1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Talasemi hastalarının uluslararası duzeyde...

Talasemi hastalarının uluslararası duzeyde farkındalıgının artırılması

Federasyon olarak yeni kurulan bir yapılanmayız. Fedarasyon olarak üyelerimizle birlikte ortak ülkemizde bulunan talasemi hastalarına yapılan

Projemiz içerik bakımından; Hasta hakları, Engelli hakları, Engelli Politikaları, Kültürler arası Diyalogun Güçlendirilmesi, Gençlerin Aktif Katılımı, Avrupalılık Bilinci konularını barındırmakta ve her bir konu başlığını barındıran faaliyetler içermektedir.

Projemiz en temelde, Hasta ve Engelli hakları konularında ortagımız ve federasyon üyelerimiz ile birlikte stratejik ortaklıkların kurulmasını amaçlamaktadır. Engelli politikaları hakkında karşılıklı tecrübe paylaşımını, bu alanda çalışan Talasemi hastaları ve orak hücre anemi hastaları ve tanı merkezleri hastaneler ve ilgili kurum ve kuruluşlar için iletişim ortamları yaratarak ortak projelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca ülkeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayarak ulus ötesi bir çalışma ortamının geliştirilmesine ortam hazırlarken, kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesine de katkıda bulunmak amaçlarımız arasındadır.

Projemizde yer alan Federasyon üyelerimiz ve ortagımız ile Engelli politikaları Hasta hakları konularında kendi yerelinde aktif olarak çalışmaları yapan kuruluşları olacaktır. Toplam 7 katılımcı kuruluş ve 15 STK temsilcisi bulunacaktır.

Proje sonunda kurulacak ortaklıklar sayesinde yeni pek çok projenin ön çalışmaları da başlatılmış olacak ve projemizin beklenen en önemli etkisi budur. Projemiz sayesinde kurulan ortaklıklar ile yapılacak her bir yeni projenin tüm olası yararları aynı zamanda projemizin de uzun vadede yararlarını oluşturmaktadır.

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content