1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Türkiye’de çevre hakkı kapsamında...

Türkiye’de çevre hakkı kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin iddialı hale getirilmesi, kamuoyu ve STK’lara bilgi akışının sağlanması ve iklim adaletinin geliştirilmesi için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 22. Taraflar Konferansı’na katılım.

BMİDÇS altında her yıl düzenlenen taraflar konferansları, iklim değişikliğiyle mücadeleye yön veren ve küresel iklim rejiminin istikametini belirleyen en önemli zirve olarak kabul görmektedir. 2015 yılında Paris’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı sonucunda kabul edilen Paris Anlaşması, Kyoto Protokülü’nün yürürlükten kalkacağı 2020 yılı sonrasındaki iklim rejiminin çerçevesini çizmiştir. Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için gerekli olan, küresel emisyonlardaki toplam payı en az yüzde 55 olan en az 55 ülkenin anlaşmaya taraf olması şartının Ekim 2016’nın ilk haftasında karşılanmasıyla Marakeş’te düzenlenecek BMİDÇS 22. Taraflar Konferansı, aynı zamanda Paris Anlaşması’nın ilk taraflar toplantısı olma özelliği taşıyacaktır.

İklim Ağı, uluslararası ve ulusal iklim politikası, iklim müzakereleri, iklim değişikliğiyle alakalı enerji, tarım, su, arazi kullanımı vb. politikaları yakından takip etmekte, karar vericilere ve kamuoyuna yönelik çalışmalarda ortak hareket edilmesi gayesini taşımaktadır.

Ağ bileşenleri, bu hedef doğrultusunda, başta geçen yılki BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı olmak üzere geçtiğimiz yıllardaki iklim zirvelerini yakından takip etmişlerdir. Paris İklim Zirvesi’nden (BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı) haber akışının ana mecralarından birisi olan İklim Postası’nın (http://www.iklimpostasi.org/) tasarımı ve içerik oluşturulmasında da baş aktörlerden birisi İklim Ağı bileşenleri olmuştur.

Kasım ayında Marakeş’te düzenlenecek olan BMİDÇS 22. taraflar Konferansı, önümüzdeki dönemde iklim politikasının mimarisinin teşkili açısından büyük önem taşımaktadır. Zirvenin Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu tarafından takibinin sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla İklim Ağı’nı temsil etmek üzere birinci hafta (6-13 Kasım) TEMA’yı temsilen Cem İskender Aydın, ikinci hafta ise (13-20 Kasım) WWF-Türkiye’yi temsilen Mustafa Özgür Berke’nin zirveye katılımları öngörülmektedir. Söz konusu dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin başlıcaları aşağıdaki gibidir.

– Zirve boyunca İklim Postası’nın içerik ve tasarımına katkı sağlamak: Zirveyi yerinden takip etme fırsatı yakalayan diğer sivil toplum temsilcileri ile birlikte hem resmi müzakereleri, hem de uluslararası sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği alternatif etkinliklerde gerçekleşen önemli olayları derleyen “Marakeş İklim Postası” isimli günlük Türkçe bir bülten hazırlanacaktır. Cem İskender Aydın ve Mustafa Özgür Berke İklim Postası’nın tasarım ve içeriğine katkı sağlayacaktır. İklim Postası, müzakerelere katılamayan Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarının müzakereleri yakından takip etmelerini sağlayacak, sürece katılımlarını mümkün kılacaktır.
– Climate Action Network International ve Climate Action Network Europe ile Paris Anlaşması’nın progresif bir şekilde uygulanması için ortak çalışmalar gerçekleştirmek: Müzakeler kapsamında Climate Action Network tarafından düzenlenecek günlük strateji belirleme toplantılarına katkıda bulunulacak, İklim Ağı’nın Türkiye’ye ilişkin öncelikli bulduğu konular uluslararası STK ağlarının gündemine taşınacak, Türkiye delegasyonu nezdindeki lobi ve iletişim faaliyetlerinde uluslararası iklim ağının desteği sağlanacaktır.
– İklim adaleti ve iklim hakkı üzerine tartışmaları takip etmek üzere Climate Justice Network ile temas kurmak: Çevre ve iklim hakkı çerçevesinde Climate Justice Network tarafından yürütülen etkinlikler takip edilecek, bu etkinliklere Türkiye’deki öncelikli konular üzerinden katkı sağlanacaktır.
– Türkiye’deki STK’lar ve kamuoyunun müzakereleri yakından takip etmelerini sağlayacak içerik ve iletişim çıktılarını üretmek: Gerek İklim Postası kapsamındaki çalışmalar, gerekse yazılı ve görsel medya ile kurulacak bağlantılar ve basın bültenleri üzerinden Marakeş’teki önemli görüşmeler Türkiye kamuoyu ve sivil toplum örgütleri ile paylaşılacaktır.
– Çevre hakkı bağlamında iklim değişikliğiyle mücadelenin sağlayacağı yan faydalar üzerine düzenlenmesi planlanan yan etkinlikte panelist olarak yer almak: Taraflar Konferansı sırasında Türkiye’nin daha iddialı iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri koyması ve uygulamasının sağlık, istihdam, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gibi konularda sağlayacağı yan faydalar üzerine bir yan etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır.
– İklim Değişikliği Başmüzakerecisi başkanlığındaki Türkiye delegasyonu ile iklim politikaları konusunda iletişim ve görüş alışverişini  sağlamak: Taraflar Konferansı’na katılacak Türkiye delegasyonu ile görüşmeler yapılacak, iklim politikaların daha iddialı hale getirilmesi için tezler ortaya konulacaktır.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content