1. Anasayfa
  2. /
  3. Forumlar
  4. /
  5. Sivil Düşün 7. Danışma...

Sivil Düşün 7. Danışma Kurulu Toplantısı #KaynakNerede

Sivil Toplum Forumu atölye ve çalışma gruplarında neler tartışıldı?

Sosyal Medya ve Kitlesel Fonlama

Atölyede giriş bilgisi olarak sivil toplum örgütlerinin, kitlesel fonlama sitelerini kendi kampanyaları için nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçte sosyal medyanın etkisi örneklerle anlatılacak. Etkinliğin amacı, bir kampanyada dikkat edilmesi gereken süre, hedef kitle, tanıtım videosu, sosyal medya kullanımı gibi başlıklarda sivil toplum örgütleri temsilcilerini bilgilendirerek kendi kampanyalarını hazırlayabilecek duruma gelmelerini sağlamak. Etkinlikte ayrıca katılımcıların profillerine göre ortak bir kitlesel fonlama kampanyası kurgulanacak.

Kurumsal İtibar ve Gönüllü Yönetimleri: Sürdürülebilir Kaynak Geliştirme

Atölye, kurumların itibar ve gönüllü yönetimi algılarını ve stratejilerini gözden geçirmelerini hedefliyor. Sürdürülebilir kaynak geliştirme süreçlerinde paydaşlarla ilişki kurmanın ve ilişki geliştirmenin yapılandırılmış bir planlama dahilinde olmasının kazanımlarını ve gerekliliklerini katılımcılara, grup çalışmaları, vaka analizleri ve örneklerle bir arada sunuyor. Atölye; kurumların, gönüllülerini kaynak stratejisi içinde konumlandırmalarına ve itibar yönetimi perspektifine yeniden bakmalarına destek olma amacı taşıyor.

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

Atölyede, katılımcı demokrasinin yaygınlaştırması amacıyla sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik öneriler tartışmaya açılıyor. Türkiye’deki mevcut durum ve dünyadan örneklerin değerlendirilmesi ve anket çalışması sonucu ortaya çıkan öneriler, katılımcı bir atmosferde gerçekleştirilmesi planlanan atölyede sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine sunuluyor. Atölye çıktılarının Argüden Yönetişim Akademisi’nin raporunda yerini bulması planlanıyor.

Argüden Yönetişim Akademisi sunumu için tıklayınız.

Paylaşım Ekonomisi

Zumbara (zaman kumbarası), kişilerin, para yerine zaman kullanarak bilgi, beceri, yetenek ve tecrübe paylaşımı yapmalarını sağlayan bir sosyal ağdır. Sistem çok basit bir mantıkla çalışır: Birisine 1 saat yardım et, 1 saat kazan, bu kazandığın 1 saat ile topluluktaki dilediğin kişiden, dilediğin servisi al. Zumbara, temellerini armağan kültüründen ve bunun getirdiği bolluk ekonomisi anlayışından alır. Güvenli, sağlıklı ve ilişki oluşturan paylaşım alanları yaratarak bireysel ve toplumsal dönüşüme hizmet etme amacındadır. Zumbara, dünyada 35’in üzerinde ülkede uygulanan zaman bankası sistemini, web 2.0 anlayışı ile birleştirerek yarattığı sosyal ağ sayesinde dünyanın en büyük ve etkileşimi en çok olan zaman bankası haline gelmiştir. Şu anda 45,000’in üzerinde üyesi bulunmaktadır ve şu ana kadar web sayfası hazırlama yardımından 3 top çevirmeye, dikiş öğretmekten yoga derslerine, senaryo yazımından gökyüzündeki yıldızları izlemeye kadar binlerce saat paylaşım yapılmıştır.

Bu atölyede armağan ekonomisinden, Zumbara‘nın işleyişinden, sürecinden, şu ana kadar olan paylaşım tecrübelerinden, topluluğun rolünden ve yapılan etkinliklerden bahsedildikten sonra, mekanın uygunluğuna göre, katılımcılarla bir armağan çemberi veya 4’lü küçük gruplar halinde armağan paylaşımı deneyi yapılacak.

