• Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
 • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
 • Federasyon, konfederasyon, kar amacı gütmeyen kooperatif ve kar amacı gütmeyen işletmeler
 • Sendika, meslek örgütleri, barolar, kent konseyleri
 • Aktivistler başvurabilir

Evet,Temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için gönüllü olarak çalışan tüm bireyler aktivist olarak başvuru yapabilirler.

·Hak odaklı çalışmalara gönüllü faaliyetlere zaman ve enerji ayıran

·Hak odaklı bir çalışmaya liderlik için gönüllü olarak sorumluluk üstlenen

·Hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında gönüllü çaba sahibi olan bireyleri içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir.

 • Sivil Düşün, AB değerleri, temel hak ve özgürlükleri, demokrasi ve eşitliği benimseyen tüm çalışmalara açıktır. Sivil Düşün, sadece siyasi faaliyetler içermeyen çalışmaları destekler.
 • Sivil Düşün; akademik, ticari ve burs taleplerini içeren çalışmaları desteklemez. Çıkar çatışması riski taşıyan başvurular uygun değildir.
 • Sivil Düşün kar amacı güden çalışmaları desteklemez.
 • Evet, üyesi/çalışanı/gönüllüsü olduğunuz STÖ izin verdiği sürece başvuru yapabilirsiniz. Lütfen Sivil Düşün’ün, Bilgi Sisteminde (MIS) başvuruyu gönderen kişiden bağımsız olarak her STÖ için yalnızca bir hesaba izin verdiğini unutmayın. Ayrı bir hesap açmak, teknik olarak uygun bulunmamaktadır.
 • Evet, uzmanın Sivil Düşün’deki konumu ile başvuruyu gönderen kuruluş arasında doğrudan veya dolaylı bir çıkar çatışması olmadığı sürece. Sivil Düşün Ekibi ilgili kontrolleri yapar ve uzmanları çıkar çatışmalarından kaçınmaya çağırır.
 • Evet, birden fazla başvuru gönderebilirsiniz. Desteklere başvuru yapacak herkes için maksimum talep edilebilecek destek limiti, 22 Nisan 2022 itibarıyla güncellendi. Yani, önceden destek almış olsanız da -daha önce aldıkları miktar ne olursa olsun- yeni başvurucular gibi, 2025’e kadar yapacağınız tüm başvurular için toplamda 10 bin €’ya kadar destek talep edebilirsiniz.
 • Uluslararası sözleşmelerde tanımlanan temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için çalışan tüm sivil toplum örgütleri ve aktivistler Sivil Düşün desteğine başvurabilir. Aktivistlerin başvurularında ek bir kriter bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için Başvuru Rehberi’nde yer alan “Kimler Başvurabilir?” bölümünü inceleyin.
 • Başvurucuların aynı anda ya da peşi sıra tek seferde 5.000 EUR, toplamda ise 10.000 EUR’u geçmeyecek şekilde birden fazla başvuru yapabilmeleri mümkündür. Fakat bir çalışmanın uygulama süresi 6 ayla sınırlıdır ve birden fazla çalışmanın birbirini zamansal olarak kesmesi durumunda Uygunluk Kontrolü Uzmanları, çalışmaların zaman ve insan kaynağı anlamında yönetilebilir ve gerçekleştirilebilir olup olmadığını öğrenmek isteyebilirler.
 • Kar amacı gütmeyen kooperatifler, Sivil Düşün’e başvurabilir. Detaylı bilgi için Başvuru Rehberi’nde yer alan “Kimler Başvurabilir?” bölümünü inceleyebilirsiniz.
 • Evet, farklı kurumlar çalışmanıza paydaş kurum olarak destek sunabilirler. Bu kurumların logolarına içeriklerinizde Görünürlük Rehberi’ne uygun olacak şekilde yer verebilirsiniz.
 • Başvuruda bulunan örgüt ve aktivistler, aşağıda belirtilen uygun harcama kalemleri için en fazla 5000 euro tutarında destek talep edebilirler. Birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak program süresince en fazla 10.000 euro destek alabilirsiniz. Sivil Düşün sadece ayni destek verir.
