1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. STÖ’ler için Yüz Yüze...

STÖ’ler için Yüz Yüze Destek Atölyeleri

TACSO ve STGM, STÖ’lerin örgütsel düzeydeki ihtiyaçları ile ilgili somut çıktılar üretecekleri çalışmalarına  yüz yüze destek verecek. Yüz Yüze Destek Atölyeleri Programı, sivil toplum örgütlerinin kendi kapasite geliştirme ihtiyaçlarına özgü katkılar sağlayabilmek için tasarlandı. TACSO ve STGM uzmanlarının katılacağı bu atölyelerde STÖ’lerin  somut çıktılar  üretmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Program kapsamında ilk aşamada hedeflenen, Ocak- Mayıs 2016 döneminde, en az 10 STÖ/ STÖ grubunun yüz yüze destek atölyesi talebinin karşılanmasıdır. Program kapsamında, her bir atölye için TACSO/STGM uzmanlarının hareketliliği ve atölyelerdeki temel toplantı giderlerinin karşılanmasına yönelik bir kaynak ayrılacak. Her bir atölye için en çok 2 günlük bir etkinlik  süresi ve 2 STGM/TACSO uzmanın katılımı öngörülmektedir. Program kapsamında,  destek talebinin konusuna göre, zaman zaman sivil alandan kaynak kişilerin de etkinliklere katılımına da yer verilebilecek. Program için ayrılan kaynak doğrudan TACSO projesi tarafından kullanılacak. Yüz Yüze Destek Atölyeleri Programının doğrudan yararlanıcıları en az 2 yıldır hak temelli olarak çalışan; politika yapımına ve karar almaya katılım için savunuculuk, lobi, kampanya faaliyetleri gerçekleştiren STÖ’lerdir.  Bu yararlanıcı kriteri, konu olarak “İlk Adımlar Atölyesi” talep edecek olan oluşumları/STÖ’leri kapsamamaktadır. Yüz Yüze Destek Atölyeleri Programı kapsamında, STÖ’ler kendileri için veya bir grup STÖ için aşağıda belirtilen konularda örgütsel düzeyde kapasite güçlendirme için yüz yüze destek atölyesi  başvurularını yapabilir:

 • STÖ örgütsel kapasite analizi ve gelişim planı
 • İletişim stratejisi, planı ve sosyal medya planları hazırlama
 • Şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın arttırılması için planlama
 • Stratejik plan, kaynak geliştirme planı ve eylem planları hazırlama
 • Gönüllü yönetimi planı hazırlama
 • AB fonlarına erişim, AB destekli projelerin uygulanması
 • Yeni kurulan örgütler için İlk Adımlar Atölyesi (Bu atölye ile yeni kurulan/kurulacak STÖ’lerin teknik ve hukuki ihtiyaçlarına yönelik bilgilerin sağlanması hedeflenmektedir. Diğer atölye konularından farklı olarak, başvuracak örgütlerde iki yıllık deneyim aranmamaktadır. Ancak başvuru sahibinin  misyonunun ve hedeflerinin net olarak belirlenmiş olması, uzun vadeli bir çalışma planının oluşmuş olması beklenmektedir.)

Programdan yararlanmak için nasıl başvuru yapabileceğinize ilişkin bilgileri ve başvuru dokümanlarına, aşağıdaki bağlantıda bulunan STÖ’ler için Açık Çağrıyı inceleyerek öğrenebilirsiniz. Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2016 İndirin: Açık Çağrı Başvuru Formu: Online Başvuru Formunu indirmek için tıklayın

Skip to content