1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Mor Çatı Kadın Sığınağı...

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın Sivil Düşün AB Programı Ağlar ve Platformlar projesi 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle başladı..

14 Temmuz 2014’te başvurusunu yaptığımız, 24 Ekim 2014 tarihinde kabul haberini aldığımız “Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın Güçlendirilmesi ve Türkiye ve Avrupa’daki Kadın Örgütleri Arasında Kadına Yönelik Şiddet Alanındaki İyi Uygulamaların Paylaşımı” isimli projemizin uygulaması 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle başlıyor. Uygulama alanı Türkiye, Avusturya ve İsveç olan projedeki ortaklarımız Muş Kadın Derneği ve Ankara Kadın Dayanışma Vakfı oldu. Projemiz 28 ay boyunca sürecek ve Kurultay bileşeni 19 kadın örgütünün kolektif gücü ve çalışması yanında tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi Mor Çatı gönüllüleri ve destekçilerinin katkıları ile hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Projenin amacı, hem Mor Çatı’nın hem de Kurultay’ın yola çıkış amacıyla paralel olarak, kadına yönelik şiddete yönelik mücadele politikaları ve destek mekanizmalarının daha etkili işlemesini ve etki alanının genişlemesini sağlamak olacak. Hem yasal olarak hem de uygulamada şiddetle mücadele eden kadınlar olarak haklarımızı güçlendirmeye ve kazanımlarımızın takibini yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte temel hedefler; Kurultay bileşenlerinin güçlenmesi, kadına yönelik şiddet alanına dair iyi uygulamaların Türkiye ve Avrupa’daki kadın örgütleri arasında paylaşımının sağlanması ve ilgili kadın örgütleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddet alanına dair üretilen politikaların oluşturulma süreçlerine kadınların ve kadın örgütlerinin katılımının artırılması, yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında sosyal hizmet alanında çalışan kadınların kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalıklarının artırılması ve son ve en önemlisi olarak, kadına yönelik şiddete karşı oluşturmaya çalıştığımız dayanışma ağımızı daha da güçlendirmek ve bu ağın sürekliliğinin sağlanması olacak. Proje kapsamında ana ve ara kurultayların yanı sıra bir uluslararası konferans düzenlemeyi de planlıyoruz. Aynı zamanda iyi uygulamaların paylaşımı Avrupa’da gerçekleşecek dayanışma merkezi ve sığınak ziyaretleri ile güçlendirilecek; hem bu faaliyetlerin hem de projenin çıktıları başta Mor Çatı ve Kurultay bileşenleri gönüllüleri ve destekçileri olmak üzere, kamuoyu ve basın ile basılı ve online materyaller aracılığıyla paylaşılacak.   Kaynak: https://www.morcati.org.tr/tr/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=64&key=kLnPIAEu&subid=2249-C7aTTeC5FokCeb&tmpl=component

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content