 • Evet, aktivistler de aynı sivil toplum örgütleri gibi tek seferde 5.000 Euro, bir dönemde ise toplamda 10.000 Euro destek talep edebiliyorlar.
 • Başvurucuların aynı anda ya da peşi sıra tek seferde 5.000 EUR, toplamda ise 10.000 EUR’u geçmeyecek şekilde birden fazla başvuru yapabilmeleri mümkündür. Fakat bir çalışmanın uygulama süresi 6 ayla sınırlıdır ve iki çalışmanın birbirini zamansal olarak kesmesi durumunda Uygunluk Kontrolü Uzmanları, çalışmaların zaman ve insan kaynağı anlamında yönetilebilir ve gerçekleştirilebilir olup olmadığını öğrenmek isteyebilirler.
 • Onaylanan çalışmalar, en geç dört hafta içinde başlamalı ve en geç 6 ay içinde tamamlanmalıdır.
 • Uygulama aşaması boyunca başvurunuzu gönderdiğiniz tarihteki InforEuro kuru dikkate alınır. Bilgi Sistemi’nde de InforEuro kuruna göre hesaplanır.
 • Sivil Düşün Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmış, farklı hak alanlarında yetkinliğe sahip uzmanlardan oluşan bir uzman havuzu ile çalışır. Fakat yine de çalışmanızdaki özel durumlardan ötürü Sivil Düşün Uzman Havuzunda yer almayan bir uzmanla çalışmak isteyebilirsiniz. Bu durumda Sivil Düşün ekibi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan, önerdiğiniz uzman için onay ister. Onay süreci uzmanların özgeçmişleri ve görev tanımlarının uygunluk incelemesini içerdiği için zaman alabilir. Böyle bir durumda çalışmak istediğiniz uzman(lar)ın AB formatında özgeçmişlerini Program Destek Uzmanınıza iletin. Uzman ile çalışmaya başlamadan veya herhangi bir anlaşma yapmadan önce Sivil Düşün ekibinin onayını aldığınızdan emin olun.
 • Pandemi koşulları nedeniyle çalışma sahipleri ve uzmanlarımızın çevrimiçi yollarla bir araya gelmesini tavsiye ediyoruz. Fakat çalışmanız için mobilize ettiğimiz uzman sizinle aynı şehirde ikamet ediyorsa ve hem uzmanımız hem de sizin için fiziki olarak bir araya gelmenin önünde herhangi bir engel yoksa elbette fiziki buluşmalar da gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ek süreye neden ihtiyaç duyulduğunun gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Sunacağınız gerekçe, öncelikle Sivil Düşün ekibi, ardından da Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından değerlendirilecektir. Delegasyon’un gerekçeyi anlamlı bulup, onay vermesi durumunda uzman desteği süresi uzatılabilir.
 • Sivil Düşün, sosyal medya hesaplarından, internet sitesinden ve e-bülten üzerinden takvim ve içeriğe uygun olacak şekilde desteklenen çalışmaların içeriklerini paylaşır Sivil Düşün destekleri kapsamında gerçekleştirdiğiniz çalışmanızın çıktılarını sosyal medyada paylaşırken Sivil Düşün hesaplarını etiketlerseniz, Sivil Düşün hesaplarınızdan içeriğinizin Sivil Düşün hesaplarından da paylaşılır.
 • Avrupa Birliği – Türkiye Çerçeve Anlaşması gereği, yapılan tüm uygun harcamalar KDV’den muaftır. Tüm teklif, tedarik sözleşmesi ve faturaların KDV’siz olması gerekir. Ancak gelir vergisinden muaf değildir.
 • Tedarikçiler, hizmet bedelini faturaya dahil edebilir ancak toplam alınan hizmetin %25’ini geçmemelidir.
 • Evet, çalışmanız kapsamında yapılan tüm uygun harcamalar damga verigisinden muaftır.