Üniversitede Kaynak Yaratma

İstasyon – TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, Ankara’nın sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan bir kolaylaştırıcı. Toplumsal fayda odaklı kişileri, grupları, sivil toplum aktörlerini; ilgili diğer aktörler, fikirler ve etkinliklerle buluşturmayı hedefleyen bir ortak yaratım alanı. Üniversitelerin birer sosyal çözüm merkezi olma kapasitesi ile TED Üniversitesi’nin şehir üniversitesi olma vizyonunu birleştiren bir girişim.

Talkshop kapsamında, İstasyon’da sürdürülen çalışmalara dair kısa bir bilgi aktarımının yanı sıra, üniversite ve sivil toplum işbirliğine dair alternatif modeller, bu tip bir işbirliğinin Ankara özelinde taşıdığı potansiyel ve sivil alanın sosyal girişimcilik potansiyeline dair bilgi ve hayal paylaşımında bulunulacak.

Hak Odaklı Veri Atölyesi/ Veri Teması: Hayvan Hakları

Etkinlikte hayvanlara yönelik şiddetin görünürlüğü için veri seti incelemeleri yapılarak, hak odaklı veri işleme uygulama atölyesi düzenlenecek. Atölyede hak odaklı verinin ne olduğunun, bu tarz verilerin toplama teknikleri ve araçlarının, internet sitelerindeki yaşam hakkı temalı haberlerin ve hak odaklı veri- açık veri ilişkisinin tartışılması sağlanacak. Etkinliğe katılanlar kişisel bilgisayarlarıyla uygulamaya eşlik edecek.

Match-Making / Bağışçı İlişkileri
Sivil Toplum için Destek Vakfı, Türkiye’nin sosyal sorunlarının çözümü için bağışçılığın geliştirilmesi gerektiğine inanarak, stratejik bağışçılık yoluyla sivil toplumun yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesine katkı sağlamaya çalışıyor. Hibeler aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarını destekliyor. A
tölyede, Sivil Toplum için Destek Vakfı üzerinden, Türkiye’de bireysel bağışçılık ve kaynak geliştirme yöntemleri tartışılacak. Sivil toplum kuruluşlarının finansal sürdürülebilirliği ve bağışçı ilişkileri ile ilgili bir perspektif sunulmaya çalışılacak.

STÖ’lerin hibe deneyimleri ve donörlerden beklentileri

TACSO-STGM Ulusal Danışma Kurulu’na katılan STÖ’lerin deneyim paylaşımları sonucu ortaya çıkan atölye, katılımcıları hibe deneyimleri ve donör-STÖ ilişkileri konusunda tartışma yürütmesine zemin hazırlıyor. Bu etkinlik öncesinde birçok toplantıda simülasyonu yapılan atölyenin sonucunda, TACSO’nun STÖ’lere yönelik ihtiyaç analizi raporuna girdi sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede STÖ’lerin kaynak yaratma deneyimleri, ileride benzer konularda çalışacak kişi ve kurumlara öngörü sunması planlanıyor.

Oturumlarda kimler söz aldı, hangi sunumlar yapıldı?

Not: Yalnızca paylaşım izni alınan sunumlar sayfaya eklenmiştir. Sunumun paylaşıma kapalı olması veya dijital araçlar kullanılmadan yapılmasından ötürü bazı konuşmacıların görsellerinde tıklama seçeneği bulunmamaktadır. 

Gabriel Munuera Vinals

1965 yılında doğdu. 1997 yılından bu yana Avrupa Birliği’nin çeşitli birimlerinde çalıştı. Kariyerine, o zamanki adıyla Batı Avrupa Birliği’nin Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nde başladı. Ardından New York’ta Birleşmiş Milletler Sekreteryası’nda Siyasi İşler Yetkilisi olarak devam etti.  Sonrasında Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu’nun çoğunlukla Dış İlişkiler bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.
Valencia Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ortega y Gasset Enstitüsü, Belçika’da bulunan Le Collège d’Europe ve Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’nda yüksek lisans eğitimine devam etti. 2000-2001 yılları arasında Avrupa Diplomatik Programı’nı tamamladı. Uyuşmazlık çözümü, şiddetle mücadele, silahlı çatışma çözümlemesi gibi konularda uzmanlığı ve yayınları bulunuyor. 2016 Eylül ayından bu yana Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda “Delegasyon Başkan Vekili” görevini yürütüyor.

