1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. “Sosyal Medya ve Azınlıklar”...

“Sosyal Medya ve Azınlıklar” Projesi

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı tarafından hazırlanan Sosyal Medya ve Azınlıklar projesi AB Bakanlığı’nca yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Yeniköy Vakfı projeyi Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu ELIAMEP ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte yürütüyor. Sosyal Medya ve Azınlıklar projesinin amacı Türkiye’de gayrimüslim azınlıkların sosyal medyayı ne kadar ve nasıl kullandığını ve böylece sosyal medyanın azınlıkların toplumla entegrasyonunda nasıl bir rolü olduğunu araştırmak. Bu bağlamda, sosyal medyada azınlıkların karşılaştıkları hak ihlalleri, ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri de incelenecek. ELIAMEP benzer bir araştırmayı Yunanistan’da hristiyan olmayan azınlıklarla yapacak, İnsan Hakları Merkezi ise AB ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak sosyal medyaya yönelik yasal düzenlemeleri değerlendirecek. Sosyal Medya ve Azınlıklar projesi, sosyal medyada ifade özgürlüğünü teşvik etmek, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal düzenlemeler önermek ve gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımlarını ve eşit vatandaş konumlarını artırmak hedefleriyle yola çıkmış bir proje. Proje kapsamı AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu http://www.socialmediandminorities.org/

Skip to content