 • Çalışmanız onaylandıktan hemen sonra ya da çalışmanızda kayda değer bir aşama katetmiş olsanız dahi detaylı gerekçelendirmesini yapmanız durumunda çalışmanızı geri çekme seçeneğiniz bulunuyor. Yeterli gerekçe sunulmaması durumda, bir sonraki başvurunuz bu süreçten olumsuz etkilenebilir. Elbette, bu aşamada varsa tedarik sözleşmelerinin iptali, tamamlanan faaliyetlerin faturalandırılması ve çalışmanızı geri çekmemiz ve kapatabilmemiz için gerken çalışma raporunun doldurulması gibi faaliyetleri tamamlamanız gerekir.
 • Ekipmanların tedariğinin mümkün olması açısından ekipmanları kiralayacağınız tedarikçinin bulunduğunuz ve/veya çalışmayı gerçekleştireceğiniz şehirde olması tercih edilir.
 • Yurt dışında herhangi bir eğitim, konferans, seminer gibi bir etkinliğe katılabilmeniz için seyahat, konaklama, pasaport, vize ve günlük harcama desteği karşılanır. Detaylı bilgi için lütfen Uygulama Rehberi’ni inceleyin.
 • Başvuru aşamasında piyasa araştırması yaparak bütçenizi hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. Teklif toplama aşamasına ise başvurunuz onaylandıktan sonra geçebilirsiniz. İçerikleri birbiriyle ve destek talep formunuzla aynı, güncel tarihli ve KDV’siz en az 3 teklif toplamanız gerekir. En uygun teklifi veren tedarikçi ile sözleşme aşamasına geçebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Uygulama Rehberi’ni inceleyin.
 • Sivil Düşün ekibi, tedarikçilerin ödemeleri için faturaları onaylar ve varsa çalışma çıktılarınızın görünürlük rehberine uygun şekilde üretildiğini kontrol eder. Sivil Düşün, bu onaylar alınmadan tedarikçilere ödeme yapmaz. Ancak sadece ekipman kiralama faaliyeti için %20 oranında bir ön ödeme yapılabilir.
 • Sivil Düşün desteği ile üretilen bütün içeriklerin fikri mülkiyet hakları, yüklenici firma üzerinden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na aktarılır. Delegasyon bu çalışmayı süresiz olarak kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir. Fikri mülkiyet haklarına dair daha detaylı bilgi tedarik sözleşmesinde yer almaktadır. Lütfen Uygulama Rehberi’ni inceleyin.
 • Sivil Düşün desteği ile üretilen bir filmi festivallere gönderebilirsiniz ancak, Sivil Düşün desteğiyle üretilen tüm çıktıların telif hakkının AB Delegasyonu’nda olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru formunuzda festivale gönderme konusunda bir beyanda bulunduysanız, muhakkak Program Destek Uzmanınızı süreç ile ilgili bilgilendirmelisiniz. Bu konuda başvuru formunda bir beyanda bulunmadıysanız, hem Sivil Düşün ekibinin süreci takip edebilmesi hem de ödül alması durumunda internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaygınlaştırılabilmesi için Program Destek Uzmanınızı bilgilendirmenizi öneririz.
 • Hayır, Sivil Düşün tarafından desteklenen çalışmalarda, hizmet alınan tedarikçi(ler) ile çalışma sahibi arasında herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmaması gerekir. Bu sebeple hem başvuru sahibi hem de tedarikçi olunamaz.
 • Elbette fatura kesemeyen bir tedarikçi ile çalışabilirsiniz. Bu durumda yine standart tedarik sözleşmesi imzalanır ve hizmet gider pusulası ile faturalandırılır. Gider pusulası ile faturalandırmada hizmetin toplam ücreti üzerinden %20 stopaj kesintisi yapılır.
 • Seyahat, konaklama, vize ve günlük harcama desteği, sadece Sivil Düşün’ün yetkilendirdiği seyahat acentası tarafından gerçekleştirilir. Pasaport giderleri destek kapsamında karşılanmamaktadır. Detaylı bilgi için Uygulama Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.
