Kimler başvurabilir?
 • Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
 • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
 • Federasyon, konfederasyon, kar amacı gütmeyen kooperatif ve kar amacı gütmeyen işletmeler
 • Sendika, meslek örgütleri, barolar, kent konseyleri
 • Aktivistler başvurabilir
Aktivistler başvurabilir mi?

Evet, haklarının gelişimi için çalışan bireyler başvuruda bulunabilir:
·Hak odaklı çalışmalara gönüllü faaliyetlere zaman ve enerji ayıran

·Hak odaklı bir çalışmaya liderlik için gönüllü olarak sorumluluk üstlenen

·Hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında gönüllü çaba sahibi olan bireyleri içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir.

Sivil Düşün’ün aktivistler ve STÖ ler için uygunluk kriterleri nelerdir?
 • Sivil Düşün, AB değerleri, temel hak ve özgürlükleri, demokrasi ve eşitliği benimseyen tüm çalışmalara açıktır. Sivil Düşün, sadece siyasi faaliyetler içermeyen çalışmaları destekler.
 • Sivil Düşün; akademik, ticari ve burs taleplerini içeren çalışmaları desteklemez. Çıkar çatışması riski taşıyan başvurular uygun değildir.
 • Sivil Düşün kar amacı güden çalışmaları desteklemez.
Üyesi/çalışanı/gönüllüsü olduğum STÖ adına bireysel başvuruda bulunabilir miyim?
 • Evet, üyesi/çalışanı/gönüllüsü olduğunuz STÖ izin verdiği sürece. Lütfen Sivil Düşün’ün, Bilgi Sisteminde (MIS) başvuruyu gönderen kişiden bağımsız olarak her STÖ için yalnızca bir hesaba izin verdiğini unutmayın. Ayrı bir hesap açmak, teknik olarak uygun bulunmamaktadır.
Sivil Düşün Uzman Havuzunda yer alan uzmanların Sivil Düşün desteklerinden yararlanması mümkün mü?
 • Evet, uzmanın Sivil Düşün’deki konumu ile başvuruyu gönderen kuruluş arasında doğrudan veya dolaylı bir çıkar çatışması olmadığı sürece. Sivil Düşün Ekibi ilgili kontrolleri yapar ve uzmanları çıkar çatışmalarından kaçınmaya çağırır.
Birden fazla başvuru gönderebilir miyim?
 • Evet, birden fazla başvuru gönderebilirsiniz. Ancak, Sivil Düşün IV program dönemi süresince en fazla €10,000 luk destek alabilirsiniz.
Yeni kurulmuş bir örgüt olmamız destek talebinde bulunmamızın önünde bir engel mi?
 • Hayır! Sivil Düşün Başvuru Rehberinde belirtilen teknik uygunluk ve içeriksel uygunluk kriterleri doğrultusunda başvurularınızı kontrol eder.
Maksimum destek miktarı nedir?
 • Başvuruda bulunan örgüt ve aktivistler, aşağıda belirtilen uygun harcama kalemleri için en fazla 5000 euro tutarında destek talep edebilirler. Birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak program süresince en fazla 10.000 euro destek alabilirsiniz. Sivil Düşün sadece ayni destek verir.
Onaylanan çalışmalar ne zaman tamamlanmalıdır?
 • Onaylanan çalışmalar, en geç dört hafta içinde başlamalı ve en geç 6 ay içinde tamamlanmalıdır.
5.000 Euro maksimum destek için geçerli olan uygun harcamalar nelerdir?
 • Etkinlık katılım giderleri
 • Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
 • Basım ve görünürlük materyallerinin üretimi
 • Dijital ve basılı malzeme içeriği için grafik tasarımı
 • Ekipman kiralama
 • Dijital ve basılı medyada reklam ve ilan verme
 • Yazılı, sözlü ve işaret dili çevirisi
Seyahat, konaklama, günlük harcama desteği, pasaport,vize, seyahat sigortası ve çıkış pulu ücreti ve toplantı/etkinlik giderleri uygun harcama kalemi mi?
 • Hayır. Salgın nedeniyle seyahatlere ve yüzyüze toplantılar getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu harcama kalemleri uygun değildir.
Ofis kirası ve ve elektrik, su gibi ofis masrafları uygun harcama kalemi mi?
 • Hayır. Sivil Düşün programının uygulamasına yön veren Avrupa Birliği Görev Tanımı’na göre bu maliyetler uygun DEĞİLDİR.
Koordinatör, assistan veya editör gibi yarı zamanlı veya tam zamanlı personel giderleri uygun harcamalar mı?
 • Hayır. Sivil Düşün programının uygulamasına yön veren Avrupa Birliği Görev Tanımı’na göre bu maliyetler uygun DEĞİLDİR.
Akıllı telefon uygulamaları veya dijital uygulama/araçları satın alma ve/veya üyelik uygun harcama kalemi mi?
 • Hayır. Sivil Düşün programının uygulamasına yön veren Avrupa Birliği Görev Tanımı’na göre bu maliyetler uygun DEĞİLDİR.
Uzman desteği alabilir miyiz?
 • Evet, uzmanlardan destek alabilirsiniz. Sivil Düşün Uzman Havuzu çeşitli alanlarda yetkinliği bulunan uzmanlardan oluşmaktadır. Uzman desteğini 5,000 Euroluk destek tavan limitine ek olarak olarak talep edebilirsiniz. Sivil Düşün ekibi ihtiyacınız olan en uygun uzmanı bulma konusunda size destek olacaktır.
Sivil Düşün Uzman Havuzunda yer alan uzmanların alanların nelerdir?

