1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Sürdürülebilir Şehirler Konferansı 10...

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı 10 Mart’ta

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Şehirler Konferansı” belediyeler, uluslararası ve ulusal kurumlarda çalışmalar yürüten uzmanlar, özel sektör ve medya temsilcileri ile karar vericileri bir araya getirerek “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl Kuracağız?” sorusuna yanıt arayacak. 10 Mart 2016’da gerçekleşecek konferans farklı düzeylerdeki kurum ve kuruluşlar arasındaki ortaklığı güçlendirmek ve işbirliğini artırmak için çeşitli paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyor. Konferans oturumları arasında iklim değişikliği, yönetişim ve planlama, katı atık yönetim modelleri, atıksu yönetim modelleri, ulaşım ve hareketlilik gibi konular da yer alacak. Programın tamamına ulaşmak için tıklayın.

Sürdürülebilir Şehirler nedir?

Sürdürülebilir Şehirler; içinde yaşayan insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sağlıklı ve kaliteli olarak yaşayabildiği ve bunu gelecek nesillere aktarabildiği yerleşim merkezleridir. Sürdürülebilir Şehirler; ekonomik ve insani kalkınmayı ve kültürel gelişimi gerçekleştirirken yakın ve uzak çevrelerindeki kaynakları olabildiğince az tüketen ve yenileme becerisi gösteren yerleşim birimleridir. Sürdürülebilir Şehirler; en az kirlilik yaratan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, ekolojik ayak izini olabildiğince küçültmeyi hedeflerler. Şehir arazi kullanımını en etkin şekilde planlar, kent sakinlerinin ihtiyaçları ve çevresel öncelikleri birlikte gözeten ulaşım seçeneklerini ön plana alırlar. Atıklarını; kompostlama, geri dönüşüm ve/veya diğer geri kazanım yöntemlerini kullanarak maddesel veya enerji olarak yeniden kullanarak, atıkların iklim değişikliğine olumsuz etkisini en aza indirirler.

Skip to content