1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Ev İşçilerinin Uluslararası Dayanışması

Ev İşçilerinin Uluslararası Dayanışması

Dünya genelinde milyonlarca ev işçisi bulunmakta ve bu işçilerin çoğu örgütsüz bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle alanda yapılacak olan örgütlenme çalışmaları bu denli geniş bir kitleyi bir araya getirmek açısından oldukça önemlidir. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir ki ev işçiliği diğer birçok çalışma alanından farklı, kendisine özgü özelliklere sahiptir. Bazen geleneksel örgütlenme yöntemleri ve destek faaliyetleri yeterli olmayabilmektedir. Bu nedenle sendikal hareket içinde ev işçilerinin istenilen düzeyde örgütlenebilmeleri için sendikaların örgütlü mücadelenin önemini, ev işçilerine gerektiği gibi ifade edebilmeleri önemlidir. Bunun da haricinde ev işçilerinin özgün sorunları tespit edilerek, sendikal hareketin bu sorunların çözümünde önemli bir araç olduğunun işçiler tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Bütün bu amaçların gerçekleştirilebilmesi sendikal hareketin çok boyutlu bir mücadele anlayışına sahip olması, hem uluslararası hem de ulusal anlamda geniş kapsamlı faaliyetler gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Bununla birlikte sendikal yapıların sadece kendi dinamikleri içinde gerçekleştirecekleri çabaların ötesinde dayanışma kültürünü ve işbirliğini enternasyonal anlamda da genişletmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla farklı ülkelerde ve farklı stratejilerle faaliyet yürüten örgütlerin birbirleriyle iletişim içinde olmaları, karşılıklı ziyaretler yoluyla birbirlerinin strateji ve politikalarından esinlenmeleri son derece önemlidir. Bu doğrultuda bahsedilen örgütlerin birbirleri arasında gerçekleştirecekleri ziyaretler yoluyla bu sürecin işletilmesi ev işçilerinin örgütlü mücadeleleri ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin politikaların geliştirilmesi için gereklidir. Bu proje bahsedilen niyet temelinde Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİDSEN) ile Hollanda’da faaliyet gösteren ve ev işçileri hakkında önemli çalışmalara imza atan Hollanda Ulusal Sendika Merkezi (Dutch National Trade Union Centre FNV) arasındaki ziyaretlere dayanmaktadır. Bu ziyaretler aracılığı ile sendikamızın daha etkin, kapsayıcı ve enternasyonal bir sendikal mücadele yürütmesi sağlanacak, gerçekleştirilen olumlu faaliyetlerin yerele adaptasyonu amaçlanacaktır. Bahsedilen ziyaretler sadece FNV ile sınırlı tutulmayacak olup, FNV’ye bağlı ev işçiliği ile doğrudan ilgili olan ve kadın örgütlenmesini üstlenen FNV Vrouw ve FNV Jong sendikaları da ziyaret edilecektir. Özellikle ev işçiliği konusunda birçok çalışması olan FNV Vrouw ile tecrübe ve sendikal strateji paylaşımında bulunulacaktır. FNV ve bağlı sendikalar haricinde Hollanda’da ev işçilerinin önemli bir kesimini oluşturan Endonezyalı işçileri örgütleyen Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) ile de iletişim kurularak Hollanda’da bulunan göçmen ev işçilerinin sorunları ve sendikanın bu sorunlarla mücadele stratejileri üzerine bilgi paylaşımı sağlanacaktır. European Federation Of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) tarafından yürütülen ev işçileri projesinde de aktif rol alan IMWU’nun bu proje hakkındaki deneyimleri dinlenecektir. Ziyaretlerin en önemli ayaklarından bir diğerini de United Migrant Domestic Workers in Netherlands (UMDW NL)’ye gerçekleştirilecek ziyaretler oluşturacaktır. Bu ziyaret sırasında da örgütlenme stratejileri, sorun çözüm yöntemleri, gerçekleştirdikleri projeler dikkatle dinlenecek ve Türkiye’ye adaptasyonu mümkün olan strateji ve projelerin eş güdümlü uygulanması teklif edilecektir. Gerçekleştirilen bütün ziyaretler sonrasında görüşmelerin genel bir analizi yapılarak Hollanda’da ev işçileri adına yürütülen sendikal faaliyetler, sorunlara yöneltilen çözüm stratejileri, gerçekleştirilen kampanyalar doğrultusunda Hollanda ile de iletişim ve işbirliği içinde olarak Türkiye’deki ev işçilerinin örgütlenmesine yönelik bir proje geliştirilecektir. Ayrıca bu projenin hayta geçirilmesi öncesinde EVİD-SEN öncülüğünde İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirilecek bu toplantı kapsamında akademisyenler, uzmanlar, sendikacılar ve ev işçileri ile bir araya gelinmesi amaçlanacaktır. Toplantı sırasında EVİD-SEN’in gerçekleştirdiği Hollanda ziyaretinin notları ve tecrübeler detaylı bir şekilde katılımcılara anlatılacaktır. Bu anlatımda sendika yöneticisinin, ziyaretlere katkı sağlayan bir akademisyenin ve ziyarette bulunan ev işçilerinin üç farklı cepheden tecrübe ve izlenimlerinin paylaşması sağlanacaktır. Bununla birlikte gerçekleştirilmesi hedeflenen örgütlenme projesinin katılımcılara sunulması ve öneri ve katkılarla geliştirilmesi hedeflenecektir. Bütün bu ziyaret ve tecrübelerin ayrıca planlanan çalışmaların ulusal ve yerel basınla paylaşılması da hedeflenen faaliyetler arasında önemli bir yere sahip olacaktır.

Skip to content