1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Örgüt İçi Çalışma ve...

Örgüt İçi Çalışma ve Strateji Belirleme Kampı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği; görme engelli bireylerin eğitim-öğretim ve istihdam alanında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla, 28 Ocak 2013 tarihinde kurulmuştur.
7 yıldan fazla bir süreli geçmişe sahip olan derneğimiz; 2009 yılında sanal ortamda kurulan ve daha sonra il temsilciliği sistemi geliştirerek sahada da örgütlenen Görme Engelli Öğrenciler Platformu’nun tüzel kişiliğe haiz kuruluşudur. (bkz: http://gormeengelliogrenciler.com/tarihcemiz)
Derneğimizin kurulmasına zemin hazırlayan en önemli etkenler,
1. Genç bireylerin mevcut STK yapısı içerisinde kendisine söz hakkı bulamaması,
2. Bu oluşumlarda çözüm önerilerinin yeterince dikkate alınmaması,
3. STK’ların engelli bireylerin eğitim sorunlarının çözümüne dair kapsamlı ve uzun vadeli bir politika üretememesi olarak özetlenebilir. Derneğimiz; çalışmalarını gerçekleştirirken, hak temelli yaklaşımı, şeffaflığı ve katılımcılığı esas alır; her türlü ayrımcılığı, ötekileştirmeyi ve istismarı reddeder. Derneğimiz, genç bir ekip tarafından kurulduğundan; gençlerin karar alma süreçlerine dahil olması, topluma katılımlarının sağlanması ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çalışmaların gerçekleştirilmesi alanlarında da faaliyet yürütmektedir.
3.5 Yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerimiz kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Derneğimiz, görme engellilerin eğitim sürecine katılımıyla ilgili çeşitli projeler geliştirmektedir. Bu projelerden bazıları:
1. Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen “Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi” projesi, (http://www.engelsizuniversite.org)
2. YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi, (http://www.eged.org/universitehazirlik)
3. Engelsiz Çizgiler Projesi (http://www.engelsizcizgiler.com).
Bu projeler dışında, temsilcilikleri bulunan illerde seminerler ve çalıştaylar da düzenlemektedir. Ayrıca, akademik faaliyetler kapsamında, engellilik alanında yapılmış çalıştay ve sempozyum gibi etkinliklere üyelerimiz tarafından aktif katılım sağlanmaktadır. Derneğimiz, kendi alanında, uluslararası faaliyet gösteren kurumlarla da işbirliği içinde çalışmakta olup; merkezi Belçika’da olan VİEWS İnternational adlı gençlik alanında çalışan bir körler derneğine üyedir. Ayrıca görme engellilerin, eğitim alanında kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunmaktadır. Engellilik ve eğitim alanındaki konularla ilgili, görüş, fikir ve bilgi paylaşımı için, düzenli olarak online toplantılar düzenlenmektedir. Derneğimiz, başta Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Anti hiyerarşik bir yapıda örgütlenen derneğimiz, dileyen tüm üyelerinin dernek faaliyetlerinin kararlaştırılması, planlanması ve yürütülmesinde doğrudan söz sahibi olabilmesi için çalışma komisyonları kurmuş; bu komisyonların sistemli bir biçimde çalışabilmesi için de Çalışma Komisyonları Yönergesi oluşturmuştur. Derneğimiz üyeleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde ikamet ettiğinden, şu ana kadar yüz yüze bir araya gelme imkanı yeterince sağlanamamış; dolayısıyla kurulan bu komisyonlar şu ana kadar online ortamda bir araya gelerek toplantılarını gerçekleştirmiş; derneğin faaliyetlerine yönelik kararlar bu şekilde alınmıştır. Yönetim Kurulu mekanizması ise daha çok anlık refleks gösterilmesi gereken durumlarda devreye girmiş; bunun dışında komisyonlarca alınan kararların uygulanmasında koordinasyonu sağlamıştır. Gelinen noktada, üyelerimizin katılımıyla; derneğimizin kurulduğu günden bugüne kadar geçen 3.5 yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirmek, gelecek 3 yılın faaliyet planını oluşturarak kısa, orta ve uzun vadeli bir strateji belirlemek, engelli bireylerin eğitimi ve engelli hakları alanında gündemde yer alan konularda bulunulması gereken idari ve hukuki girişimleri kararlaştırmak, izleme, lobi ve savunuculuk faaliyetlerini kurgulamak, yerelde örgütlenmenin güçlendirilebilmesi ve çalışma komisyonlarının daha etkili biçimde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve kaynak geliştirilmesine dair yapılması gerekenler hususunda fikir yürütmek gibi amaçlarla bir “örgüt İçi Çalışma ve Strateji Belirleme Kampı” düzenlenmesine gereksinim duyulmuştur.

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content