1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Sivil Düşün İstanbul Danışma...

Sivil Düşün İstanbul Danışma Kurulu Atölye / Oturum Öneri Çağrısı

Danışma Kurulu toplantıları, ağ/platform, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve aktivistlerin Sivil Düşün AB Programı karar alma süreçlerine katılımının bir aracıdır. Toplantılar, fon veren kuruluşlar (kamu, özel sektör ve sivil toplum) ile, hak temelli sivil toplum örgütleri, sivil toplum kaynak merkezleri, ağlar ve platformları bir araya getirmeyi, hak temelli sivil toplum etkinliklerinin fonlanması ve sürdürülebilir modellerin geliştirilmesinin tartışılmasını amaçlamaktadır.

Hedefler

Sivil Düşün teknik destek ekibi, paydaşlar ve yönlendirme kurulu toplantıları çerçevesinde belirtilen sivil toplum için uygun ortam oluşturma ve kaynakların artırılması ihtiyacı üzerine danışma kurulu toplantısı düzenlemeyi amaçlamıştır.

Toplantı çerçevesinde:

 • Özellikle hak temelli alanlarda çalışmalar yürüten sivil toplum aktörlerinin kaynak sorununun tartışılması, sürdürülebilir modellerin incelenmesi,
 • STÖ’lere yönelik kaynak ve bağışların arttırılması için yasal düzenlemeler ve bağış kültürünün incelenmesi,
 • Bağış ve STÖ’lerde çalışma ortamının geliştirilmesi,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve hak temelli çalışmalara katkı sağlanmasının yöntemlerinin tartışılması,
 • Özel sektör fonlarının hak temelli çalışmalara yönlendirilmesinin yolları ve yöntemleri,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik örneklerinin incelenmesi ve kurumsal kaynak geliştirme çerçevesinde gelir getirici modellerin incelenmesi,
 • Bireysel bağışların hak temelli süreçlere yönlendirilmesi ve uygun örneklerin tartışılması; amaçlanmaktadır.

Katılım

Danışma Kurulu toplantısı İstanbul ilinde bulunan yaklaşık 100 ağ, platform, sivil toplum örgütü ve aktivistin katılımını amaçlıyor. İstanbul dışından katılım mümkün olmakla birlikte yerel bir toplantı olması nedeni ile katılımcı giderleri karşılanamayacaktır!

Danışma Kurulu Toplantısı Hedef Grubu

 • Ulusal, bölgesel ve uluslararası fon kuruluşları,
 • Elçilik/konsolosluk sivil toplum birimleri ve fon programları,
 • Üniversitelerin sivil toplum araştırma ve uygulama birimleri,
 • Sivil toplum örgütleri, tüzel ve tüzel olmayan örgütlenmeler,
 • Kent konseyleri çalışma birimleri,
 • Sivil toplum geliştirme ve kaynak merkezleri,
 • Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı,
 • Yerel ve ulusal basının sivil toplum muhabirleri ve yazarları.

Danışma Kurulu Çerçevesi

Danışma Kurulu toplantısı “paralel” etkinliklerden oluşan 1 günlük bir buluşma olarak planlanmıştır. Toplantıya yönelik olarak STÖ’lerden iletilecek öneriler ile birlikte program netleştirilecektir. İhtiyaç halinde oluşturulacak program 2 günlük planlanacaktır.

Kaynak geliştirme konusunda etkin olan örgütler, ağlar ve platformlar arasında deneyim paylaşım alanları yaratmak adına açık alan/bilgi masaları, panel ve atölye uygulamaları kullanılacaktır. Tartışılması öngörülen konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Önerilen Taslak Program 

“Kaynak nerede?” Atölye çalışması

 • Bağış, kaynak yaratma ve gönüllülük ile ilgili uygun ortam ve yasal düzenlemeler nasıl olmalı?
 • Fon kuruluşlarının sürdürülebilir kurumlar için rolü ne olmalı?
 • Kendine yeten STÖ’ler mümkün mü?

Türkiye’de ve IPA ülkelerinde hak temelli fonlar, Panel

 • Özel sektör ve hak temelli fonlar, özel sektörün hak temelli süreçlere katkısı neden sınırlıdır?
 • Fon kuruluşları ve çeşitlenme süreçleri

Farklı uygulamalarla hak temelli çalışmalarda sürdürülebilirlik

 • IPA ülkelerinde hak temelli fonlama süreçleri, TACSO deneyimi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi deneyimi
 • Türkiye’de bulunan özel sektör vakıflarında hak temelli çalışmaların gelişimi (Sabancı Vakfı deneyimi, hak temelli çalışmaların desteklenmesi, AÇEV ve Hüsnü Özyeğin Vakfı kurum geliştirme ve uygulama örneği)
 • Avrupa Birliği üyesi ülke elçilik ve konsolosluk fonları deneyim paylaşımı
 • Demokratikleşme ve İnsan Hakları Avrupa Aracı, hak temelli çalışmalar için kamusal bir örnek ve deneyim paylaşımı
 • Avrupa Birliği Bakanlığı: Türkiyede hak temelli fonlama süreçlerinin gelişimi ve deneyim paylaşımı
 • Hak temelli fonlama süreçlerinde tematik bir örnek, çocuk hakları için fonlama Bernard Van Lear Vakfı

Başarı öykülerine örnek oluşturmak amacıyla hak temelli çalışmalar çerçevesinde farklı stratejiler uygulayan STÖ’lerin sürdürülebilirliği sağlama süreçlerini aktarmak üzere başvurmaları ya da farklı kuruluşlar tarafından aday gösterilmelerini önemle bekliyoruz!

Yer ve Tarih: İstanbul, Ekim 2015

Toplantı yeri Eylül ayı içinde Sivil Düşün web sitesi ve sosyal medya araçlarından duyurulacaktır.

Program Oluşturulması Konusunda Katkıya Çağrı

Sivil Düşün Danışma Kurulu toplantısı içerik oluşturma süreci çerçevesinde tematik, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çalışan STÖ’ler ve aktivistler kaynak geliştirme, gönüllülük ve hak temelli çalışmaları konusunda içerik ve öneri geliştirebilirler. Danışma Kurulu çerçevesinde STÖ’ler, aktivistleri ve fon kuruluşlarını aşağıdaki alanlara katkı vermeye çağırıyoruz:

 • Önerilen taslak gündeme katkıda bulunmak,
 • Başarı öyküsü olarak kurum ya da çalışma önermek,
 • Paralel bir etkinlik (atölye, sunuş, vb.) düzenlemek,
 • Etkinliğe katılımcı önermek.

Çağrı 15 Eylül tarihine kadar açık kalacaktır. 15 Eylül (Salı) gününe kadar Sivil Düşün Yerel Danışma Kurulu gündemine ilişkin önerilerinizi info@sivildusun.eu adresine iletebilir veya atölye düzenlemek için başvuruda bulunabilirsiniz. İçeriğe ve atölye başlıklarına yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesinin ardından 3. Yerel Danışma Kurulu programını son haline getireceğiz.

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content