Uzaktan çalışmayı doğru yönetebilmek için eğitim

Türkiye’de uzaktan çalışma konusunda bir yönetmelik bulunmuyor. Çoğu zaten kısmi zamanlı çalışan sivil toplum çalışanları ve gönüllüleri uzaktan çalışmaya yönelik yasal kapsamların dışında kalıyor. Aktivist Kazım Hasırcı, evden ve genellikle bilgisayar kullanarak çalışan bu kesimin güvenlik ve sağlık haklarını olumsuz etkileyecek durumları ortadan kaldırmayı hedefledi ve Sivil Düşün desteklerine başvurdu.

Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteğiyle 60 yerel sivil toplum kuruluşu çalışanı ve 124 gönüllüyle online olarak Uzaktan Çalışma Risk Yönetimi Eğitimi gerçekleştiren Hasırcı, eğitime dahil olamayan 110 sivil toplum örgütüne ise, hazırlanan rehberi ulaştırdı. Bu çalışma ile ise, ofis ortamı dışında çalışmak durumunda kalan kısmi zamanlı çalışan sivil toplum çalışanları ve gönüllülerinin uzaktan çalışma konusunun Avrupa ve ülkemizdeki yasal çerçevesi ve çalışan ve gönüllülerin uzaktan çalışma sürecinde herhangi bir hak ihlali ile karşılaşması durumunda nasıl bir yasal süreci takip etmeleri gerektiğine dair bilgilendirme için bir platform kuruluyor.

Skip to content