1. Anasayfa
  2. /
  3. Forumlar
  4. /
  5. Sivil Düşün Danışma Kurulu...

Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı ve İklim Eylem Fuarı

Bir dakikada #YeşilDüşün

Etkinlikten Kareler

Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı ve AB İklim Eylemi Fuarı’nda yapılan ve paylaşım izni alınan sunumları aşağıda bulabilirsiniz:

Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı ve İklim Eylem Fuarı’nda eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinliklerde kimler vardı, neler tartışıldı? Etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Temiz Enerji ve Enerji Güvenliği

Etkinlikte, Türkiye’de enerjinin verimli kullanımı, yenilenebilir enerjinin faydaları ve enerji güvenliğinin ana hatları konularında sivil toplumun rolünün ve farkındalığının arttırılması amacıyla tartışmalar yürütülecektir. Etkinliğin ana amacı, sanayileşmenin ve enerji üretiminin karbon salınımından çıkarılması için yeni yatırımların ve mevzuatların yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırma yönünde düzenlenmesi gereğinin vurgulanmasıdır.

Türkiye’de iklim politikaları: “Sosyal bilimler perspektifinden güncel sorular, kalıcı sorunlar”

Sosyal bilimlerin farklı alanlarından gelen konuşmacılar ve katılımcılardan oluşacak bu toplantıda, Türkiye’nin hem uluslararası iklim rejimindeki yeri, hem de düşük karbonlu bir ekonomik dönüşüm geçirme yolundaki durumu değerlendirilecektir. Toplantı, önceden katılımcılar arasında hazırlanan, COP22 yolunda Türkiye ve iklim değişikliği politikaları alanındaki bir dizi soruya cevap arayacaktır. Etkinlikte; kentleşme, uluslararası ilişkiler, iklim adaleti, sivil toplum katılımı ve düşük karbonlu kalkınma gibi konularda tartışmalar  yürütülecektir. Etkinliğin ses kaydı alındıktan sonra tashih edilerek New Perspectives on Turkey dergisinin Bahar 2017 sayısında yayınlanacaktır.

Sivil Enerji Kümesi

Atölyede; Türkiye’de enerjinin verimli kullanımı, bireysel kullanımda tasarruf önlemlerinin alınması, enerji masraflarının ekonomi üzerindeki yükünün azaltılması konularında tartışma yürütülecektir. Tartışma sonucunda, sivil toplumun yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik ve gaz sektörü alanlarında farkındalık sağlaması için bir eylem planı çıkarılması planlanmaktadır.

Türkiye İçin İklim Eylemine Geçmenin Yan Faydaları

Etkinlikte, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede iddialı hedefler koyarak elde edeceği yan faydalar, Climate Action Network Europe (CAN Europe) katkısı ile New Climate Institute (NCI) tarafından hazırlanan “Türkiye İçin İklim Eylemine Geçmenin Yan Faydaları” raporunun verileri ışığında ortaya konulacak. Raporda, istihdam, halk sağlığı ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması başlıkları altında, iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine uygun politikaların Türkiye için yan faydalarının neler olabileceği sorularına yanıt aranıyor. Yapılacak toplantı, hızlı gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerin düşük karbonlu ekonomik kulvara geçerek, sürdürülebilir kalkınma süreçlerini de iyileştirecekleri konusunu gündeme getirmeyi hedefliyor.

Çevre Projeleri Ortak Sunumu

Etkinlik kapsamında Sivil Toplum Diyaloğu programı altındaki 4 projeyi yürüten sivil toplum örgütleri, iklim değişikliği konusundaki çalışmalarından, Avrupa Birliği ile alanda ortak çalışma yürütmekten edindikleri tecrübelerden, çevre alanında ilham veren örneklerden ve AB-Türkiye arası diyaloğun öneminden bahsedecekler.

Türetim Hareketi

Etkinliğin amacı “türetim” kavramının sosyal çalışmalarda nasıl anlamlandırılğını ve tüketimin alternatifi olarak “türetim”in nasıl bir örgütlenme modeline dönüşebileceğini tartışmaktır. Etkinlik kapsamında katılımcılara, önerileri ve kendi yaşam öyküleri üzerinden değerlendirme yapabilecekleri bir alan açılacaktır. Ayrıca, çember deneyimiyle “türetim” üzerine kolektif gelişimin kent ve kırsal alan pratikleri üzerindeki etkilerine dönük paylaşım gerçekleşecektir.

Finlandiya İklim Büyükelçisi Sunumu

Etkinlikte Finlandiya İklim Büyükelçisi Anna Leena Muotka; ulusal iklim politikaları, Avrupa Birliği üye ülkelerinde Paris Anlaşması kapsamında alınan eylem planları ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesine dönük gelecek planlamaları hakkında sunum gerçekleştirecekir.

Nowwebike

Etkinlikte, 2016 yılında sağlıklı yaşam ve çevre dostu ulaşım aracı bisiklet ile yapılan Avrupa Sınır Ötesi Bisiklet Turu, Kopenhag ve Viyana Bisiklet Turları’yla ilgili deneyim paylaşımı gerçekleşecek. Ayrıca Nowwemove ve Nowwebike kampanyalarının tanıtılmasıyla bisiklet kullanımının çevreye etkileri üzerine tartışmalar yürütülecek.

Enerji Yatırımları ve İnsan Hakları

Etkinliğin amacı, termik santraller ve insan hakları arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak, iklim değişikliğinin en önemli kaynaklarından olan kömür konusunu, katılım ve yurttaşlık temelinde ele almaktır. Etkinlik kapsamında, termik santraller ve yol açtığı hak ihlalleri ile ilgili bir haritalama çalışması yapılacaktır.

İklim Siyaseti ve TBMM Forumu

İklim değişikliği ile mücadele, devletlerin siyasi tutumlarında yenilik gerektiren bir alan. Konuyla ilgili Türkiye’de çıkan olumsuz yasalar ve süregiden uygulamalar, ülkenin ve toplumun geleceğini tehdit ediyor. Etkinlikte bu konular, mevcut durum da ortaya konularak tartışmaya açılacak. TBMM’nin İklim Değişikliği Politikalarında Rolü raporu sunularak üstünden tartışmalı bir forum düzenlenecektir.

Genç Gel, Gençlik Forumu

Çeşitli sivil toplum örgütleri, üniversitelerin bölüm başkanlıkları ve lisansüstü öğrencilerinin de katılımıyla bir grup gönüllü, Çölleşmeyle Mücadele Taraflar Konferansı’nda (UNCCD-COP12) bir program yapmış ve COP12 resmi kararına yansıyan bir deklarasyon yayımlayıp gelecekteki İklim Değişikliği ve Çölleşme Taraflar Konferansları’nda görüş bildirme ve gençleri bilgilendirmek amacıyla Gençlik Platformu’nu kurmuştur. Bu etkinlikte UNCCD-COP12 kapsamında yayınlanan deklarasyondan yola çıkılarak çölleşme üzerine tartışmalar yürütülecek ve katılımcıların, iklim eylemine geçilmesine ve çölleşmenin ve arazi tahribatının önlenmesine dönük planlamalara katkı sunması sağlanacaktır.

Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı ve AB İklim Eylem Fuarı’nın 3 günlük programını aşağıda bulabilirsiniz.

Skip to content