1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. SİVİL DÖNÜŞÜM İÇİN PAYLAŞ

SİVİL DÖNÜŞÜM İÇİN PAYLAŞ

Türkiye için çok yeni bir olgu olan Roman örgütlenmesi, hayli kısa sayılabilecek bir zaman içinde, hem ülkenin farklı şehirlerine genişleyerek niceliksel bir gelişim gösterdi, hem de Roman insan hakları savunucuları, örgütsel kapasitelerini güçlendirmek yönünde duydukları hevesle, bundan böyle Türkiye sivil toplum hareketinin bir üyesi olduklarını kanıtladılar.
Romanların 2000’li yılların başında, esas olarak da 2003 yılında başlayan dernekleşme hareketi, çok geçmeden Türkiye’nin başka şehirlerinde de yankı buldu. AB bütünleşme sürecinin desteklediği demokratik atmosfer, toplumsal hayatta ve medyada etnik meselelerin her zamankinden daha açıklıkla ve cesurca tartışılması yönündeki eğilim, değişen mevzuatla birlikte dernek kurmanın geçmişe oranla kolaylaşması, uluslararası planda Türkiye Romanları üzerine yapılan çalışmaların daha görünür hale gelmesi, birbiri ardına pek çok Roman derneğinin kurulmasına zemin oluşturdu. Yeni kurulan derneklerin, insan hakları camiasında ilgi ile karşılanması yeni örgütlenme girişimlerini yüreklendirdi, ayrıca kuruldukları yerlerde Roman derneklerinin yerel kamu otoriteleri tarafından “sahiplenilmesi” de örgütlenmeden duyulan endişenin çabuk aşılmasını sağladı.

Bu atmosferde kurulan derneklerin sivil alanda gösterdiği faaliyeti sürdürülebilir kılması için gereken ağlar , fiziki mekan ihtiyacı, insan kaynağı ve hak temelli çalışmalarda izlenecek yol haritası noktasındaki yetersizlikler kurulan derneklerin etkinliği noktasında istenilen düzeyde bir etkinlik alanı sağlayamamıştır.
Marmara bölgesinde faaliyet gösteren federasyonumuz, yerel otoritelerin desteği ve kendi imkanları ile saha da çalışmalar yürütmektedir. Federasyon bünyesinde 22 dernek bulunmaktadır . Sahada yapılan çalışmalar sosyal yardımların mahalleler ile buluşması noktasında köprü görevi gören çalışmalar çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. Farkındalık oluşturmaya ve kendi dinamiğini yakalayan yapılar oluşturmaya yönelik çalışmalar zayıf kalmaktadır. Bu çalışma ile ; federasyonumuza bağlı derneklerin bu anlamda yaptıkları çalışmaların paylaşıldığı , ilerleyen dönem için neler yapılabilir sorusu tartışılarak oluşturulacak yol haritasının belirlenmesi ve paylaşımı şeklinde gerçekleşecektir.
Marmara bölgesinde faaliyet gösteren federasyonumuza bağlı olan dernekler haricinde kendi yerelinde iyi çalışmalar yürüten derneklerin yaptığı çalışmaların paylaşımı da sağlanarak iyi uygulamaların ilerleyen süreçte uygulanabilir olmasına destek sağlanacaktır.

İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde yapılacak olan 2 günlük çalıştayda sorunların belirtilmesi ve mevcut sorunlara uygulanmış çözüm yöntemleri ve uygulanabilecek müdahale yöntemleri belirlenecektir.

Skip to content