1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. II. Uluslararası Çocuk Koruma...

II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Kasım’da

II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 11-13 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara TBB Litai Otel’de düzenlenecek. Fiziksel ve ruhsal açıdan zorlayıcı koşullarda yaşayan çocukların yaşamları için atılacak adımların tartışılacağı kongrenin duyurusu aşağıdaki gibidir:

“Dünyanın pek çok yerinde ve günümüz Türkiye’sinde çocuklar zorlayıcı koşulların baskısı altında büyümek ve yetişmek durumundadırlar.

Yoksulluk ve çeşitli yoksunluklar nedeniyle çocukların erken yaşta çalıştırılması, sokakta yaşaması ya da ailesi yanında kalmak yerine kurumlarda yetişiyor olmaları, sağlık sistemlerine erişmelerinin, eğitim alma haklarının yeterince karşılanamıyor olması çocukları olumsuz yönde etkileyen ve koruyucu çocuk sağlığı açısından üzerinde durulması gereken konulardır.

Yine çağımızda çocuklar doğal afetler ve insan eliyle oluşturulan afetler ya da travmalarla sık karşılaşmakta, bu olayların doğrudan içinde bulunmakta ya da bu yıkıcı olaylara tanık olmaktadırlar.

Toplumda aile içi şiddet giderek yaygınlaşmakta ve çocuklar ihmal ve istismarın yoğun yaşandığı ortamlarda büyümek durumunda kalmaktadırlar. Şiddet, yalıtılmışlık ve uyaransızlık, sağlıklı bir biçimde yetişmelerini destekleyen çevre koşullarının bulunmayışı, çocukları “madde” ya da “internet” bağımlılığının çıkmazına ya da suça sürüklemektedir.

Ülkemizde ve dünyanın farklı yörelerinde çocuklar, erişkinler tarafından kurgulanan değişik boyuttaki terör eylemleri ve savaşlar nedeniyle fiziksel ve ruhsal yönden ileri derecede örselenmektedirler.

Savaş ve terör eylemleri sonrası, çocuklar aileleri ile birlikte göç etmek durumunda kalmakta ve bu göç süreci en başta çocukları kıyıma uğratmakta, onları her türlü haklarından yoksun bırakmakla kalmayıp, yaşam haklarını da ellerinden almaktadır.

Dolayısıyla, günümüzde yaşanmakta olan savaşları, terör ve şiddet eylemlerini çocuklarda çok yönlü gelişimsel sorunların ortaya çıkmasına neden olan en birincil risk etmenleri arasında saymak gerekmektedir.

Bütün bu belirtilen nedenlerle bizler, ülkemizde ve dünyada çocukların haklarını gözetilmesi, sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturulması ve korunmasının, çocukları koruyan yasal süreçlerin etkinleştirilmesinin çok önemli bir toplumsal sorumluluk ve insanlık adına üstlenilmesi gereken bir öz görev olduğunu düşünerek ,“Çocukların Yaşam Hakkı” üst başlığı altında, “ II.Çocuk Koruma Kongresi’ni düzenliyoruz; ve çocuk konusunda çalışan tüm uzmanlık alanlarını, çocuklar için donanımlarını birleştirmek üzere, kongremize çağırıyoruz.

Saygılarımızla.
Prof.Dr.Bahar Gökler
Prof.Dr.Tolga Dağlı
Prof.Dr.Metin Feyzioğlu”

Kongrenin erken kayıtları 30 Eylül 2016’ya kadar yapılabilmektedir. Kayıt yaptırmak ve ayrıntılı bilgi almak için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content