Bilgiye Erişim ve Şeffaflık Hakkı

Çocuk Hakları

Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Engelli Haklar

Kültürel Haklar

Sağlık Hakkı

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü