1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Ortak Açıklama: Çocuklar için...

Ortak Açıklama: Çocuklar için Hemen Şimdi Barış

Aralarında çocuk ve insan hakları örgütlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin, kadın ve LGBTİ örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin de bulunduğu onlarca sivil toplum örgütü biraya gelerek 7 Haziran’dan bugüne devam eden çatışma ortamının acilen son bulması gerektiğini ifade ederek, çocuk  ve gençler için barış talebinde bulundu! Sivil Toplum Ögütleri’nin ortak açıklaması şu şekilde: “Biz çocuk ve insan hakları örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, akademisyenler, sanatçılar, milletvekilleri, gazeteciler, kadın ve LGBTİ örgütleri, öğrenciler, sivil inisiyatifler, siyasi parti ve oluşumlar olarak ülkemizde 7 Haziran’dan bugüne devam eden çatışma ortamının acilen son bulmasını istiyoruz. “Türkiye’de 7 Haziran seçimlerinin ardından başlayan, 22 Temmuz Suruç ve 10 Ekim Ankara katliamlarıyla yükselen şiddet ortamının etkileri, toplumun tüm kesimleri üzerinde derinleşerek devam etmektedir. 16 Ağustos tarihinden günümüze; yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin yaşadığı 7 ilde-17 ilçede gerçekleşen sokağa çıkma yasaklarının, bölgede devam eden çatışma halinin ve buna bağlı olarak başta çocuklar olmak üzere gerçekleşen ölümlerin durmasını talep ediyoruz. “Çocuk ve gençler  bir ülkeyi oluşturan toplumun üzerinde en özenle durulması, gözetilmesi, eğitilmesi, şiddetten, ihmal ve istismardan korunması gereken kesimidir. Ülkelerin çağdaşlık düzeyleri çocuk ve gençlere verilen değerle koşuttur. Türkiye BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1990 yılında imzalayarak her bir çocuğun hak ve özgürlüklerini her koşulda koruma ve yerine getirme yükümlülüğünü kabul etmiştir. Ancak, ne yazık ki bugün ülkemizde çocuk ve gençlere çok hoyrat davranan, onlara yönelik sevgisiz eylem ve söylemlerle, çocuk  ve gençleri ve onların ailelerini örseleyen bir devlet yönetimi biçimi egemendir. Yalnızca örselenmek değil, çocuk ve gençler bugünkü  yönetimin şiddet içeren yaklaşımlarıyla yaşamlarını, bedensel ve ruhsal bütünlüklerini yitirmektedirler. Çocuklar ölmesin“22 Temmuz Suruç katliamından itibaren bugüne kadar yaşanan çatışmalarda ve sokağa çıkma yasaklarında; hastaneye gidemeyen, annesinin karnında henüz doğma fırsatı bulamayan ve kolluk kuvvetlerinin doğrudan hedefi olan en az 44 çocuk yaşamını kaybetmiştir. Şu anda bölgeye bakıldığında da; eğitimin durdurulduğu, öğretmenlerin hizmet içi eğitim gerekçesiyle şehir dışına gönderildiği, okulların ve hastanelerin karargâh olarak kullanıldığı, hastanelerin bombalandığı, okul yurtlarının yakıldığı, temel ihtiyacı için bile sokağa çıkan sivillerin hedef alındığı, bölge halkının göçe zorlandığı, halkın sağlık hizmetlerine ulaşımının engellendiği görülmektedir. Tüm bunlar yaşananların bir operasyon değil, savaş olduğunun açık kanıtıdır ve sözleşmede yer alan hak ve özgürlüklerin açık ihlalidir. Bölgeye