 • Evet, etkinlik mekanı ve ikramlar dahil olmak üzere bir tedarikçi ile çalışılması gerekiyor. Detaylı bilgi için Uygulama Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.
 • Neden değişikliğe ihtiyaç duyulduğunun detaylı bir şekilde Program Destek Uzmanınız ile paylaşılmanız ve onay almanız halinde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Yapılması planlanan değişiklikler, onaylanan başvuru formunun amacı ve içeriğine uygun olması gerekir.
 • Üretilen tüm çıktıların Sivil Düşün Görünürlük Rehberi’ne uygun olmalıdır. Üretimi tamamlar tamamlamaz, Program Destek Uzmanınıza onay için iletebilirsiniz. Onay alınmadan paylaşılan çıktıların ödemesi, Sivil Düşün tarafından yapılmamaktadır. Bu süreç ile ilgili detaylı bilgiyi Uygulama Rehberi’nde bulabilirsiniz.
 • Neden ek süreye ihtiyacınız olduğunu detaylı bir şekilde Program Destek Uzmanınıza yazılı olarak aktarmınız gerekir. Uzatma gerekçenize onay vermesi durumunda süre uzatılabilir. İstisnai durumlar dışında bu ek süre 1 ayı geçmemesi gerekir.
 • Seyahat, konaklama, pasaport, vize, günlük harcama desteği ve dijital uygulama ve araçlara üyelik/abonelik harcamaları, Sivil Düşün’ün yetkilendirdiği acentesi tarafından gerçekleştirilir. Bu harcamalar dışındakiler için kendi belirleyeceğiniz tedarikçiler ile çalışabilirsiniz. Detaylı bilgiyi Uygulama Rehberi’nde bulabilirsiniz.
 • Program Destek Uzmanınıza, Sivil Düşün Bilgi Sistemi’ndeki mesajlar bölümünden yazılı olarak veya telefon ile de Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09:30 – 12:00 arası ulaşabilirsiniz. Program Destek Uzmanınız en geç 5 iş günü içerisinde size geri dönecektir.
 • Hareketlilik ve ağ oluşturma
 • Etkinlik organizasyonu
 • Dijital/basılı materyaller
 • Görsel/işisel materyaller
 • Reklam ve ilan
 • Dijitalleşme
 • Kamuoyu araştırması
 •  
 • Seyahat, konaklama, günlük harcama ödeneği, vize, seyahat sigortası, çıkış pulu ücreti ve toplantı/etkinlik giderleri uygun harcamalardır. Ancak pasaport giderleri destek kapsamında uygun harcama kalemi değildir.
 • Evet, uygun harcamalardır. Detayları Başvuru Rehberi ve Uygulama Rehberi’nde bulabilirsiniz.
 • Evet uygundur. Faturalandırma süreci ile ilgili lütfen Uygulama Rehberi’ni inceleyin.
 • Zoom üyeliği ve benzeri dijital araç üyelik/aboneliği satın alımı uygun bir harcamadır. Faturalandırma ve ödeme prosedürlerinin detayları için Uygulama Rehberi’ni inceleyebilir ya da Yardım Masası’ndan bilgi alabilirsiniz.
 • İnsan kaynağı ücretlendirmeleri (personel, uzman ücreti vb.), Sivil Düşün destekleri kapsamında uygun harcamalar değildir. Sivil Düşün, yalnızca ayni destek verir. Başvuru kapsamına giren onaylanmış bütün harcama kalemlerinin bedeli, Sivil Düşün Ekibi tarafından tedarikçilere veya üçüncü taraflara doğrudan ödenir. Sivil Düşün başvurucuların hesaplarına doğrudan ödeme yapmaz.
 • Ofis kirası ile elektrik, su gibi diğer tüm ofis giderleri uygun harcamalar değildir.
 • Hayır. Sivil Düşün programının uygulamasına yön veren Avrupa Birliği Görev Tanımı’na göre bu maliyetler uygun DEĞİLDİR.
 • Evet, uzmanlardan destek alabilirsiniz. Sivil Düşün Uzman Havuzu çeşitli alanlarda yetkinliği bulunan uzmanlardan oluşmaktadır. Uzman desteğini 5,000 Euroluk destek tavan limitine ek olarak olarak talep edebilirsiniz. Sivil Düşün ekibi ihtiyacınız olan en uygun uzmanı bulma konusunda size destek olacaktır.

