1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Toplum Gönüllüsü gençlerin profili...

Toplum Gönüllüsü gençlerin profili araştırması yayınlandı

Araştırma sonuçları, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) örneği üzerinden, Türkiye’de sivil toplum alanındaki gençlere ve gönüllülük motivasyonlarına dair önemli veriler sunuyor. Sivil hayata katılımın bu gençler üzerinde nasıl etki ettiğini kavramak için derinlikli analizler sağlıyor. Toplum Gönüllüsü Gençlerin Profili Araştırması, TOG Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren gençlerin kimler olduklarını; kültürel, sosyal ve ekonomik arka planlarını; farklılaşan profillerini, değerlerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için yürütüldü. Böylece,  farklı arka planlardan gelen gençlerin TOG’a ne ölçüde dahil edilebildiğini, TOG’un sunduğu olanak ve ortamların farklı gençlik gruplarını kapsamak anlamında ne kadar etkin olduğunu ölçmek hedeflendi.  Araştırma sonuçları, TOG örneklemi üzerinden Türkiye’de sivil toplum alanındaki gençlere ve gönüllülük motivasyonlarına dair fikir edinebilmek, sivil hayata katılımın bu gençler üzerinde nasıl etki ettiğini kavramak için önemli değerlendirmeler sunuyor. Araştırma, Toplum Gönüllüleri Vakfı Gençlik Araştırmaları ve Politikalar Departmanı ve İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem Düzen tarafından yürütüldü.  Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde üniversitelerde faaliyet gösteren TOG örgütlenmelerinde gönüllülük yapan gençleri temsil etmek hedeflendi. Soru formu yurt çapında tüm TOG örgütlenmelerine internet aracılığıyla elektronik ortamda sunuldu. Saha süreci Ağustos 2014 ile Mart 2015 arasında sekiz ay devam etti. Araştırmanın saha sürecinde, ülke genelinde 77 ildeki TOG örgütlenmelerinde faaliyet gösteren 2165 Toplum Gönüllüsü gencin katıldığı bir kantitatif anket çalışması yoluyla veri toplandı. Araştırma sahaya yansıtıldığı sırada aktif olan gönüllü gençlerden oluşan evren büyüklüğü 10.000 olarak tahmin edildi. Tamamlanmış 2165 anket ile, araştırmanın temsiliyet oranı %20 gibi oldukça yüksek bir orana ulaştı. Kantitatif anket yönteminin yanı sıra, beş ayrı odak görüşmesi gerçekleştirildi. Odak grup görüşmelerine, TOG bünyesindeki 30 farklı üniversite örgütlenmesinden, Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi ve GençBank ekiplerinden toplam 69 genç katıldı. Araştırma raporunun dikkat çeken yönlerinden biri, sonuçların neredeyse tamamının iki farklı araştırma ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş olması: TOG Etki Araştırması (2010) ve Şebeke Projesi kapsamında Konda tarafından yürütülen Türkiye’de Gençlerin Katılımı Araştırması (2014). Uygun olan her soruda, bulgular bu iki araştırma ile karşılaştırmalı okumaya izin verecek şekilde sunuldu. Dolayısıyla, bu karşılaştırma hem 2010-2015 arasında Toplum Gönüllüsü gençlerin profilindeki değişimlere, hem de Türkiye gençliği ile Toplum Gönüllüsü gençler arasındaki farklılıklara ışık turuyor. Araştırma raporunun PDF versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz. Araştırma ile ilgili tüm sorularınız için: Şebnem Keniş / TOG Vakfı Gençlik Araştırmaları ve Politikalar Koordinatörü / sebnem.kenis@tog.org.tr             Toplum Gönüllüsü Gençlerin Profili Araştırması

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content