yapılan askeri sevkiyatın devam etmesi savaş ortamının büyüyerek devam edeceği konusunda endişelerimizi arttırmaktadır. “Bölgede çocuklar, eğer şans eseri yaşamlarını kaybetmiyorsa bile, hiçbir yasal dayanağı olmayan sokağa çıkma yasaklarında yakınlarını kaybetmekte, eğitim, sağlık, güvenli bir ortamda büyüme, barınma ve gelişim haklarına erişememekte ve şiddetin doğrudan tanığı olmakta ve böylece çocuklar ihmal ve istismar edilmektedir. “Travmatik yaşantılar içerisinde en ağır izler bırakan yaşantıların, insan eliyle yaratılan travmalar olduğu bilinmektedir. Şu anda devam eden ve günden güne yükselen şiddet ortamının çocuklar üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri bulunmaktadır. Bu savaş ortamının, şiddete doğrudan maruz kalan çocuklar üzerinde etkisi olduğu gibi, o ortamda bulunmayan ancak dolaylı yollardan maruz kalan veya olanlara tanıklık eden çocuklar üzerinde ve tüm toplum üzerinde de travmatik etkileri olduğu bilinmektedir. Ayrıca savaşlar bittikten sonra bile savaşın etkileri kuşaktan kuşağa aktarılabilmekte, uzun yıllar boyunca devam edebilmektedir. Savaş ortamına doğrudan ya da dolaylı maruz kalan çocuklar kaygı, üzüntü, öfke, güven kaybı, çaresizlik, umutsuzluk, yabancılaşma ve daha birçok baş edilmesi zor duyguları hissedebilmekte; bu durum çocukların fizyolojik, psikolojik, sosyal ve toplumsal gelişimini etkileyebilmektedir. Tüm bu bilimsel gerçeklere rağmen çocukların korunması için herhangi bir önlem alınmamakta, devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda ortaya çıkan hak ihlalleri ağırlaşarak ve artarak devam etmektedir. Sadece son 2 günde, Cizre ve Silopi’den az 4’ü çocuk olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybetmesi, durumun ağrılığını açıkça gözler önüne sermektedir. Bu durum insan hakları ve çocuk hakları açısından kabul edilemezdir. “Yaşanılanların uluslararası kamuoyunda da yeterince yer almaması, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik engellemeler sonucunda basının bu süreçte herkesi doğru bilgiye ulaştırma yükümlülüğünü yerine getirememesi bizleri ayrıca üzmekte ve endişemizi arttırmaktadır. “Ülke yönetimini  elinde tutmakta olan  güçlerin  ana özelliği, halkını, insanını sevmek ve bu sevgi ve özeni temel alarak, o ülke halkına hiçbir ayrım göstermeksizin insancıl, çağdaş nitelikli bir yaşam biçimi  sağlamak olmalıdır. Çocuk ve  gençlere  şiddet  uygulayan, onların yaşamlarını  yitirmelerine neden olan ve olanlardan hiç pişmanlık payı çıkarmayan katı, sert, acımasız, insanca tutum ve  söylemlerin uzağında  kalmayı özellikle yeğleyen bir devlet yönetiminin varlığı  o ülke çocukları ve gençleri için çocuk ihmali ve istismarı açısından önemli bir risk etmenidir. “Son dönemde ülkemizde, devlet eliyle çocuk  ihmal ve istismarı örnekleri  giderek artmaktadır. Çocuk ve gençlerini acımasızca örseleyen, baskılayan, gelişimlerini aksatan ya da engelleyen, kıyıma uğratan ve  onların yaşam hakkını ellerinden alan bugünkü devlet yönetimine “ dur” denilmesi gerekir.

