1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Türkiye’de Özel Müzecilik ve...

Türkiye’de Özel Müzecilik ve Özel Müzeler: Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı

Müzeciler Derneğinin #SivilDüşün desteğiyle düzenleyeceği ‘Türkiye’de Özel Müzecilik ve Özel Müzeler: Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı’ 21 Şubat 2019, Perşembe günü Ankara’da.

Etkinliğin detaylarını Müzeciler Derneğinin aşağıdaki duyurusunda bulabilirsiniz:

“Özel Müze Temsilcileri Ankara’da Toplanıyor!”

“Müzeciler Derneğinin düzenlediği “Türkiye’de Özel Müzecilik ve Özel Müzeler; Sorunlar ve Çözüm Yolları” Çalıştayı 21 Şubat 2019 tarihinde Litai Otel Ankara’da gerçekleştirilecek.

Müzeciler Derneği kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarının yanı sıra ülkemiz müzeciliğinin gelişmesi, müzeciler arası işbirliğinin artırılması konularında da farklı pek çok çalışmanın içerisinde yer alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Son yıllarda özel müzelerin sayısında önemli bir artış olduğu gözlenmektedir. Bundan on yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimindeki özel müze sayısı 40 civarında iken 2018 yılı sonu itibari ile bu sayı 249’a ulaşmıştır. Bakanlık denetimi dışındaki müze sayısının ise 500’ü aştığı görülmektedir.

Ancak sayıları ve çeşitleri artan özel müzelerin; mali, personel, mimari, ziyaretçi, envanter, mevzuat, teşvik vb. konularda pek çok sorun, zorluk ve hatta gelecek kaygısı yaşamakta olduğu bilinmektedir.

Ülkemizde özel müzecilik alanındaki sorunların ortak bir platformda tespit edilmesi ve yine ortak çözümler üretilmesi, özel müzeciliğimizin değişen koşullar altında gelişmesi için zorunluluk olarak görülmektedir. Bu sürecin ilk adımı olarak 21 Şubat 2019 tarihinde “Türkiye’de Özel Müzecilik ve Özel Müzeler; Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin dört bir yanından 92 özel müze temsilcisinin ve akademisyenlerin katılacağı toplantıya, ülkemizde müzecilik alanında yasal muhatap olarak görülen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de taraf olarak davet edilmiştir. Yine Uluslararası Müzeler Konseyinin ülkemiz temsilcisi ICOM Türkiye Milli Komitesi ile Müzecilik ve Kültürel Miras alanında görev alan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri de çalıştay davetlileri arasındadır.

Çalıştayda ilgili tarafların bir araya getirilmesi suretiyle sektörde yaşanan ve karşılaşılması muhtemel sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların aşılması için bir yol haritası oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca çalıştay sonuçlarının bir rapor olarak kamuoyu ile paylaşılması ve ülkemizde özel müzeler ve müzeciliğin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmalara devam edilmesi de derneğin bu kapsamdaki amaçları arasındadır.

Müzeciler Derneği Hakkında

Müzeciler Derneği müzecilik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve işbirliği sağlamak amacı ile kurulmuştur. Dernek bu temel amaca ulaşmak için Ülkemizin doğal ve kültürel mirasının korunması ve sergilenmesi ile ilgili çalışmalara yardımcı olmanın yanı sıra, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bulunan kaçak kazı ve miras yolu ile elde edilmiş kültür varlıklarımızı müzelerimize kazandırmak ve bu konuda her türlü girişimde bulunmayı çalışma konuları içerisine almıştır.

Müzecilik faaliyetleri ile ilgili, çok yönlü olarak yetkililere yardımcı olmak ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmak da derneğin varlık nedenleri arasındadır.Yine müzecilik faaliyetlerinin sağlıklı bir zemin ve süreçte yürütülebilmesinin temini bakımından, tüm üyelerin ekonomik, sosyal, çalışma ve özlük haklarını koruyup geliştirmek, çalışma yaşamındaki sorunlarını saptayarak, çözüm alternatifleri üretmek ve bu konularda gerekli kurum, kuruluş ve kişilerle görüşerek sorunların giderilmesine çalışılması ve gelişen şartlara uygun yeni hakların elde edilmesinin sağlanması derneğin ana faaliyet alanlarındandır. Müzeciler Derneği, müzecilik camiasında mesleki kamplaşmayı önleyerek birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi amacıyla gelişen fikirsel yapılanmanın bir sonucu olarak 1995 yılında kurulmuştur.”

Bilgi için :
muzecilerdernegi@gmail.com
Skip to content