1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Suriyeli Uzmanlara Yönelik Çocuğun...

Suriyeli Uzmanlara Yönelik Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsü Farkındalık Eğitimleri

Suriye’de ki savaş nedeni ile farklı ülkelere gelerek hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli topluluklar arasındaki en dezavantajlı bireyler çocuklar ve kadınlar olarak özetlenebilir. Bu durum Türkiye’de de farklı değildir , yapılan araştırmalara göre Suriye’li çocuk sayısının 1 milyonu aştığı ve bunların 450000 kadarının eğitim hizmetlerine ulaşamadığı Unicef tarafından belirtilmiştir. (http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Kasim%202015.pdf)
Öte yandan Suriye’li çocukların gerek kamplarda gerekse kamp dışında cinsel sömürü, zorla çalıştırılma, erken evlilik, çocuk ticareti, ticari cinsel sömürü gibi durumlara maruz kaldıkları sıklıkla duyulmaktadır.
Çocuklara Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı (ÇTCS ile Mücadele) 2012-2014 yılları arasında düzenlediği “Çocuğa Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürüyü Durduralım” ve “Two Little Girls-İki Küçük Kız” kampanyaları dahilinde bahsettiğimiz tehlikelere karşı Suriyeli olup öğretmenlik, insani yardım dağıtımı, sosyolog, psikolog, avukat vs olarak okullarda ve ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çalışanlara eğitimler düzenleyerek bu konularla ilgili farkındalıklarını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmiştir.Bu eğitimler için Hatay ve Şanlıurfa gibi Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu bölgeler seçilmiştir.
Katılımcılara özet olarak ticari cinsel sömürü, çocuk hakları ve çtcs ile mücadeleye ilişkin bilgiler verilmekte ve yasal olarak bunlarla nasıl mücadele edileceği konusunda bilgiler verilmektedir.
Bu program kapsamında Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin ve İzmir illerinde bulunan ve Suriyeli Mültecilere yönelik faaliyetler gerçekleştiren stk ların Suriyeli çalışanlarına yönelik ÇTCS ile Mücadele eğitimleri verilerek bu konudaki farkındalıklarının ve bilgilerinin arttırlması ve bu gibi durumlarda hangi kurumlara başvurularak ne gibi tedbirler alınması gerektiğine yönelik eğitimler düzenlenecektir.
Eğitimlerin bir tam gün sürmesi ve her kurumdan 25 er kişinin katılması öngörülmektedir.
Bu eğitimler sonrasında katılımcılara ÇTCS Ağı adına birer katılım belgesi verilecek ve ihtiyaç duymaları halinde ÇTCS Ağı’na ulaşarak çocuk koruma vs ilişkin sürekli bilgi almaları üzere bir iletişim ağı kurulacaktır.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content