1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Sivil Düşün AB Programı...

Sivil Düşün AB Programı Yönlendirme Kurulu Üyeliği İçin Açık Çağrı

“Sivil Toplum Aracı Türkiye -Sivil Düşün AB Programı” Kapsamında Oluşturulacak Yönlendirme Kurulu Üyeliği İçin Açık Çağrı 1. Giriş Türkiye’deki aktif bireyler için uygun ortamın geliştirilmesi ve  sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlayan Sivil Düşün AB Programı Yönlendirme Kurulu yeniden yapılanıyor. Türkiye’de savunuculuk ve sivil toplum ağlarının desteklenmesi çerçevesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Sivil Düşün AB Programı Nisan 2018 tarihine kadar aktivistlere ve sivil toplum örgütlerine destek vermeye devam ediyor.   

2. Amaç

Sivil Düşün AB Programı için  2016-2018 yılları arasında uygulama sürecine yol gösterici olacak bir “Yönlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.. Yönlendirme Kurulu, Avrupa Birliği  Türkiye Delegasyonu, TACSO, Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi ve bu çağrı ile seçilecek en fazla 5 sivil toplum örgütünden oluşacaktır. Yönlendirme Kurulu gerekli görmesi durumunda farklı örgüt ve aktivistleri de davet edebilir. 3 ayda bir Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu öncülüğünde toplanacak olan Yönlendirme Kurulu, uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlendirmesine odaklanarak programın güçlendirilmesi için öneriler geliştirecektir.

3. Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu Görevleri

Kurulun çalışma ilke ve esasları ilk toplantıda geliştirilecek ve sivil toplumun ilerlemesi için katılımcı bir yaklaşımı benimseyen Sivil Düşün AB Programı, kurulun yenilenmesi ve dönemsel çağrılar konusunda sivil toplum danışma süreçlerinde dile getirilen talepleri dikkate alacaktır.

Yönlendirme Kurulu görevleri

 • Şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımın oluşturulması için “Yönlendirme Kurulu Çalışma İlkelerinin” belirlenmesi,
 • Programın uygulama aşamaları için sivil toplum danışma süreçlerinde dile getirilen ve programın geliştirilmesine esas olan ihtiyaçlar ile uygulama ilişkisi hakkında tavsiye ve önerilerde bulunma,
 • Uygulama aşamasında düzenli olarak izleme ve değerlendirme yapma ,
 • Sivil Düşün AB Programı Danışma Kurulu’nun oluşturulmasında etkin görev alma,
 • Sivil Düşün AB Programı Yönlendirme Kurulu kararlarını yaygınlaştırma ve ilgili sivil toplum örgütlerine duyurma,
 • Gerekli görmesi durumunda Yönlendirme Kurulu’nun yenilenmesi, yeni üye ve gözlemci davet edilmesine karar verme.

4. Uygunluk

Çağrı, sivil toplum alanının gelişmesi için çalışma yapan kuruluşları hedeflemektedir. Bu çerçevede çağrı sivil toplum ve örgütlü bireylerin gelişmesi için program uygulayan, kapasite geliştirme çalışmaları yapan, kaynak merkezi olarak işlev gören bölgesel ve ulusal örgüt ve kuruluşlara açıktır. 

Yönlendirme Kurulu’nun oluşturulmasından sonra kurulun uygun gördüğü taban örgütleri, aktivistler, sivil toplum alanında çalışan akademisyenler ve araştırmacılar ve sivil toplum alanının gelişmesine katkı veren kuruluşlar Kurul üyeliğine “asli” ya da “gözlemci” olarak davet edilecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Sivil toplum alanının ve STÖ’lerin gelişmesi için program yürüten örgütler,
 • Yerelde kuvvetli bağlantıları olan ve yerelde çalışmalar yürütmekte olan kurumlar,
 • Birden fazla ve farklı bölgelerden kurumları temsil eden ve/veya ülkenin farklı yerlerinde yerel merkezlere sahip olan örgütler,
 • Taban örgütleri ile çalışan örgütler,
 • Ağlar ve platformlar,
 • STÖ’ler ve aktif bireylerin kapasite gelişiminde etkin olarak çalışmakta olan örgütler,
 • Savunuculuk, politika yaratma, koalisyon oluşturma, kampanya yürütme alanlarında uygulama ve deneyime sahip örgütler,
 • Sivil toplum, kamu ve özel sektör işbirliğini geliştirmeye katkı veren örgütler,
 • Kamu-STÖ diyaloğu geliştirme alanında tecrübesi olan örgütler,
 • Sivil toplum alanında izleme, araştırma ve etki değerlendirmesi yapan örgütler,
 • Sivil toplum alanında kaynak ve eğitim içeriği geliştiren, eğitim çalışmaları yapan örgütler ve
 • Sivil Düşün AB Programı Yönlendirme Kurulu toplantı sonuçlarının yaygınlaştırılması için, yaygın iletişim ağları olan kuruluşlar bu çerçevede uygun başvuruculardır. 

5. Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Yönlendirme kurulu üyeliği için başvuru süreci 2-20 Mayıs 2016 tarihlerinde açık olacaktır. Başvurular Sivil Düşün Ekibi tarafından değerlendirilerek onay için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na  sunulacaktır.

Başvurular kuruluş ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Başvuran örgütün kuruluş amaçları, çalışma alanı, mevcut uygulamaları, Sivil Düşün AB Programı’na nasıl katkı sağlayacağına dair yaklaşımını içeren bir niyet mektubu sunması beklenmektedir. Niyet mektubu örgütü Yönlendirme Kurulu’nda temsil edecek 2 üye/çalışanın ismini içermeli ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmalıdır.

İlgilenen sivil toplum örgütlerinin başvuruları 20 Mayıs 2016 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvuruların basvuru@sivildusun.eu adresine elektronik posta ile yapılması yeterli olacaktır.

Sonuçlar 30 Mayıs 2016 tarihinde www.sivildusun.net sayfasında açıklanacak ve her bir başvuru sahibine ayrıca bilgi verilecektir.

  

Skip to content