Sivil Düşün, Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin küçük ölçekli/kısa dönemli hak odaklı çalışmalarına destek veren bir Avrupa Birliği programıdır.Sivil Düşün, AB’nin taşıyıcısı olduğu evrensel haklar ile demokratik değerlerin kültüre yerleşerek benimsenmesi ve yaygınlaşması yolunda katkı sunar. Tüm eylemleri gibi iletişim çalışmalarının da arkasında, sivil toplumun gelişmesi ve demokratik yaşama aktif biçimde katılabilmesi için imkan sağlamak hedefi bulunur.Sivil Düşün’ün iletişim çalışmaları yoluyla ulaşmak istediği diğer hedefleri;
 • Çeşitli sebeplerle hak ve özgürlüklerini kullanamayan, onlardan mahrum kalan kişi ya da grupların güçlenmelerine aracı olmak
 • Toplumda, hak odaklı bakış açısının yerleşerek sahiplenilmesi için zemin hazırlamak
 • Sivil toplumun ihtiyaçlarını anlamak, iyi ve yaratıcı örnekleri görünür kılarak teşvik etmek
 • Sivil toplumun kendi ihtiyaçlarını tanımlayarak dile getirme gücü kazanmasında aracı olmak
 • Sivil toplumun hak odaklı çalışmalarının daha fazla kişiye ulaşarak ilham kaynağı olmasını sağlamak
 • Sivil toplumun dijital alandaki varlık sahasının genişlemesine katkı sunmak

Sivil Düşün olarak yayın araçlarımızı kullanırken benimsediğimiz bazı temel prensipler var. Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz:

 • Dijital medyayı bir propaganda aracı olarak görmeyiz. Bireyler, topluluklar ve organizasyonlar arası serbest bir iletişim alanı olarak tanımlarız. Bu iletişime katılmak isteriz.
 • Tüm iletişim ve üretimlerimizde, demokratik değer ve yapıları, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri odağımıza alarak hareket ederiz.
 • Tüm siyasi parti ve görüşlere eşit mesafedeyiz. Tarafsız bir iletişim dili kullanırız. İçeriklerimiz kişisel mesaj, yergi ya da övgü barındırmaz.
 • İçeriklerimizi, insan, hayvan ve çevre haklarını kapsayan hak odaklı yaklaşımın kültüre yerleşmesine katkı sunmak hedefiyle kaleme alırız.
 • Tüm iletişim çalışmalarımızda, toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerini gözeten bir yaklaşım benimseriz. İçerikte, şiddeti öven, şiddete teşvik eden ya da yönelten, insan haklarını ihlal eden her türlü ayrımcı unsuru dışarıda bırakırız.
 • Dijital medya ve araçları profesyonel standartlarda kullanır ve yönetiriz.
 • Dijital ve geleneksel iletişim alanlarında Avrupa Birliği desteğini görünür kılarız.
 • Sosyal medya takipçilerimiz ile iletişimimizin zamanında olmasını gözetiriz.
 • Tüm görsel, işitsel ve yazılı içeriklerimizde, Sivil Düşün iç yayın rehberimizde bulunan kurallara sadık hareket ederiz.
 • Dijital medyada, sivil aktörlerin katılımının beklendiği etkinlikleri; hibe, destek ve fon duyurularını; Sivil Düşün desteğiyle hayata geçmiş çalışmaları görünür kılarız. Bireysel ve kurumsal tanıtımlar sayfalarımızda yer almaz. Duyuru ve paylaşımların hangi mecralardan nasıl yapılacağına, Sivil Düşün yazı işleri ekibi karar verir.
 • Sivil Düşün’ün web sayfası üzerinden, Programın etkinlik ve faaliyet haberlerine; fon, destek ve hibe duyurularına, yanı sıra, sivil toplum iş ilanlarına erişebilirsiniz.

Sivil Düşün web sitesi ve sosyal medya hesaplarının (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve Linkedin hesapları) içeriği, WEglobal S.r.l liderliğindeki konsorsiyum sorumluluğunda olup; herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

AB Sivil Düşün Programı ilkeleri gereği, ayrımcı, incitici, dışlayıcı dil ya da hakaret içeriğine sahip olan ziyaretçi gönderilerini silebilir ve söz konusu durum tekrarlandığı takdirde, gerekli önlemleri alma hakkını saklı tutar.