1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. DİHAA Yeni Teklif Çağrısı...

DİHAA Yeni Teklif Çağrısı İkinci Bileşen

Sivil Düşün AB Programı bu haberi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) adına yapmaktadır. Türkçe çeviri bilgilendirme amaçlıdır. Aşağıdaki iki bağlantıdan edinilecek bilgi ve belgeler başvuru konusunda bağlayıcıdır:

————————– Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Teklif Çağrısı yayınladı. DİHAA teklif çağrısının genel hedefi sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi aracılığıyla insan hakları ve temel özgürlüklerin, adalet ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin uluslararası çerçevenin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. EuropeAid/151143/DD/ACT/TR DİHAA Teklif Çağrısı’yla ilgili ayrıntılı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz. Teklif Çağrısı altında iki Lot (bileşen) yer almaktadır ve proje tekliflerinin bileşenlerden birine yanıt vermesi beklenmektedir. İkinci Bileşen’le ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Lot 2: Göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların insan haklarının korunması. Lot 2’nin özel hedefleri şunlardır: Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde politikaların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sırasında ya da hak ihlallerinin gözlemlendiği durumlarda, göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların haklarının geliştirilmesi, korunması ve izlenmesi gereken durumların ele alınması. Bu özel hedef kapsamındaki öncelikli alanlar şöyledir(Burada listelenen alanlar fikir verme amaçlı olup özel hedefler bu alanlarla sınırlı değildir.):

  • Geri göndermeme ilkesine riayet edilmesi,
  • Psiko-sosyal destek verilmesi,
  • Çocuk hakları,
  • Adalet ve hukuki danışmana/desteğe erişim, adil yargılanma hakkı ve yargı süreçlerinin doğru işletilmesi,
  • İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi,
  • Sosyal haklar ve fırsat eşitliği (engelli bireylerin hakları, eğitim hakkı, sağlık, barınma ve istihdam hakkı dahil olmak üzere benzeri alanlar)

Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru süreci ve başvurunun yapılacağı PROSPECT sistemi ile ilgili tüm bilgilere, aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

İlk aşamada PROSPECT sistemi üzerinden Kavramsal not (proje fikri) gönderilecektir. Başvuru formları PROSPECT sistemi üzerinden online olarak doldurulacaktır. Son başvuru tarihi ve saati 11 Mart 2016, Belçika zaman dilimiyle 18:00’dır.

Skip to content