SPoD iletişim koordinatörü arıyor

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), tam zamanlı istihdam edilmek üzere İletişim Koordinatörü arıyor. Pozisyona en geç 22 Eylül 2023 Cuma günü 17.59’a başvuru yapılabilir.

SPoD, haftada 40 saat, uzaktan (tercihen hibrit) olarak Ekim başı itibariyle tam zamanlı çalışmaya başlanması beklenen İletişim Koordinatörü çalışma arkadaşı arıyor.

İletişim Koordinatörünün görev ve sorumlulukları şöyle:

– SPoD’un iletişim stratejisini uygulamak ve gerektiğinde güncellemek,

– SPoD’un stratejik planına ve iletişim stratejisine uygun yıllık iletişim planını ve bütçesini hazırlamak ve uygulamak,

– SPoD’un kampanya ve savunuculuk faaliyetlerine destek olmak,

– SPoD’un WordPress tabanlı internet sitesini güncel tutmak,

– Sosyal medya hesaplarını SPoD’un ilkelerine göre yönetmek ve moderasyonunu sağlamak,

– Sosyal medya hesapları ve internet sitesi için özgün içerik üretmek,

– Sosyal medya hesaplarından ve diğer iletişim kanallarından gelen öneri, şikayet ve talepleri raporlamak ve ilgili ekiplere yönlendirmek,

– Sosyal medya hesaplarını analiz ederek aylık raporlar oluşturmak,

– Yıllık faaliyet raporları, aylık faaliyet bültenleri ve basın bültenlerini hazırlamak,

– Reklam, etkinlik ve PR ajansları ile koordinasyonu sağlamak,

– İletişim Gönüllü Ekibinin koordinasyonu yapmak, ekibin çalışmalarını planlamak, takip etmek ve geliştirmek,

– SPoD’un iletişim stratejisinde belirtilen Onur Haftası ve SPoD doğum günü gibi günlere/ haftalara yönelik İletişim Ekibi ile birlikte kampanya çalışmaları üretmek ve takip etmek,

– Derneğin tüm çalışma alanlarının iletişim süreçlerini yürütmek,

– SPoD’un yayınları ve raporlarının kurumsal kimliğe uygunluk ve tasarım kontrolünü yapmak,

– Gerektiğinde SPoD’un yayın ve raporlarını tasarlamak,

– Dijital ve basılı materyal üretim süreçlerini koordine etmek,

– Gerektiğinde Genel Koordinatör’ün delege etmesiyle toplantılarda SPoD’u temsil etmek

İlgilenen adaylar pozisyona başvurmak için en geç 22 Eylül 2023 Cuma günü 17.59’a kadar başvuru formunu doldurabilir.

İlan hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

 

Skip to content