Organizasyonel ve Finansal Kapasite

 • Kurumsallaşma
 • Planlama
 • Gönüllü yönetimi
 • Kaynak geliştirme ve bütçeleme
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • İhtiyaç analizi

İletişim ve Sosyal Medya

 • Farkındalık oluşturma
 • Medya ilişkileri
 • Sosyal medya yönetimi
 • Dijital içerik oluşturma
 • Hikaye anlatıcılığı ve mesaj oluşturma
 • Kurumsal kimlik ve iletişim

Savunuculuk

 • Yasama, politika ve kamu maliyesi analizi
 • Karar vericilerle ilişkilerin yönetimi,
 • Araştırma ve politika oluşturma
 • Savunuculuk kampanyası tasarımı ve uygulaması

Dijital

 • Sosyal medya araçları ve uygulamalarının kullanımı
 • Dijital dönüşüm
 • Oyunlaştırma
 • Veri toplama ve sunumu
 • Dijital haritalandırma ve dijital performans izleme

Diğer

 • Psikolojik ve hukuki destek

Sivil Düşün, rehberlik, mentorluk, eğitim veya teknik hizmetler sağlayabilecek, derinlemesine bilgi ve kapsamlı deneyime sahip kişiler aracılığıyla uzman desteği verir. Uzman desteği 5000 Euro tutarındaki tavan destek miktarına ek olarak talep edilir. Sivil Düşün uzmanı havuzu “Organizasyonel ve Finansal Kapasite”, “İletişim ve Sosyal Medya”, “Savunuculuk”, “Dijital” ve “Psikolojik ve Hukuki Destek” olmak üzere 5 ana uzmanlık alanında ve bunların altında toplam 21 alt uzmanlık alanında destek sunar. Uzmanlık alanlarına daha detaylı göz gezdirmek için lütfen Başvuru Rehberini inceleyin.