Sunum

Bülent Özcan

Avrupa Birliği Bakanlığında Proje Uygulama Başkanlığı görevini yürütmektedir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye’de sivil toplumun kapasite gelişimi, Türkiye ve AB arasında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, başta valilikler olmak üzere yerel yönetimlerin AB sürecinde kapasitesinin artırılması ve kamu, üniversite, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında AB uzmanlığının desteklenmesi konularında yürütülen projelerin yönetiminden sorumludur.

Sunum

Michael Alexander Rupp

Nil Delahaye birkaç yıldır İstanbul’da capoeira yapıyor. Göç alanında çalışıp çeşitli alanlarda gönüllülük yaptıktan sonra, kendine, capoeira tutkusuyla hassas gruplarla çalışma hakkında edindiği becerilerini birleştirmeyi amaç edindi. Yerinden edilmiş çocuklar ve daha sonra kadınların spesifik ihtiyaçlarını odak merkezine alan programlar geliştirmeye başladı. 2015 yılında tam da bu alanda çalışan koca bir aktivist ve sosyal çalışmacı dünyasının varlığını keşfetti. Bu sayede fikrini Türkiye’ye taşımak için ilham aldı. Delahaye, Institut National des Langues et Civilisations Orientales’de (INALCO) Türkoloji ve Hausa lisansları aldı, Rouen üniversitesinde dil didaktiği lisansüstü ve Bilgi Üniversitesi’nde kültür yönetimi masteri yaptı. BoMoVu’nun kurucusu, proje yazarı ve ağ geliştiricisi olarak çalışıyor.

Sunum

Ayça Bulut Bican

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Siyasal Bilimler Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2002-2006 arasında AB ve BM’nin toplumsal cinsiyet, kadın temsili vb. temalardaki projelerinde çalıştı. 2007-2009 yılları arasında çalışmalarını Koordinatör Yardımcısı olarak STGM bünyesinde yürüttü. 2009-2012 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı projesinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Takımı’nda Program Koordinatörü olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana TACSO Türkiye Koordinatörü olarak çalışıyor.

Sunum

Hilal Kuşcul

Hilal Kuşcul, AÇEV Genel Müdür Yardımcısı, AÇEV’in ülke çapında uygulanan eğitim programları ve projelerinin yürütülmesinden sorumludur. 1993 yılında Vakfın kuruluşu ile başlayan çalışmaları içerisinde özellikle program geliştirme, proje yönetimi ve izleme ve değerlendirme konularında deneyim kazanmıştır. AÇEV’in İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı, Kadın Güçlenme ve Kırsal Kadın Destek Programlarının geliştirilmesi ve yaygın olarak uygulanmasında etkili olmuştur. Büyük ölçekli projelerde eğitim ve sosyal hayata katılımda cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına yönelik çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Lisans ve Sosyal Psikoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Koç Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi danışmanlarındandır.

Sunum

Özen Pulat

Özen Pulat, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca öğrenci kulüplerinde ve Toplum Gönüllüleri Vakfı başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yaptı. Aynı yıllarda gençlik katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası projeye katıldı ve benzer projelerin yürütücülüğünü üstlendi. 4 yılı aşkın süredir hibe programlarıyla ilgili olarak Sabancı Vakfı’nda Programlar Sorumlusu olarak çalışan Özen Pulat, bir yandan Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

Emre Danacı

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2009-2011 yılları arasında İsveç Kraliyet Teknoloji Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi programında yüksek lisans yaptı. WWF, TOG gibi sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalıştı. Fonzip ve Intel Çözüm Kumbarası Projesi’nde 1. sırayı alan Yuvarla gibi girişimlerin kurucu ortağı.

