1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Sivil Toplum Aracı (CSF)...

Sivil Toplum Aracı (CSF) ve Medya Programı “2014-2015 Bölgesel Tematik STK Ağlarına Destek” Teklif Çağrısı Yayımlandı

Teklif Çağrısının genel hedefi, sivil toplum ve çoğulcu medya için elverişli bir yasal ve mali ortamı teşvik ederek, sivil toplum ve medya kuruluşlarını etkili ve bağımsız aktörler olarak güçlendirmek; politika ve karar alma süreçlerini etkilemek için hükümetlerle diyalog kapasitelerini geliştirmek ve vatandaşlara ve topluma karşı hesap verebilir olmalarını desteklemektir.
Teklif Çağrısının özel hedefi ise; bilgi, beceri ve bağlantıların paylaşımını kolaylaştırarak, kampanyacılık ve savunuculuk çalışmalarının etkilerini genişletmek üzere bölgesel ve AB düzeyinde STK ağlarının oluşumunu teşvik etmektir. Teklif Çağrısı, STK’ların savunculuk, uzun dönemli stratejik planlama ile finansman kaynaklarını çeşitlendirme konusundaki kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu durum, STK’ların rolünün kamu kurumları tarafından tanınırlığını artırarak sürdürülebilirliği sağlayacak, böylece STK’ların karar alma ve reform süreçlerine katılımının gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibeler asgari 600.000,00 Euro ve azami 1.200.000,00 Euro tutarları arasında olacaktır.
İlk etapta teklifler yalnızca Ön Teklif (Concept Note)  ile ön  değerlendirme için sunulacak olup, daha sonra seçilen başvuru sahipleri Tam Başvuru Formu sunmaya davet edilecektir. Tam Başvuru Formlarının değerlendirilmesinde uygunluk kontrolü, Sözleşme Makamı tarafından talep edilen ve başvuru ile birlikte gönderilen imzalı “Başvuru Sahibi Beyanı” ile destekleyici belgelere dayanarak yapılacaktır.
Başvuruda bulunmayı planlayan STK’ların, sözleşme makamını 15 Haziran 2015 tarihine kadar NEAR-CSF-applications@ec.europa.eu e-posta adresinden, söz konusu Teklif Çağrısı için bir başvuru iletecekleri konusunda bilgilendirmeleri rica edilmektedir. (Bu zorunlu bir uygulama değildir ve değerlendirmeyi etkilemeyecektir)
Son başvuru tarihi 6 Temmuz 2015 (Brüksel saati ile 16:00) olan Teklif Çağrısına ilişkin Rehber ve diğer dokümanlara Avrupa Komisyonu web sitesinde bu bağlantıdan ulaşılabilir.
Skip to content