 • Hayır, bir başvuru hazırlarken yalnızca bir destek kategorisi seçebilirsiniz.
 • Başvurularınızı, Sivil Düşün Bilgi Sistemi (MIS) aracılığyla kabul ediyoruz. İhtiyacınız olması durumunda, alternatif yollar için lütfen Sivil Düşün ekibi ile iletişime geçiniz.
 • Evet, İngilizce, Kürtçe veya Arapça başvuruda bulunabilirsiniz. Bu konuda Yardım Masası’ndan detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • Kayıt esnasında verdiğini bilgiler Sivil Düşün’ün sizi daha yakından tanımasına, deneyimlerinizi öğrenmesi için önemlidir. Dolayısıyla, olabildiğince tüm soruları detaylı bir şekilde yanıtlayınız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince tüm verileriniz tutulmaktadır.
 • Soruları yanıtlarken olabildiğince açık olun.
 • Genel yanıtlardan kaçının.
 • Ne yapmak istediğiniz, nasıl yapacağınız ve kimlerin faydalanacağı konusunda mümkün olduğunca net olun.
 • Faaliyet planınızı kronolojik sırayla paylaşın.
 • Uzman talebinde bulunuyorsanız, uzmandan beklentileriniz ve ön gördüğünüz gün sayısını paylaşın.
 • Çalışmanız ve faaliyetleriniz birbiriyle uyumlu olmalı ve hedefinize ulaşmanızı nasıl sağlayacağını açıklamalı.
 • Çalışmanızı 6 ay içinde tamamlamanız gerekir. Planladığınız faaliyetlerin bu süre zarfında uygulanabilir ve tamamlanabilir olduğundan emin olun.
 • Çalışmanızın mevcut sosyal ve siyasi koşullar altında uygulanabilir olduğundan emin olun.
 • Bütçeniz 5,000 Euro yu geçmemeli.
 • Uzman desteği bu 5,000 Euro ya ek olarak verilmektedir.
 • Bütçenizi sadece uygun harcama kalemlerine göre yaptığınızdan emin olunuz.
 • Her bir harcama kalemi için bütçede belirtilen rakam piyasa rakamlarıyla uyumlu olmalıdır.
 • Bütçeniz çalışmanızın kapsamı ve gereklilikleri ile uyumlu olmalıdır.
 • Uygunluk kontrolü ve uygulama sürecinde Sivil Düşün Ekibi, yalnızca bu kişi ile iletişim kurmakla yükümlüdür. İletişim kişisi değişiklik talepleriniz ile ilgili lütfen Sivil Düşün Ekibi ile irtibata geçiniz.
 • Uygunluk Kontrol sürecinde formunuzda herhangi bir değişiklik yapamazsınız.
 • Sivil Düşün desteklerine açık olduğu sürece başvurunuzu gönderebilirsiniz. Sivil Düşün destekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet sitemizi ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir veya yardım masası ile iletişime geçebilirsiniz. Sivil Düşün destekleri kapsamında tek seferde maksimum 5.000 Euro talep edilebilsiniz. Sizin çalışmanızın bütçesi ihtiyaca göre bu rakamın altında da olabilir.
 • Kurumsal güçlenme söz konusu olduğu için “GÜÇLEN” destek kategorisi üzerinden başvuru yapılması daha doğru olacaktır. Ancak Sivil Düşün’e başvuru olarak iletilmek üzere planlanan bir çalışma bir veya birden fazla destek kategorisine denk düşebilir. Bu durumda Başvuru Rehberi’nde yer alan 4 ana amacın alt amaçlarını gözden geçirebilir veya Yardım Masasına danışabilirsiniz.
 • Çalışmanız Sivil Düşün desteği dışında eş finansman ya da sponsor desteği ile yürütülüyor olabilir ancak Sivil Düşün’den talep edilen destek ile herhangi bir başka AB programından alınan desteğin aynı olmaması gerekir. Daha detaylı bilgi almak için Yardım Masası’na başvurabilirsiniz.
 • Desteklerin kapanış tarihine kadar yapılan tüm başvurular, Sivil Düşün’e geliş sırasıyla aynı kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Sivil Düşün’ün genel ve diğer özel desteklerinden haberdar olmak için internet sitesinde ‘Duyurular’ kısmını ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
 • Evet, ticaret ve sanayi odaları kadın hakları ya da genç girişimcilerin desteklenmesi, farkındalığının artırılması gibi alanlarda başvuru yapabilir. Burada en önemli nokta planlanan çalışmanın hak odaklı olup olmadığıdır. Sivil Düşün, akademik, ticari, siyasi faaliyetleri, burs taleplerini içeren ve kar amacı güden faaliyetleri desteklemez.
 • Sivil Düşün doğrudan hukuki destek vermez ya da hukuki desteği merkezine alan çalışmaları desteklemez. Fakat avukat ağı kurulması için gereken planlama Sivil Düşün’ün sunduğu uzman desteği ile gerçekleşebilir. Sivil Düşün uzman havuzundan size bir uzman atanabilir, böylece avukat ağının nasıl kurulacağını birlikte planlayabilirsiniz. Uzmanlar, yalnızca belirli kısa vadeli ihtiyaçları karşılamak üzere çalışırlar. Sivil Düşün, uzmanların kadrolu çalışanlar yerine hizmet vermesini desteklemez.
 • Mayıs 2020 tarihinde Sivil Düşün Bilgi Sistemi tamamen yenilenmiştir. Bu sebeple eski başvurunuza ulaşabilmek için info@sivildusun.eu adresine eski kayıt bilgilerinizle birlikte bu talebinizi içeren bir mail atmanız gerekir.
 • Sivil Düşün genel destek çağrısının amacı, GELİŞTİR, DUYUR, GÜÇLEN ve ETKİLE kategorilerinde yer alan hedefler doğrultusunda sivil toplum örgütleri ve aktivistleri desteklemektir. Sivil Düşün’e başvuru olarak iletilmek üzere planlanan bir çalışma bir veya birden fazla destek kategorisine denk düşebilir. Bu durumda Başvuru Rehberi’nde yer alan 4 ana kategorinin alt hedeflerini gözden geçirebilir veya Yardım Masasına danışabilirsiniz.
 • Çalışmanızın bütçesini oluştururken ve piyasa araştırması yaparken TL’ yi baz almanız gerekmektedir. Bilgi sistemi TL üzerinden hazırladığınız bütçenizi o günkü InforEuro kuru üzerinden Euro’ya çevirmektedir.
 • Sivil Düşün hukuki destek verilmesi planlanan çalışmaları desteklemez. Ancak ilgili hak alanı hakkında farkındalık yaratma ve hukuk ve adalete erişim hakkı ya da hukuki destek verecek bir avukat ağının kurulmasının planlaması gibi çalışmalar yürütülebilir. Bu süreçte barolarla ve ilgili alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılabilir.
 • 2024 yılı ortasına kadar destekler devam edecektir. Desteklere dair güncel bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
 • Evet, yararlanabilirsiniz. Başvurunuzu geliştirmek amacıyla hazırlayacağınız uzman desteğini içeren başvurunuzu aynı diğer başvurularınızı gönderdiğiniz gibi Bilgi Sisteminden bizlere iletmeniz gerekir. Örnek uzman destek formunu yardimmasasi@sivildusun.eu adresine mail atarak talep edebilirsiniz.

