1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Ege Orman Vakfı Marmara...

Ege Orman Vakfı Marmara Bölgesi Tanıtım Toplantısı

Ege Orman Vakfı orman alanlarının verimli şekilde kullanılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, orman yangınları, arazi bozulumu, çölleşme, sel havzası iyileştirme, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin korunması, kırsal kalkınma, düşük karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması için uygulamalar ve eğitimlerle kamu duyarlılığının arttırılması için çalışmaktadır.
Ege Orman Vakfı, her yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan eğitim protokolleri gereği Çölleşme, arazi kaybı ve kuraklık, su kullanımı, orman yangınları, enerji verimliliği konularında okullarda ki programlarda yer alarak eğitim çalışmaları ve konular ile ilgili gerekli bilgilerin öğretmenlerden öğrencilere aktarılması konusunda gerekli çalışmaları yürütür.
Toprak bozulumunu azaltıcı yenilikçi teknoloji ve uygulamaların kullanıldığı Ege Orman Vakfı’na ait 30 000 ağaçlık Zeytinliğimizde ki tarım alanında damlama sulama, gıda güvenliği gibi iklim dostu tarımsal uygulamalar yapılmakta ve yaygınlaştırılması ve modellenmesi için projeler uygulanmaktadır.
Ege Orman Vakfı; Ormanların, toprağın ve biyolojik çeşitliliğin koruması, geliştirilmesi ve karbon stoku bulunan bozulmuş alanların iyileştirilmesi, sera gazı emisyonu ve karbon sertifikasyonu gibi faaliyetlerle Sürdürülebilir Arazi Yönetimini gerçekleştirmektedir. Kamuoyu ve karar vericiler arasında anlayış ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi, çevresel yapının iyileştirilmesi için çalışmaktadır. Henüz bozulmamış veya çok az bozulmuş arazilerde koruyucu önlemlerin uygulanmasına özel bir özen göstermektedir. ( Poligondere Sel Havzası Projesi 101 Ha. 190 km. teras ve Ujda hendeği)

Skip to content