1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Gençlik Danışma Merkezi

Gençlik Danışma Merkezi

Ülkemizde gençlik politikalarında sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla politika yapıcılar arasında gerçekleşen diyaloglar sonucunda az da olsa ilerleme söz konusudur; ancak bu ilerlemenin yerele yansıması zaman almaktadır. Van’da ise gençlerin hakları konusunda çalışan kurumlar yoktur. Ayrıca yerel gençlik politikaları da mevcut değildir. Gençlerle ilgili mevcut çalışmaların bir kısmı hala gençlerin edilgen olma durumundan çıkartamamıştır. Gençlik Danışma Merkezi Projesi kapsamında Van’da gençlerin ekonomik, psikolojik, hukuki sorunlarına çözüm arayarak, gençlerin dayanışması ve örgütlenmesini sağlamak, Mahalli İdareleri, Belediyeleri ve Özel Sektörü gençlik sorunlarının içerisine dahil ederek çözüm aramaları konusunda harekete geçirmek projenin amacıdır. (Derneğimiz, çalışma esaslarının her alanında katılımcılık esasına uygun çalışır ve zaten Türkiye’nin resmi anlamda hiyerarşik olmayan derneğidir. Bu anlamda yapılacak tüm çalışmalar, çoğulculuk ve katılımcılık prensipleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.)

Skip to content