Telefon:

 • 0 850 215 5315

Sivil Düşün ekibi SMS ve whatsapp mesajlarına yanıt vermemektedir.

 • Yardım Masası telefon hatları Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, 09:30 ile 12:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Sivil Düşün ekibinden program asistanları yardım masası olarak sizlere destek olur. Yardım Masası:

 • Başvuru Rehberi
 • Uygunluk Kontrol Süreci ve Kriterleri
 • Uygulama Rehberi
 • Sivil Düşün Bilgi Sistemi (MIS)
 • Uzman Havuzu alanlarında destek verir, size yardımcı olur.

Tüm başvuru sahiplerine eşit, adil ve objektif davranabilmek adına, program asistanları sadece teknik soruları yanıtlar. Başvuruların içeriğine dair soruları yanıtlamaz.

 • Bilgilendirme Toplantıları, Sivil Düşün destekleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese açıktır.
 • Bilgilendirme Buluşmaları dahil Sivil Düşün’ün tüm faaliyetlerini Sivil Düşün web sitesinden (sivildusun.net) takip edebilirsiniz.  Bunun yanı sıra Sivil Düşün e-bültenine üye olabilir veya Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ile YouTube hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
 • Başvurular, Sivil Düşün’e ulaşma sırasına göre değerlendirilir. Başvurunuz acil bir konuyla ilgiliyse, lütfen bunu formda belirtin. Süreci hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Başvurunuzun hangi aşamada olduğunu Sivil Düşün Bilgi Sistemi (MIS) üzerinden takip edebilirsiniz.

İki aşamada gerçekleşir:

 • İlk aşamada Teknik Uygunluk Kontrolü yapılır ve başvurunun temel uygunluk gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığına bakılır.
 • İkinci aşamada İçeriksel Uygunluk Kontrolü yapılır ve başvuruda bulunduğunuz çalışmanızın uygulanabilirliği ile hedef grubunuzun ihtiyaçlarını karşılama potansiyeli değerlendirilir.

