Söz Devri |Dijital dünyada çocuk hakları kulübü ile kız çocukları için eşit alanlar

Yetişkin merkezli değil,

çocuk merkezli dijital çocuk hakları için çıktığımız yolda

hikayemizi anlatmak için bu kez söz bizde!

Merhaba,

Ben Çiğdem Al Özbakır. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Kulübü savunuculuk koordinatörüyüm. Sizlerle hem kendi hikayemizi paylaşmak hem de Sivil Düşün’le ortaklaşa yürüttüğümüz çocuk hakları odaklı projeden hepinizi haberdar etmek istiyoruz.

Kulübümüz, çocukların dijital dünyadaki haklarına dikkat çekmek ve bu alanda farklı paydaşların katılımıyla bilgi, belge ve kaynak üretme ihtiyacıyla doğdu. Bu ihtiyaçla yola çıktık ama süreç içinde yeni amaçları da heybeye atarak çalışmalarımızı çeşitlendirdik. Hem alana dair konuları konuşturup gündem yapmak hem çocukları dijital dünyanın risklerinden hak temelli bir yaklaşımla korumak hem de çocukların dijital dünyadaki fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak için etkinlik ve projeler tasarlayıp hayata geçiriyoruz.

İzmir ve Muğla’dan 10 gönüllü olarak başlatmıştık her şeyi. Bazılarımız zaten halihazırda alanda çalışan aktivistlerdi, bazılarımız çocuk haklarını odağına alacak şekilde çalışma motivasyonu olan isteklilerdi. Arka planlarımız farklı olsa da, bir ortak noktamız vardı; kendimizi çocuk hakları çalışmaları ekosistemine tanıtmak ve görünürlüğümüzü artırmak. Bu süreçte Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ile tanıştık ve kulüp olarak birçok çalışmamızı Sivil Düşün desteği ile hayata geçirdik. Yollarımız ilk kez 2023 Ocak ayında kesişti.

Öncelikle kurumsal kimlik materyallerimizi tasarladık ve bir iletişim dili belirdik. Bu süreçte uzman desteğinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Sesimizi Duyuruyoruz, Dijital Dünyada Çocuk Haklarını Güçlendiriyoruz! çalışmamız ile dijital dünyada çocuk haklarının korunması için eylem çağrısında bulunduğumuz #hareketegeç kampanyamızı yapılandırdık ve https://www.dijitaldunyadacocukhaklari.com.tr/ web sitemizi hazırlayarak kamuoyunda görünür olmaya başladık. Bu sayede alanda çalışan aktörlerden gelen iş birliği teklifleri bizlerin motivasyonunu arttırdı ve hemen ardından bir diğer çalışmamızı, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Eğitmen Eğitimini Türkiye’nin farklı illerinden gelen 15 katılımcıyla İzmir’de gerçekleştirdik. Bu çalışmamız ile hedefimiz; 10-14 yaş arası çocukların dijital hak ve sorumluluklar, dijital güvenlik, dijital okuryazarlık kavramları ile tanışmalarını kolaylaştırmak ve alanda bilgi ve becerilerinin artmasına katkı sağlamaktı. 15 eğitmen adayının katıldığı programda iki günlük yaygın eğitim tekniklerini kullanarak bol öğrenmeli, eğlenmeli bir eğitim gerçekleştirdik. Hazırladığımız eğitim kiti ile gönüllü eğitmenler, farklı illerden 300 çocuğa dijital çocuk hakları eğitimleri verdiler. Bir kulüp olarak bu sayıya ulaşmak ve bu alanda somut etki yaratılmasını teşvik etmek bizler için gurur verici bir deneyim oldu. Ama burada bitmedi tabii… hazırladığımız eğitim modüllerini, farklı illerdeki eğitmenlerimizden aldığımız geri bildirimler ve  sahadaki ihtiyaçlara göre revize ederek dijital dünyada çocukların güçlenmesine ihtiyaç odaklı bir yaklaşımla katkı sunmaya devam ediyoruz.

Eğitmenlerimiz aracılığıyla sahada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda kız çocuklarının dijital haklara erişimlerinin daha sınırlı olduğu verisine ulaştık. Ve buradan yola çıkarak Kız Çocukları İçin Daha Eşit Dijital Alan çalışmamızı kurguladık. Muğla’da yaşayan 10-12 yaş arası 100 kız çocuğunun katılımıyla bir araştırma raporu hazırladık ve raporun bulgularını içerecek şekilde bir savunuculuk gündemi oluşturduk. Çalışmamız hem kız çocuklarının dijital ortamda dayanıklılıklarının ve iyi olma hallerinin güçlenmesine hem de bu alanda bir tartışma alanı oluşturmasına alan açtı.

Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken Sivil Düşün bir yol eşlikçisi, yoldaş gibi devamlı yanımızda oldu. Bir kulüp olarak tüzel kişiliğimizin olmaması kaynak geliştirme sürecimizi zayıflatmıştı, ancak Sivil Düşün programının bizim gibi tüzel kişiliği olmayan aktörleri de destekleme politikası; bizlerin bu alanda varlık gösterebilmesine, dijital ortamda çocuk haklarının geliştirilmesine yönelik fikirlerimizi somut bir gerçekliğe dönüştürebilmemize yardımcı oldu. Sivil Düşün’ü bu süreçte can suyu olarak nitelendiriyoruz. Bizim gibi alanda aktif olmak isteyenlerin bir aradalığını kuvvetlendiren çalışmalara destek sundukları için AB Sivil Düşün Programına ve program destek ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram için tıklayın

Twitter için tıklayın

Videolarımız için tıklayın

Skip to content