1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Toplumdan Haberler
  4. /
  5. Yarınlara Uçuyoruz Projesi başvuruları...

Yarınlara Uçuyoruz Projesi başvuruları açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın 18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımı alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yarınlara Uçuyoruz Projesi başvuruları açıldı. Başvuru için son tarih 28 Şubat 2022 saat 15:00.

18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımı alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın yürütücülüğünde hayata geçirdiği Yarınlara Uçuyoruz Projesi hibe programının başvuruları açıldı.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde, COVID-19 salgını ve bunun sonucunda derinleşen ekonomik ve sosyal sorunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, gençleri doğrudan ilgilendiren 3 farklı tematik alanda gençlerin güçlenmesini hedefleyen projeler desteklenecek.

  • Çevreyi Koruma ve İklim Değişikliğine Karşı Mücadele: Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarının olumsuz sonuçlarından genç kuşakların büyük ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Bu kapsamda gençlerin bilgilendirilmesi, yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki sorunlara yönelik çözüm geliştirme kapasitelerinin güçlendirileceği projeler desteklenecek.
  • Gençlerin İyi Olma Hali: İyi olma hali maddi durum, eğitim, sağlık, ilişkiler, çevre koşulları ve katılım gibi çeşitli alanlarda “iyi” olmayı hedefleyen ve kişilerin refahı ve gelişimini bütünsel olarak ele alan ve belirlenen göstergeler yardımıyla kişilerin yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Gençlerin iyi olma hali perspektifiyle gençlerin yaşamdan memnuniyet, eğitim, çalışma, sağlık, barınma gibi sosyal hak alanlarında öznel iyi olma haline dair proje fikirleri bu başlık altında desteklenecek.
  • Dijital Okuryazarlık ve Dijital Güvenlik: Bu başlık altında gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılmasına, dijital dünyada güvenli olma konusunda bilgilerinin geliştirilmesine ve dijital şiddet ile mücadele projelerine destek verilecek.

Projeye başvuracak sivil toplum örgütlerinin tüzel kişiliğe sahip, kâr amacı gütmemesi (dernek, vakıf, kooperatif), başvuru sahibi ekibin gençlere yönelik çalışmalarda alanlarında deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip olması ve sivil toplum örgütünün 2021 yılı gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olması kriterlerini sağlaması gerekiyor.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında sivil toplum örgütlerine dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 240.000 TL. Başvuru yapan sivil toplum örgütleri hibe programından en fazla 80.000 TL talep edebilecekler.

Projeye başvurmak isteyen örgütlerin başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar göndermeleri gerekiyor.

Proje hakkında detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayın.

 

Skip to content