Organizasyonel ve Finansal Kapasite

 • Kurumsallaşma
 • Planlama
 • Gönüllü yönetimi
 • Kaynak geliştirme ve bütçeleme
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • İhtiyaç analizi

İletişim ve Sosyal Medya

 • Farkındalık oluşturma
 • Medya ilişkileri
 • Sosyal medya yönetimi
 • Dijital içerik oluşturma
 • Hikaye anlatıcılığı ve mesaj oluşturma
 • Kurumsal kimlik ve iletişim

Savunuculuk

 • Yasama, politika ve kamu maliyesi analizi
 • Karar vericilerle ilişkilerin yönetimi,
 • Araştırma ve politika oluşturma
 • Savunuculuk kampanyası tasarımı ve uygulaması

Dijital

 • Sosyal medya araçları ve uygulamalarının kullanımı
 • Dijital dönüşüm
 • Oyunlaştırma
 • Veri toplama ve sunumu
 • Dijital haritalandırma ve dijital performans izleme

Diğer

 • Psikolojik ve hukuki destek
Birden fazla kategoride bir başvuru hazırlayabilir miyim?
 • Hayır, bir başvuru hazırlarken yalnızca bir destek kategorisi seçebilirsiniz.
Başvurumu e-posta aracılığıyla gönderebilir miyim?
 • Başvurularınızı, Sivil Düşün Bilgi Sistemi (MIS) aracılığyla kabul ediyoruz. İhtiyacınız olması durumunda, alternatif yollar için lütfen Sivil Düşün ekibi ile iletişime geçiniz.
Başvurular, Türkçe dışındaki dillerde kabul ediliyor mu?
 • Evet, İngilizce, Kürtçe veya Arapça başvuruda bulunabilirsiniz. Bu konuda Yardım Masası’ndan detaylı bilgi alabilirsiniz.
Kayıt formunu doldururken nelere dikkat etmeliyiz?
 • Kayıt esnasında verdiğini bilgiler Sivil Düşün’ün sizi daha yakından tanımasına, deneyimlerinizi öğrenmesi için önemlidir. Dolayısıyla, olabildiğince tüm soruları detaylı bir şekilde yanıtlayınız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince tüm verileriniz tutulmaktadır.
Başvuru formunu doldururken nelere dikkat etmeliyiz?
 • Soruları yanıtlarken olabildiğince açık olun.
 • Genel yanıtlardan kaçının.
 • Ne yapmak istediğiniz, nasıl yapacağınız ve kimlerin faydalanacağı konusunda mümkün olduğunca net olun.
 • Faaliyet planınızı kronolojik sırayla paylaşın.
 • Uzman talebinde bulunuyorsanız, uzmandan beklentileriniz ve ön gördüğünüz gün sayısını paylaşın.
Çalışma ve faaliyetlerimi belirlerken nelere dikkat etmeliyim?
 • Çalışmanız ve faaliyetleriniz birbiriyle uyumlu olmalı ve hedefinize ulaşmanızı nasıl sağlayacağını açıklamalı.
 • Çalışmanızı 6 ay içinde tamamlamanız gerekir. Planladığınız faaliyetlerin bu süre zarfında uygulanabilir ve tamamlanabilir olduğundan emin olun.
 • Çalışmanızın mevcut sosyal ve siyasi koşullar altında uygulanabilir olduğundan emin olun.
Bütçeyi hazırlarken nelere dikkat etmeliyim?
