1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Düşün Haberleri
  4. /
  5. Söz Devri : Geleceğe...

Söz Devri : Geleceğe Dokunan Anneler ve Awen for Us ile Evde Eşitlik Var

Merhaba, biz evde eşitlik var çalışması ekibiyiz, dünya çocuk kitapları haftasında mikrofon bizde. Toplumsal cinsiyet kodlarından bağımsız, güçlü çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan çalışmamız Evde Eşitlik Var, Sivil Düşün desteğiyle çıkardığı kitaplar sayesinde aileler, okul öncesi eğitimciler ve çocuklarla buluşuyor.

Çalışmamızın fikir olarak gündeme gelmesi tam pandeminin başladığı tarihe, Mart 2021’e denk düşüyor. Bu dönemde ev içi sorumlulukların artması ve bunların çoğu ailede kadının üzerine yıkılması bizde bir bilinç uyandırdı. Ev içi sorumluluklar pekala çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre çocuklar da dahil edilerek, tüm aile bireyleri tarafından paylaşılabilirdi. Yine bu dönemde çıkan kitabımız Geleceğe Dokunan Anneler – Çocuklukta Duygusal İhmali Tanıma, Fark Etme ve Önleme’de çocuklukta duygusal ihmale yoğunlaşırken; toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının temellerinin evde aile ortamında atıldığını fark ettik. Çocuk gelişimi bakımından çok önemli bir nokta olan bu başlığın göz ardı edilmedi dolaylı olarak bir ihmale yol açıyordu.

Böylece çocuklukta duygusal ihmal konusunda çalışan Geleceğe Dokunan Anneler ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu olan Awen for Us bir araya geldi ve Aile Odaklı, Evde Eşitlik Bilincini Artırma ve Duygusal İhmali Önleme Projesi Evde Eşitlik Var doğdu.

Bu çalışmada en önem verdiğimiz konu çocukların çocuk olduğudur. Kız ya da oğlan olması bir çocuğun farklı haklara ya da sorumluluklara sahip olmasını belirlememeli.

Çocuklarımızı dünyaya geldikleri andan itibaren pembe mavi renklere hapsediyor, kızımız varsa ona bir oyuncak bebek, oğlumuz olmuşsa eline bir araba verip belirli oyunları oynamalarını, sonrasında ise yine önyargılarımızın dayattığı belirli meslekleri seçmelerini istiyoruz. Kız çocuğu ise ondan hanım hanımcık, narin ve duygusal; erkek ise hareketli, dışa dönük, sert, tuttuğunu koparan olmasını bekliyoruz. Bu önyargılar bizimle yaygınlaşarak çocuklarımızın hayatını da etkiliyor. Pembe-mavi renklerle başlayan ayrımcı dünyamız, onlar büyüdükçe başka ayrımcılıklara dönüşüyor; onları toplumun biçtiği rollere göre biçimlendirip kendi isteklerini, heveslerini, arzularını yok sayıyoruz.

Bu gerçekle yüzleşince projemizin somut ve etkili çıktıları olması gerektiğine karar verdik ve Sivil Düşün desteğiyle iki kitap çıkardık. Etkileşimli çocuk kitabımız Bizim Evde Eşitlik Var; çocuklara renklerin, sanatın, sporun, ev içi sorumlulukların ve duyguların cinsiyetinin olmadığını göstermeyi amaçlıyor.

Ailelere yönelik hazırlanan Evde Eşitlik Var Kılavuzu ise, cinsiyetçi önyargılar ve ayrımcılığın dilimizde ve bunun yansıması olarak davranışlarımızda nasıl açığa çıktığını anlatıyor. Özellikle toplumsal cinsiyet kodlarından bağımsız, güçlü çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynler ve eğitimcilere bunu nasıl değiştirebilecekleri konusunda yol gösteriyor.

Çocuk kitabımız ve kılavuzumuz basıldıktan sonra Prof. Dr. İsmihan Artan ve Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven ile Evde Eşitlik Var Eğitimini tasarladık. KEDV aracılığıyla kitaplarımızın büyük bir kısmını KEDV’in Kadın ve Çocuk Merkezlerine ulaştırdık; bu merkezlerde çalışan gönüllülere ise eğitici eğitimi verdik. Basılan kitapların kalanını ise ÇABAÇAM ve Ankara’daki pilot okul Habibe Mehmet Kaya Anaokuluna gönderdik.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumun her katmanına sızan küresel ve sistemik bir sorun. Ailemizde, çocukluğumuzda, toplumumuzda, dilimizde gömülü… Konuşuldukça, paylaşıldıkça, sorgulandıkça katman katman açılıyor.

Biz topluluğumuzla birlikte buna ümitsizlikle bakmak yerine ileriye dönük, kalıcı ve sürdürülebilir değişim yaratma peşindeyiz. Bunun için de toplumun en temel birimi olan aileye ve en etkili değişimi yaratabileceğiz çocukluk dönemine odaklanmayı ve önleyici çalışmalar yapmayı tercih ettik. Bu çalışmaları mümkün kıldığı için AB Sivil Düşün Programı’na çok teşekkür ederiz!

Kitabımızı yeniden basabilmek, eğitimlerimizle beraber okul öncesi kurumlar, aileler ve çocuklara ulaştırabilmek için yeni iş birliklerine açık olduğumuzu da buradan duyurmak isteriz.

Skip to content