciydi. Diğer bölgelerden en çok konum atan şehirler Aydın (17), Çanakkale (15), Erzurum (15), Düzce (12), Konya (11) oldu.

Değişim en çok, çevre ve ekolojik haklar için düşlendi. Bu alanda 33 çalışma için başvuru aldık.

Çalışmalarıyla çevre haklarına dair doğru bilinen yanlışlara dikkat çekelim, kimlerin neler yapabileceğini anlatalım, güvenilir bilgi üretip yayalım, yani sesimizi daha çok duyuralım diyenler; Adıyaman, Afyon, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Düzce, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Sinop, Sivas, Tunceli ve Zonguldak’tan başvuru gönderdi.

Yaşadıkları yerde çevreyle ilgili sorunlara çözüm üretmek, politikaları yapanların desteğini almak, yani söz ve yetkil sahiplerini etkilemek niyetiyle başvuru gönderenler Afyon, Çankırı, Kırklareli ve Konya’dan konum attılar. Çevre haklarını daha iyi savunabilmek için daha iyi strateji üretelim, kaynaklarımızı çoğaltalım, kalıcı olmak için yollar bulalım, yani güçlenelim diyenlerin konum attığı şehirler Kars, Trabzon ve Tunceli oldu. İşbirlikleri kurmanın yollarını keşfedelim, iklim krizi için politika önerileri üretmeyi öğrenelim, yani kendimizi geliştirelim diyenler ise Afyon, Ardahan, Çanakkale ve Erzurum’dan ses ettiler.

Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele etmeyi düşleyenler de vardı. Bu alanda çalışmak istiyoruz diyenlerden 31 başvuru aldık.

Daha çok insan bilinçlenip bize katılsın, ayrımcı konuşup davranmak neden hak değildir, kimlere nasıl zarar verir; anlatalım diyenler Ağrı, Çankırı, Kahramanmaraş, Kayseri ve Tekirdağ’dan konum gönderdiler.

Eşitliğe duyarlı kişileri organize edelim, sözlerimizle medyada görünür olalım diyen başvuru sahiplerinin şehirleri Ağrı, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Bolu, Edirne, Giresun, Batman ve Bolu oldu.

25 çalışma ise gençlik haklarını yaşatacak düşlere can vermeyi vadetti. Politikaları üretenlere gençlerin sorunları için çözüm önerelim, dijital araçları daha iyi kullanmayı öğrenelim, sözlerimizin etkisi büyüsün diyen bu 25 başvurunun tamamı Batman ve Bolu’dan geldi.

Desteğe dair detayları hatırlayın.

11 Mayıs-11 Haziran 2020 arasında başvuruya açılan Sivil Düşün özel desteği. Bu desteği duyurmamızda, salgın döneminde sivil toplumun ihtiyaçlarına bir nebze de olsa yanıt bulabilmek umudu rol oynadı.

Destek duyurusunu inceleyin.

2012 yılında Türkiye’deki aktivistlerin ve sivil toplum örgütlerinin hak odaklı çalışmalarını desteklemek amacıyla başlatılan Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının dört yıl süren ilk dönemi, 22 Kasım 2012’de başladı. İlk dönemde desteklenen çalışmalar, önemli rakamlar, etkinlikler, yanı sıra fotoğraf ve videolara ulaşmak için tıklayın.  

1 Mart 2016’da başlayan ikinci dönem, 2018’e kadar devam etti. 1 Haziran 2018-29 Şubat 2020 tarihleri arasında hayata geçirilen üçüncü dönem ise bir önceki dönemin nihai değerlendirmesi ve ilgili paydaşlarla gerçekleştirilen görüşmelere dayanarak geliştirildi. Programın üç dönemini anlatan Sivil Düşün’ün Yolculuğu: 2012-2020 isimli kitabı incelemek için tıklayın.

Eğitimle örgütlenen çölyaklılar

Faaliyet kapsamında, seyahat, konaklama ve toplantı giderleri desteği alan, Türkiye’de kurulmuş olan 20 çölyak derneğinin yönetim kurulu başkanı, Manisa’da, Sivil Düşün uzman havuzundan sağlanan eğitmenden savunuculuk eğitimi aldı. Eğitim yoluyla dernekler arası iletişim kuvvetlendi, çölyaklıların sağlık hakları konusunda farkındalık yaratılması yolunda adımlar atıldı. Örgütlenen dernekler karar vericilerle görüşerek konunun takipçisi oldu. Sivil Düşün’ün Manisa Çölyak Derneği ile gerçekleştirdiği röportaj için tıklayın.