 • Çocuklarımızı merakın ve oyunun geliştirici evreninden alarak umutsuzluğa ondan da öte ölüme tutsak kılan; coşkunun  ve yaşamın kapısını onlara kapayan;
 • Çocuk ve gençlerimizi ayrımcılık zemininde çarpıştırmayı hedefleyen;
 • Çocuk ve gençlerimizi sorgulamalara  çeken ancak, onların özgürce  dünyayı, çevrelerinde olup bitenleri sorgulamalarına izin vermeyen tüm yaklaşımları kınıyoruz.

“Türkiye 90’lı yıllarda savaş ortamının bedelini çok ağır ödemiştir ve hala ödemeye devam etmektedir. Bizler aşağıda imzası bulunan kişi ve kurumlar olarak bu savaşın ve çatışmanın sadece bölgede yaşayanların değil, hepimiz üzerinde yıkıcı ve onarılması güç etkisi olduğunu biliyoruz, yaşıyoruz ve hissediyoruz. Bu yüzden de acilen yapılaması gerekenleri bir kez daha tekrar ediyoruz:

 • Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını,
 • Devletin tarafı olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, insan hakları yükümlülüklerini yerine getirerek yaşam alanlarındaki şiddet ve baskıdan vazgeçmesini,
 • Tüm tarafların çocukların yüksek yararını gözetecek tutumlar geliştirmesini,
 • Barış, özgürlük ve demokrasi temelinde müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını,
 • Bu süreçte yaşanan tüm ihlalleri gerçekleştirenlerin cezasız kalmamasını,
 • Bu sürede gerçekleşen toplumsal, ekonomik, psikolojik tahribatın hak temelli onarılmasını, bu şekilde toplumsal adaletin inşa edilmesini talep ediyoruz.

“Bizler biliyoruz ki;  yetkililerin söylediklerinin aksine savaş ve şiddetin etkisi, çocuklara verilecek “telafi eğitimleriyle” giderilmeyecek kadar derindir. Yaşadığımız bu zorlu günlerin telafisi ancak Barış, Özgürlük ve Dayanışmayla mümkündür. “Toplumu, çocuk  ve gençlerin barış içerisinde gelişimlerinin önünü açan, aydınlık güzel günlere çıkmalarında, onların destekçisi olmaya çağırıyoruz.” İmzacılar (Alfabetik sırayla.. 24.12.2015, 15.46 itibariyle)

 1. 78’liler Girişimi
 2. Alınteri
 3. Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu
 4. Barış Anneleri
 5. Barış Bloku
 6. Barış İçin Akademisyenler Ankara
 7. Barış İçin Kadın Girişimi
 8. Başak Kültür ve Sanat Vakfı
 9. Başka Bir Okul Mümkün Derneği
 10. Bebek Ruh Sağlığı Derneği
 11. Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi
 12. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü
 13. BuluTiyatro
 14. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
 15. Çekirdek Çocuk
 16. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (Çare-der)
 17. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
 18. Çocuk Çalışmaları Birimi
 19. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
 20. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Ankara İl Örgütü
 21. DGD Platformu
 22. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 23. Doğu-Güneydoğu Dernekleri
 24. Eğitim Sen
 25. Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube
 26. Eğitimde Sınıf Tavrı
 27. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
 28. Felsefeciler Derneği Genel Merkezi
 29. Gaia Dergi
 30. Göçmen Dayanışma Ağı / Ankara
 31. Gündem Çocuk Derneği
 32. Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi
 33. Halkların Köprüsü
 34. Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
 35. HDP Ankara İl Örgütü
 36. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 37. İnadına Haber
 38. İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
 39. İnsan Hakları Derneği
 40. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi
 41. İstanbul 78 liler girişimi
 42. İzmir Barış Bloku
 43. İzmir KESK Kadın Meclisi
 44. İzmir Müzisyenler Derneği
 45. Kadın Yazarlar Derneği
 46. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK)
 47. KAOS GL
 48. Kurtuluş Kiliseleri Derneği
 49. Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ODTÜ)
 50. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Oz-Ge Der)
 51. Parklar Bizim Ankara
 52. Psikolojik Danışmanlar Derneği
 53. Psikolojik Danışmanlar Derneği Van Şubesi
 54. Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi
 55. Pembe Hayat Derneği
 56. RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği)
 57. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
 58. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
 59. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi
 60. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi
 61. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği
 62. Sulukule Gönüllüleri Derneği
 63. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
 64. Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED)
 65. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)
 66. Toplumcu Psikologlar
 67. Travma Çalışmaları Derneği (TÇD)
 68. Türk Psikologlar Derneği
 69. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 70. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
 71. Türkiye Gençlik Birliği Derneği
 72. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
 73. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 74. Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER)
 75. Van Barosu
 76. Vicdani Ret Derneği

Görsel: Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin çocuklarla yürüttüğü barış atölyelerinden.

Skip to content