1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Sosyal Eşitlik Forumu

Sosyal Eşitlik Forumu

Sosyal Eşitlik Forumu projesi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunundan dolayı doğrudan ve dolaylı ayrımcılığa maruz kalan bireylerin yaşadıkları eşitsizliği konuşmak ve kamoyu oluşturmak için geliştirilmiştir. İnsan hakları haftası içerisinde #aralıktakonuşmak hastag ile Adana’daki bireylerin, aktivistlerin, akademisyenlerin ve toplulukların yerellerinde yaşadıkları ayrımcılık ve eşitsizlikle ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu ve Kanunu konuşmak bu konuyla ilgili atölyeler gerçekleştirmek. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim atölyesi, dil atölyesi, din atölyesi ve sağlık atölyeleri yapılacaktır. Bu alanda çalışma yürüten akademisyenlerin, aktivistlerin teorik/pratik deneyimlerinden yararlanılarak sosyal eşitlik forumunu yürütmeleri sağlanacaktır. Bu alanda çalışan aktivistler ve akademisyenlerle birlikte Türkiyedeki eşitlik ilkesini korumaya ve ayrımcılığa ilişkin ‘’ İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele ‘’ adlı infografik görselleştirme çalışmasını (kitapçık,broşür vs) geliştirmek. Çalışma sırasında doğrudan ve dolaylı ayrımclığa uğrayan bireylerle #ayrımcılığakarşı #sosyaleşitlik hastag’ ı başlığında; sosyal eşitlik dileklerini içeren ve ülkedeki sosyal eşitsizliğe vurgu yapan bir video farkındalık etkinliği yapılacaktır.

Çalışma ile Türkiyedeki eşitlik ilkesi ve ayrımclık yasağı ile ilgili durumu kamoyu oluştururken, etkinlik çıktılarının sosyal medyada geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

Proje doğrudan Adana ilinden gerçekleştirilecektir. Dolaylı olarak ta ulusaldaki aktivistler, örgütler ve akademislerle çalışılacaktır.
Aralık – Ocak arasında gerçekleştirilecektir.

Skip to content