 • Bütçeniz 5,000 Euro yu geçmemeli.
 • Uzman desteği bu 5,000 Euro ya ek olarak verilmektedir.
 • Bütçenizi sadece uygun harcama kalemlerine göre yaptığınızdan emin olunuz.
 • Her bir harcama kalemi için bütçede belirtilen rakam piyasa rakamlarıyla uyumlu olmalıdır.
 • Bütçeniz çalışmanızın kapsamı ve gereklilikleri ile uyumlu olmalıdır.
Bilgi sisteminde kayıtlı bir başvurunun ait olduğu hesapta belirtilen iletişim kişisi değiştirilebilir mi?
 • Uygunluk kontrolü ve uygulama sürecinde Sivil Düşün Ekibi, yalnızca bu kişi ile iletişim kurmakla yükümlüdür. İletişim kişisi değişiklik talepleriniz ile ilgili lütfen Sivil Düşün Ekibi ile irtibata geçiniz.
Başvuruyu gönderdikten sonra formumuzda değişiklik yapabilir miyiz?
 • Uygunluk Kontrol sürecinde formunuzda herhangi bir değişiklik yapamazsınız.
Yardım Masası’na nasıl ulaşırım?

Telefon:

 • 0 538 013 02 48; 0 538 013 02 68;
 • 0 539 857 58 17; 0539 857 58 20

Sivil Düşün ekibi SMS ve whatsapp mesajlarına yanıt vermemektedir.

Sivil Düşün Yardım Masası’na ne zaman ulaşabilirim?
 • Yardım Masası telefon hatları Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, 09:30 ile 12:00 saatleri arasında çalışmaktadır.
Yardım Masası hangi alanlarda destek verir?

Sivil Düşün ekibinden program asistanları yardım masası olarak sizlere destek olur. Yardım Masası:

 • Başvuru Rehberi
 • Uygunluk Kontrol Süreci ve Kriterleri
 • Uygulama Rehberi
 • Sivil Düşün Bilgi Sistemi (MIS)
 • Uzman Havuzu alanlarında destek verir, size yardımcı olur.

Tüm başvuru sahiplerine eşit, adil ve objektif davranbilmek adına, program asistanları sadece teknik soruları yanıtlar. başvuruların içeriğine dair soruları yanıtlamaz

Bilgilendirme Toplantılarına kimler katılabilir?
 • Bilgilendirme Toplantıları, Sivil Düşün destekleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese açıktır.
Bilgilendirme Toplantıları ne zaman yapılacak?
 • Bilgilendirme Toplantıları dahil Sivil Düşün’ün tüm faaliyetlerini Sivil Düşün websitesinden (sivildusun.eu) takip edebilirsiniz.  Bunun yanı sıra Sivil Düşün e-bültenine üye olabilir veya Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ile YouTube hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
Uygunluk kontrol süreci ne kadar sürer?
 • Başvurular, Sivil Düşün’e ulaşma sırasına göre değerlendirilir. Başvurunuz acil bir konuyla ilgiliyse, lütfen bunu formda belirtin. Süreci hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Başvurunuzun hangi aşamada olduğunu Sivil Düşün Bilgi Sistemi (MIS) üzerinden takip edebilirsiniz.
Uygunluk kontrol süreci nasıl işler?