Toplumsal cinsiyet duyarlı gençler için eğitmenler

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER), Ankara Yenimahalle’de belirlediği okul ve/veya eğitim merkezlerinde, gençlerin toplumsal cinsiyet konusunda bilinçlendirilmesi doğrultusunda eğitim verecek gönüllü eğitmenlere ihtiyaç duyuyordu. Dernek, Sivil Düşün Uzman Havuzundan aldığı eğitmen desteğiyle eğitici eğitimi düzenledi ve bir eğitmen havuzu oluşturdu. Destek dahilinde seyahat, konaklama ve ikram giderleri de karşılandı.

Görme engelliler için daha bilinçli ve etkin roller

Dicle Görme Engelliler Derneği, engelli bireylerin kendi örgütleri içerisinde daha etkin roller üstlenmeleri önündeki engelleri tartışmak ve toplumsal cinsiyet perspektifini yeniden ele almak üzere Van’da bir toplantı düzenledi. Sivil Düşün’ün toplantı masraflarını desteklediği, uzman havuzundan eğitmen sağlanan faaliyet sonucunda, bölgede engelli hakları alanında çalışan örgütlerin arasında çeşitli ağlar kuruldu.

Hakkari’nin ilk cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimi

Bir Kadın Bir Hayat Derneği, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ile işbirliği içinde, cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimi düzenledi. Seyahat, konaklama, yerel ulaşım ve eğitim materyallerinin basım giderleri Sivil Düşün tarafından desteklenen eğitimden 20 kadın yararlandı. Şehirde ilk kez gerçekleştirilen eğitim sonunda, Hakkari’de toplumsal cinsiyet atölyeleri ve politika üretme üzerine çalışmalar yürütülmesi, kadın meclisi kurulması ve eğitmen havuzu oluşturulması amaçlandı. Sivil Düşün’ün Bir Kadın Bir Hayat Derneği ile yaptığı röportaja ulaşmak için tıklayın.

Sığınmacıların öykülerini ölümsüzleştiren fotoğrafçılar

Batman Kültür ve Sanat Derneği, belgesel fotoğraf alanında çalışan fotoğrafçılarla işbirliği ve dayanışma ağı kurmak üzere yola çıktı. Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak’tan sığınmacıların öykülerini kayıt altına alan fotoğrafçılar, çalışmalarının daha görünür olmasını sağlamak hedefiyle, Batman’da bir araya geldi. Sivil Düşün desteği ile toplantı masrafları, konaklama ve ulaşım giderleri karşılanan etkinlik sonucunda örgütün kapasitesi artırılmış oldu.

Şiddete karşı çözüm için mülteci kadınlarla dayanışma

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), bir toplantı düzenleyerek, Suriyeli mülteci kadınları, alandaki akademisyenleri ve aktif kadın örgütlerini ağırladı. Mülteci kadınlara dönük ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet konularına odaklanılan toplantıda, şiddete dönük somut çözüm önerileri ve alternatif yöntemler de tartışıldı. Sivil Düşün katılımcıların ulaşım-konaklama masrafları ve toplantı mekanı giderlerinin yanı sıra, aktif tartışma ortamına önayak olması için Arapça ardıl çeviri masraflarını da karşıladı.

Gençlik politikaları için uluslararası deneyim paylaşımı

Türkiye’de gençlik alanında çalışan 70’ten fazla örgütü bir araya getiren Gençlik Örgütleri Forumu (GOFor), 2015 yılından beri evrensel standartlarda bir gençlik politikasının yasal güvence altına alınarak uygulanması yolunda çalışıyor. GOFor, bu doğrultuda, Avrupa’da gençlik alanında politika üreten en büyük ve yaygın ağlardan biri olan Avrupa Gençlik Forumu’na (EYF) üye olmayı hedefliyor. GOFor, Sivil Düşün Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteğinden faydalanarak, hem deneyim paylaşımında hem de lobi faaliyetinde bulunmak üzere, EYF’nin genel kurul toplantılarında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gençlik örgütleri ve gençlik konseyleri ile bir araya geldi.

Telif hakları için uluslararası dayanışma

Türkiye sinema- televizyon sektörü özelinde telif haklarının örgütlü olarak takibini yapma misyonuyla kurulmuş olan BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, ilk günden bu yana, oyuncuların telif haklarını alabilmelerini sağlamak amacıyla, hem yurtiçi hem de yurt dışında faaliyetler gerçekleştiriyor. Aynı alanda çalışan örgütler ile deneyim paylaşımında bulunan; uluslararası standartlar, sözleşmeler ve pratikleri takip eden BİROY, Sivil Düşün desteğiyle, bu konuda işler bir sistem kurmuş olan Romanya’dan CREDIDAM ve İtalya’dan NUOVOIMAIE’ye çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde AB’de telif hakları sisteminin işleyişi, toplu hak yönetimi örgütlerinin yapısı, yasal düzenlemeler ve sinema- televizyon endüstrisi paydaşları arasındaki ilişkiler ele alındı.