Teknik Uygunluk Kontrolü Kriterleri:

 • Başvuru sahibi, Başvuru Rehberi’ndeki “Kimler Başvurabilir?” bölümünde belirtilen aktörler ile uyumludur.
 • Başvuru sahibi, AB değerlerini benimser.
 • Başvuru sahibi, uluslararası anlaşmalarda tanımlanan temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için çalışır.
 • Başvuru, Sivil Düşün genel desteğinin amaçlarından biri ile uyumludur.
 • Başvuru sahibi, Sivil Düşün Bilgi Sistemi’nde kayıtlıdır.
 • Başvuru Sahibi, kayıt aşamasında istenen tüm bilgileri eksiksiz olarak sundu.
 • Başvuru Sahibi, başvuru formunda yer alan tüm soruları yanıtladı.

İçeriksel Uygunluk Kontrolü Kriterleri:

a.     Belirleyici Kriterler:

1.     Başvuru, faaliyetlerin temel hak ve özgürlüklerin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunacağını açıkça tanımlıyor.

2.     Önerilen çalışma belirli bir alana yönelik, etkileri ölçülebilen, erişilebilen, eldeki kaynaklarla ve belirli sürede hayata geçirilmeye uygun görünüyor.

3.     Başvuru, hedef kitleyi ve ihtiyaçlarını net bir şekilde tanımlıyor.

4.     Önerilen faaliyetler hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılıyor.

5.     Bütçe miktarı ve / veya uzman desteği talebi, planlanan faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve gerekli.

b.     Destekleyici Kriterler:

1.     Önerilen çalışma, faaliyet kapsamının ve hedef kitlesinin ötesine geçen faydalar üretiyor.

2.     Önerilen çalışma, yaratıcılık / yenilikçilik örneği olacak veya yeni yöntem ve yolların kullanımı için önayak oluyor.

3.     Önerilen faaliyetler toplumun farklı kesimlerinden grupların katılımını sağlıyor veya iş birliğini teşvik ediyor.

4.     Mevcut koşullar bu çalışmaya olan ihtiyacı acil hale getiriyor.

5.     Çalışma, özellikle şu anda hakları savunmasız olan bir grubun ihtiyaçlarını ele alıyor.

 • Teknik Uygunluk Kontrolü, Sivil Düşün ekibinde yer alan Program Destek Uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
 • İçeriksel Uygunluk Kontrolü, sivil toplum çalışmaları alanında yetkin uzmanlar tarafından yapılır. Her bir başvuru, birbirinden ve Sivil Düşün’den bağımsız iki uzman tarafından incelenir ve ve bu iki uzman tüm yanıtlar üzerinde fikir birliğine varır.
 • Sivil Düşün ekibi, başvuruların uygunluğuna dair bir karar vermez ancak, uzmanların prosedürleri takip edip etmediğini kontrol eder.
 • Başvurunuzun hangi aşamada olduğunu MIS üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Sonuçlara dair Sivil Düşün ekibi sizi e-posta aracılığıyla bilgilendirecektir.
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmış uygunluk kontrolü uzmanları ve/veya Sivil Düşün teknik destek ekibi, gerekli gördüğü taktirde başvuru sahibine sorular yöneltebilir. Uzmanların, başvurunuza ilişkin notları, geri bildirimleri ve iyileştirme için yönergeleri Sivil Düşün Bilgi Sisteminde yer alır. Başvurunuzun iyileştirilmesi gerekiyorsa Sivil Düşün ekibi, Uygunluk Kontrolü Uzmanlarının geri bildirimleri doğrultusunda size e-posta aracılığıyla Revizyon Talebi gönderir. Daha detaylı bilgi için Başvuru Rehberi’nde yer alan Başvuruların Uygunluk Kontrolü kısmını inceleyin.