ONAY FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca hazırlanan “Gizlilik Bildirimi (Privacy Statement)”nin tamamını okudum, anladım ve söz konusu Aydınlatma Metni’ni ve “Gizlilik Bildirimi (Privacy Statement)” ni kabul etmekle, WEglobal Danışmanlık A.Ş.’yle paylaşılmasına açıkça rıza göstermiş olduğum kişisel verilerimin, Hizmet’in ifası, Program’ın amacının ve SİTE faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, SİTE yönetimi, tarafıma çeşitli desteklerin sağlanabilmesi ve bana özel haber, duyuru, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş olduğum, bu kişisel verilerimin, aynı amaçlara yönelik olarak; WEglobal Danışmanlık A.Ş. , WEglobal A.Ş.’nin lideri olduğu Konsorsiyum ve Konsorsiyum’a üye diğer şirketler, Avrupa Komisyonu, Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeler ve Finans Birimi (DG NEAR) ve sözleşme ilişkisi içinde olduğunuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacağı, ayrıca bu kişisel verilerimin, gerekli ölçüde, dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikâyet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşılmasına izin vermiş olduğum, bunun yanında, bu bilgilerin sadece bana sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerimin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerinizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğunuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacağı hususunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda, WEglobal Danışmanlık A.Ş.’ye kişisel verilerimi tamamen özgür irademle açıklayacağıma; özgür irademle açıkladığım kişisel verilerimin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca hazırlanan “Gizlilik Bildirimi (Privacy Statement)” ta yer alan bilgiler ışığında işlenmesi, saklanması ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde ve “Gizlilik Bildirimi (Privacy Statement)” nde belirtilen kurum ve kişilerle paylaşılması hususunda tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık rızamla;

Onay Veriyorum.

NOT:

  1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okumak için tıklayınız.
  2. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca hazırlanan “Gizlilik Bildirimi (Privacy Statement)” ni okumak için tıklayınız.