Ruh sağlığında denenmiş teknikler için yerinde gözlem

Basaglia Metodu, ruh sağlığıyla ilgili tanı konmuş bireyleri toplumsal hayata dahil etmede 40 yıldır kullanılan bir yöntem. Trieste’deki Il Posto delle Fragole isimli sosyal kooperatif, bu modeli hayata geçirerek söz konusu bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel katılımını sağlama yönünde faaliyetler gerçekleştiriyor. Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği, modelin Kooperatifte hayata geçirilişini gözlemlemek üzere, İtalya’ya Sivil Düşün desteğiyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, benzeri amaçlar için kurulmuş olan yapıların insan kaynakları yönetimi yanında kâr getiren ve sürdürülebilir sosyal işletmeler olabilmesi için yöntemler gözlemlendi. Ayrıca kooperatif bünyesinde, programında ruh sağlığıyla ilgili tanı konmuş bireylerin deneyimlerine yer veren radyo kanalıyla ilgili teknik bilgiler ve tavsiyeler alındı. Ziyaretin ardından hazırlanan kısa belgesel filmi izlemek için tıklayın.

Flört şiddetini görünür kılmak için ulusal kampanya

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği, Şiddetim OLMA, Sevgilim Ol! kampanyası ile evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkilerde yaşanan şiddetin görünür kılınmasını sağladı. Kocaeli yerelinde çalışma yürüten yerel örgüt ve kadınların flört şiddeti kavramıyla tanışmalarına önayak olan dernek, aynı zamanda yürüttüğü sosyal medya kampanyasıyla ulusal düzeyde internet kullanıcılarına da ulaştı. Kampanya tanıtım videosu ile afiş ve broşürlerini Sivil Düşün desteğiyle hazırlayan dernek, kampanyanın yaygınlaştırılmasıyla ilgili Sivil Düşün’den uzman desteği de aldı.

Tarihsel ve kültürel miras için haritalama

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardan sonra ortaya çıkan zorunlu göç ve yer değiştirme süreci, ilçenin tarihsel ve kültürel yapısında da değişim yarattı. Aktivist Merve Zelal Taştan, Sivil Düşün’den aldığı destekle, ilçenin yok olan kültürel ve tarihsel mirasının izini sürdü. Çatışmalar sonrası durumu fotoğraflayan ve bir haritalama çalışmasına dönüştüren aktivist, çalışma sonuçlarını Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak internet kullanıcılarına sundu.

Set işçilerinin hakları için referans kaynak

Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası, uzun süredir içerik üretim çalışmalarını yürüttüğü Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberini Sivil Düşün desteğiyle yayınladı. Set işçilerinin haklarını tek kaynakta görebilmesini amaçlayan Sendika, rehberin hem basılı hem de çevrimiçi versiyonunu tasarladı. Sendikanın çalışmalarını yakından tanımak ve rehberin çevrimiçi haline ulaşmak için tıklayın.

Daha görünür olmak için dijital varlık ve içerikler

2006 yılından beri kültürel haklar alanında çalışmalar yürüten Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMİD), Sivil Düşün desteğinden yararlanarak kurumsal kimliğini yeniledi. Çalışmalarını kumid.net adresinde toplayan KUMİD, aynı zamanda tarihçesini anlatmak üzere bir tanıtım filmi çekti. Avrupa ülkeleriyle ağ oluşturma çalışmalarına katkı sunması için web sitesinde bulunan tanıtıcı metinleri İngilizce’ye tercüme ettiren Dernek, çalışmalarını Sivil Düşün desteğiyle yaygınlaştırdı.

Güçlenmek için daha iyi iletişim ve iş birliği

Kurumsal kimliğini oluşturmak üzere yola çıkan Anadolu Mülteci Derneği, Sivil Düşün Uzman Havuzundan aldığı eğitim desteğiyle iletişim çalışmaları gerçekleştirdi. Dernek, logodan web sitesine, tanıtıcı broşürlerden posterlere geniş bir çerçeveyi kapsayan iletişim materyallerini yeniledi. Mülteci hakları alanında çalışan örgütlerle ve kamu kurumlarıyla iş birliği yolları arayan Dernek, İletişim Desteğinin ardından, Sivil Düşün’den aldığı Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteğiyle, ağını genişletti.