İki aşamada gerçekleşir:

 • İlk aşamada Teknik Uygunluk Kontrolü yapılır ve başvurunun temel uygunluk gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığına bakılır.
 • İkinci aşamada İçeriksel Uygunluk Kontrolü yapılır ve başvuruda bulunduğunuz çalışmanızın uygulanabilirliği ile hedef grubuzun ihtiyaçlarını karşılama potansiyeli değerlendirilir.

Teknik Uygunluk Kontrolü Kriterleri:

 • Başvuru sahibi, Başvuru Rehberi’ndeki “Kimler Başvurabilir?” bölümünde belirtilen aktörler ile uyumludur.
 • Başvuru sahibi, AB değerlerini benimse.
 • Başvuru sahibi, uluslararası anlaşmalarda tanımlanan temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için çalışır.
 • Başvuru, Sivil Düşün genel desteğinin amaçlarından biri ile uyumludur.
 • Başvuru sahibi, Sivil Düşün Bilgi Sistemi’nde kayıtlıdır.
 • Başvuru Sahibi, kayıt aşamasında istenen tüm bilgileri eksiksiz olarak sundu.
 • Başvuru Sahibi, başvuru formunda yer alan tüm soruları yanıtladı.
Uygunluk kontrol kriterleri nelerdir?

İçeriksel Uygunluk Kontrolü Kriterleri:

a.     Belirleyici Kriterler:

1.     Başvuru, faaliyetlerin temel hak ve özgürlüklerin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunacağını açıkça tanımlıyor

2.     Önerilen çalışma belirli bir alana yönelik, etkileri ölçülebilen, erişilebilen, eldeki kaynaklarla ve belirli sürede hayata geçirilmeye uygun görünüyor.

3.     Başvuru, hedef kitleyi ve ihtiyaçlarını net bir şekilde tanımlıyor.

4.     Önerilen faaliyetler hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılıyor.

5.     Bütçe miktarı ve / veya uzman desteği talebi, planlanan faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve gerekli.

b.     Destekleyici Kriterler:

1.     Önerilen çalışma, faaliyet kapsamının ve hedef kitlesinin ötesine geçen faydalar üretiyor.

2.     Önerilen çalışma, yaratıcılık / yenilikçilik örneği olacak veya yeni yöntem ve yolların kullanımı için önayak oluyor.

3.     Önerilen faaliyetler toplumun farklı kesimlerinden grupların katılımını sağlıyor veya iş birliğini teşvik ediyor.

4.     Mevcut koşullar bu çalışmaya olan ihtiyacı acil hale getiriyor.

5.     Çalışma, özellikle şu anda hakları savunmasız olan bir grubun ihtiyaçlarını ele alıyor.

Uygunluk kontrolü kimler tarafından yapılıyor?
 • Teknik Uygunluk Kontrolü, Sivil Düşün ekibinde yer alan Program Destek Uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
 • İçeriksel Uygunluk Kontrolü, sivil toplum çalışmaları alanında yetkin uzmanlar tarafından yapılır. Her bir başvuru, birbirinden ve Sivil Düşün’den bağımsız iki uzman tarafından incelenir ve ve bu iki uzman tüm yanıtlar üzerinde fikir birliğine varır.
 • Sivil Düşün ekibi, başvuruların uygunluğuna dair bir karar vermez ancak, uzmanların prosedürleri takip edip etmediğini kontrol eder.
Sonuçtan nasıl haberdar olacağım?
 • Başvurunuzun hangi aşamada olduğunu MIS üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Sonuçlara dair Sivil Düşün ekibi sizi e-posta aracılığıyla bilgilendirecektir.