1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Toplumdan Haberler
  4. /
  5. İlham Dozu | Toplulukların...

İlham Dozu | Toplulukların iyiliği aşkına: Şiddetsizlik Merkezi

En az iki kişi bir araya geldiğinde, dialog için olduğu kadar dialogsuzluk için de fırsatlar ortaya çıkar. Topluluklar kendi içlerinde uyumlu ve akışkan ilişkiler kurabildikleri kadar, sert cereyanlara da maruz kalırlar. Bazen ortalık karışır, anlaşmazlıklar çıkar, dil sertleşir, karşılıklı duvarlar örülür. Hatta bazen daha topluluklar kurulmadan kişiler kendilerini bir çatışmanın ortasında bulabilir. Bazen de belki çatışma yoktur ama topluluğun parçası olanlar belli sebeplerle kendilerini güvende hissetmiyor, topluluğun içinde kendileri gibi var olmaya dair engellerle karşılaşıyor olabilirler. İşte şiddetsizlik tam burada devreye girer.

Şiddetsizlik topluluklara bazı ilke ve yöntemler sunar böylece; herkes var olmanın ya da ilişki kurmanın farklı imkanlarını barış ve güven dolu ortamlarda gerçekleştirme fırsatlarıyla buluşabilir. Sizi, bu amaç yolunda çalışan Şiddetsizlik Merkezi ile tanıştıralım: Ekip sadece çatışmaları çözmek için değil, örgütlerin içindeki tüm süreçlerde şiddetsizlik ilkesinin hayata geçmesi için de çaba gösteriyor. Yani karşımızda, topluluklar iyi günde ve kötü günde sağlıklı iletişimi sürdürebilsinler diye bir araya gelmiş bir topluluk var. J

Şiddetsizlik Merkezi, uzun adıyla Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, yedi yıldır dernek olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, şiddetsizliğin ve şiddetsiz örgütlenmenin sivil toplumda, özel sektörde ve diğer birçok alanda topluluklar içinde yayılabilmesi için eğitimler ve atölyeler düzenliyor, kolaylaştırıcı kaynaklar üretiyor, bu konuda yapılan araştırmalara katkı sunuyor.

Şiddetsizliğin sadece çatışmalı anlarda devreye giren bir araç gibi değil;  topluluk kültürünü derinleştiren bir katman olarak algılanması yolunda epey emek veren topluluğun geçmiş ve gelecek faaliyetlerini internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Skip to content