Renay Onur

Bankacılık ve İş Geliştirme alanlarında 18 yıl profesyonellik yapmış. Farklı sektörlerde yöneticilik yapmıştır. Dale Carnegie Kişisel Gelişim Eğitmenidir. Uzun mesafe koşucusudur. Türkiye’nin en iyi üç yardımseverlik koşucusundan birisidir. 2006-2015 yılları arasında iyilik peşinde koşarak 900’ü aşkın kişiden 350.000 TL bağış toplamıştır. Profesyonel kariyerinin yanı sıra, spor aracılığıyla sivil toplum örgütlerine (STÖ) kaynak yaratmayı hedefleyen yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olan ADIM ADIM’ın kurucularındandır. Kuruluşundan bu yana gönüllü koşuculara kaynak yaratma koçluğu yapmaktadır. Adım Adım şu anda 30 STK’ya yılda 5 milyon TL’yi aşkın kaynak yaratılmasını sağlayan bir platform olmuştur. Adım Adım projesi ile Türkiye’de bireysel bağışçılığı geliştiren, bireyler ve STK’lar arasındaki kopukluğu gideren özgün bir model geliştirdiği için 2014 yılında dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Ashoka tarafından Ashoka Fellow olarak seçilmiştir. 2016 yılında kurulan Açık Açık Derneği’nin kurucularındandır. Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.

Bilge Taş

Birçok film festivalinde çeşitli görevler aldı. 2011 yılında düzenlenmeye başlayan Pembe Hayat KuirFest’in kurucularındandır. Halen, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nin danışmanlığını ve !f İstanbul FF’nin Ankara ayağını organize etmeye devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü’nde doktora tezini “Türkiye Film Festivallerini Kültür Endüstrisi’nde Konumlamak başlıklı tezini yazmaktadır.

Sunum

Güneş Yıldırım

Fundraising Okulu’nun kurucusu olan Güneş Yıldırım, Hacettepe İngilizce İktisat mezunu. Uzun yıllar Uluslararası Çevre kuruluşu Greenpeace, BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’te ve TEMA Vakfı’nda kaynak geliştirme alanında yöneticilik yaptı, kuruluşların yerel, bölgesel ve uluslararası gelişimine, sürdürülebilir kaynak sağlanmasına katkıda bulundu. Türkiye’de sivil toplumun kaynak geliştirme kapasitesinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Türkiye’de kaynak geliştirme alanında ilk mesleki uzmanlaşma programı olan Kaynak Geliştirme Sertifika Programı’nın Direktörlüğünü yürütüyor. Sivil toplum kuruluşlarına kaynak geliştirme stratejisi oluşturma ve bağışçı bağlılığı sağlamaya yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Güneş Yıldırım, Plymouth Üniversitesi, Sürdürülebilir Filantropi Merkezi tarafından yürütülen Rogare Fundraising Think Tank’in uluslararası üyeleri arasında yer almaktadır.

Sunum

T. Başak Ersen

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Sekreteri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi üyesi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, yüksek lisans eğitimini New York Long Island Üniversitesi’nde tamamladı. Danışmanlık şirketlerinde iş hayatına başladıktan sonra 2004 yılında TÜSEV’de çalışmaya başladı. Dernek ve vakıf mevzuatı alanında çok sayıda eğitim vermenin yanı sıra, STK’larda kapasite gelişimi, kamu-sivil toplum işbirliği, STK’larda hukuk reformu ve savunuculuk, vergi kanunlarının iyileştirilmesi ve sosyal girişimler konularında çalışmaları ve bu konularda birçok rapor ve makalesi bulunuyor.

Sunum

Meltem Şendağ

Meltem Şendağ, Turkiye’de kurulan ilk alternatif ekonomik sistem olan Zumbara’nın kurucularındandır. Güven ve topluluk oluşturma, alternatif ekonomiler, armağan ekonomisi, sosyal teknolojilerin sosyal değişime etkisi gibi alanlarda hem Zumbara ile hem de akademik alanda çalışmalar yapmaktadır. Zumbara macerasından önce Meltem Google İrlanda’da Adsense stratejisti olarak ve Hindistan’da Evalueserve adlı firmada iş analisti olarak çalışmıştır. Meltem 2005 Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunu.

Programa göz atmak için görsellere tıklayınız!

1. GÜN

2. GÜN

Toplantı Yeri: ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri

Skip to content