1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. “Tatavla’nın Kültürel Mirası” atölyesi...

“Tatavla’nın Kültürel Mirası” atölyesi için açık çağrı

Kültürel Mirası Koruma Derneği, Tatavla’nın mirasını korumak üzere çalışmaya başladı. Derneğin 29-30 Haziran tarihlerinde düzenleyeceği etkinliğe katılmak isteyenler için açık çağrı metni aşağıdaki gibi: Katılımcılar için Açık Çağrı “70TK” Tatavla’nın Mimari ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Belgelenmesi Projesi Sözlü Tarih Çalışması ve Mimari Bellek Haritalandırması Son Başvuru Tarihi: 22-06-2016, 17:00 Atölye tarihi: 29-30 Haziran 2016 Sözlü Tarih ve Mimari Bellek Haritalandırma Çalışmaları: 1 Temmuz – 1 Ekim 2016 Kimler Başvurabilir? Sözlü Tarih Çalışması Grubu Tarih, Edebiyat, Beşeri Bilimler, Kültür Yönetimi ve diğer ilgili dallarda 3. veya son sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans/doktora yapmakta olan öğrenciler. Kent tarihi, demografik yapı ve kültür çalışmaları ile ilgilenen, bu konulara dair gönüllü/staj veya başka bir sebeple çalışmış kişiler öncelikli olacaklardır. Mimari Bellek Haritalandırma Çalışması Grubu Mimarlık Tarihi, Mimari Koruma ve Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlama ve diğer ilgili dallarda 3. veya son sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans/doktora yapmakta olan öğrenciler. Kent tarihi, kent mimarisi, planlaması, kentsel dönüşüm gibi konulara ilgili, gönüllü/staj veya çalışmış olan kişiler öncelikli olacaklardır. Nasıl Başvurabilirsiniz? 70tk.blogspot.com.tr adresinde yer alan “Nasıl Başvururum?” sekmesine tıklayarak, koşullar ve gerekli belgeler ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. 70TK Nedir? Actors of Urban Change, Robert Bosch Stiftung ve MitOst e.V. tarafından yürütülen, Avrupa’nın 10 farklı şehrinden, sivil toplum, kamu sektörü ve özel sektörün bir araya gelerek oluşturduğu proje ekiplerinin, 18 ay boyunca yaşadıkları kentte değişim yaratacak projelerini yürüttükleri bir program. Istanbul ayağı olan 70TK projesi Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), Paros Dergisi ve Özyeğin Üniversitesi’nden temsilcilerin ortaklığında, Tatavla’nın mimari ve somut olmayan kültürel mirasının korunmasına yönelik gerçekleştirdikleri bir çalışma. Tatavla, 1929’da değiştiği ismi ile Kurtuluş şimdi tekrar bir dönüşüm içerisinde. Bu kez adı, artık kanıksanan hali ile İstanbul’un pek çok semtinde olduğu gibi: kentsel dönüşüm. Çeşitli tarihsel süreçlerden geçmiş, tarihi dokusunu büyük ölçüde yitirmiş olan semt, kalan izlerini de bu projeler nedeniyle kaybetmek üzere. 70TK projesi ise yeniden şekillenen, form değiştiren Tatavla’nın kültürel mirasını koruma altına almak, geçmişinden kalan izlerini aktarmak amacını taşıyor. Bunu da ilgilenen genç katılımcılar ile sözlü tarih çalışmaları ve mimari bellek haritalandırmasının oluşturulmasıyla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Proje adındaki 70, Kurtuluş’tan geçen otobüs hattının kodu. 70TK semtin Tatavla’dan Kurtuluş’a evrilişinin yolculuğunu temsil ediyor. 29-30 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek atölyelerde, projenin iki ayağından birini oluşturan sözlü tarih çalışmaları için yürütülecek oturumlarda ile bir sözlü tarih çalışmasının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği anlatılacak. Diğer ayağında ise mimari bellek haritalandırma, Tatavla’nın mimari geçmişi ve Tatavla/Kurtuluş’a yönelik nelerin yapılması gerektiği belirlenecek ve hem sözlü tarih çalışması ile ilgili genel bilgilendirme hem de projenin amaçları doğrultusunda nelerin yapılması gerektiği konuşulacaktır. Programın kontenjanı her bir grup için 12 kişi olmak üzere toplamda 24 katılımcıdır. Atölye eğitimlerinin ardından; Sözlü tarih grubundaki 12 genç ile çalışmaya katılacak semt sakinleri arasında eşleştirme yapılarak belirlenen süre içerisinde görüşmeler gerçekleştirilecek. Sözlü tarih çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan tüm içerik, bir araya getirilip düzenlenecek. Mimari bellek haritalandırma grubundaki 12 genç ise tarihi haritalar, fotoğraflar ve sözlü tarih çalışmasından çıkan mekânsal veriler ile günümüzdeki durum üzerinden okumalar yapacak, bu okumalar sonucu analizlerini haritalandırıp, grafik anlatılara dönüştürecektir. Proje Katılımcılarından Beklentiler Atölyeye katılan gençler projenin merkezinde yer alacaktır. Belirlenen takvime uymaları ve proje sürecine tam katılım sağlamaları özellikle beklenmektedir. 70TK, alanında uzman olan kişilerden danışmanlık almanın yanısıra, benzer çalışmalar yürüten/yürütmeyi hedefleyen gençlerin biraraya gelmesine zemin hazırlayacaktır. Ayrıca üniversite eğitimleri süresince zorunlu olarak staj yapması gereken katılımcılar, üniversite programları tarafından uygun görüldüğü takdirde çalışmalarını staj olarak saydırabilirler. Projede yer almak isteyen katılımcılar için iki farklı kategori sunulacaktır: 1-Sözlü tarih çalışması grubu (12 kişi) 2-Mimari bellek haritalandırması grubu (12 kişi) Bu proje size ne kazandırır?

  • Projeye tam zamanlı olarak katıldığınız ve sonucunda gerçekleştirilen sergi, yayın ve harita gibi materyallere katkıda bulunduğunuz takdirde tarafımızca hazırlanmış “sözlü tarih atölyesi katılım belgesi” ve “mimari bellek haritalandırma atölyesi katılım belgesi” edinirsiniz.
  • Sözlü tarih çalışmasını ileride akademik veya projelerinizde kullanmayı düşünüyorsanız yöntem olarak öğrenmiş, uygulamalı olarak da deneyimlemiş olursunuz.
  • Mimari miras, mimari bellek ve haritalama ile ilgileniyorsanız, Kurtuluş semtinin tarihi hakkında bilgi sahibi olmuş, bu bilgiye hem yazılı hem de sözlü kaynaklardan edindiğiniz bilgilerin yanı sıra bir semt hakkında böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız yöntem açısından da deneyim kazanmış olursunuz.
  • Semt sakinleri, proje ekibinde yer alacak kişiler ve katılımcılar ile ortaya çıkarılacak çalışmalar ile kolektif üretimi tecrübe edebilirsiniz.

*Etkinlik, Actors of Urban Change Program Desteği’yle Robert Bosch Stiftung, MitOst, Şişli Belediyesi, Açık Toplum Vakfı ve Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı işbirliğinde gerçekleşmektedir.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content