destekler

Sivil Düşün 2012’den bu yana, Türkiye’nin 81 ilinde küçük ölçekli, kısa vadeli çalışmaları destekliyor. Desteklere kolayca başvuruluyor, değerlendirmeler ekibin gayretleriyle mümkün olan en hızlı şekilde yapılıyor. Destekler farklı hedefler için farklı harcamalar yapmaya elverişli, yani esnek. Ve elbette hakları gözeten tüm yenilikçi fikirlere burada yer var. Siz de kendi başınıza ya da örgütünüz, topluluğunuz veya oluşumunuzla desteklere başvurabilrsiniz.

Gelin şimdi, kategorilere hızlıca göz atalım. Sizce hangisi, sizi hedefinize daha çok yaklaştırır?

İletişim becerileri

Her şey derdini anlatabilmekle, yani anlaşmakla başlıyor. İletişim alanında yetkinleşmek, çoğu kez insan, para, zaman gibi pek çok kaynaktan tasarruf ederek sorunları kolayca çözebilmemizi sağlayabiliyor. Kurumsal iletişiminizi daha profesyonel hale getirmekten tutun da ikna ve motivasyon tekniklerine, mesaj geliştirip yaygınlaştırma metotlarından hikaye anlatıcılığı ya da medya ilişkilerine, iletişim gücünüzü artırmak istediğiniz bir alanı belirleyerek yola çıkabilirsiniz.

Gönüllü, destekçi ve paydaşları artırma becerisi
Daha aktif ve bağımsız bir sivil toplum için insan gücü vazgeçilmez. Malum kaynaklar az, dünya hiç durmadan güncelleniyor ve her zaman yapacak çok iş var. Örgütünüzün veya hareketinizin mesajlarını taşıyacak yeni insanlara nasıl ulaşacağınızı bilmiyor musunuz?Birlikte sorumluluk alabileceğiniz, ortak iş üreteceğiniz kişileri nasıl bulacak, ikna edecek ve fikrinizin parçası yapacaksınız? Bu başlığı seçerek sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.
Farklı kurumlarla çalışma becerisi
Bir aradayken, yapılan işlerden öğrenilenler de sonunda ortaya çıkan etki de katlanabilir. Bunu başarabilmek için sivil toplumun iş birliğine gidebileceği yerel, ulusal ve uluslararası pek çok taraf var; politika yapıcılar, iş dünyası, akademi, medya ve bağışçılar bir çırpıda akla gelenler. Başkalarının ne yaptığından haberdar olmak, vizyon geliştirmek için de faydalı bir seçenek olabilir. Bu işin inceliklerini öğrenmek istemez miydiniz?
Kaynak geliştirme ve bütçe yönetme becerisi
Ekonomik olarak nasıl ayakta kalacağımız sorusu hem durduğumuz yeri hem de gittiğimiz yönü belirliyor. Kaynaklarımızı uzun vadeli ve gerçekçi biçimde var edebildiğimizde, gücümüzün önemli bir kısmını ne üreteceğimize ayırabiliyoruz. Peki kalıcı bir finansal akışı nasıl mümkün kılarız? Bireysel ve kurumsal bağışçılarla gelecek vadeden ortaklıkları nasıl kurarız? Proje teklifi yazmakta nasıl ustalaşır, bütçemizi dengeli şekilde çalışmamıza uygulamayı nasıl başarırız? Keşfetmek isteyenler için doğru destek adresi bu başlık.
Politika geliştirme becerisi
Yöntem, çoğu zaman işten önce gelebiliyor. Hedefinize doğru giderken izleyeceğiniz yolu belirlemek, hem kendinizin hem çevrenizin zayıf ve güçlü taraflarını hesaba katarak hareket etmek başarabileceklerinizi doğrudan etkileyebiliyor. Hangi sorunu çözmek istiyorsunuz? Bunu çözmek sizin için neden önemli? Çözümler neler olabilir? Strateji belirlemek, sistem oluşturmak, yön çizmek veya yol haritası çıkarmak konusunda yetkinleşmek istiyorsanız bu destek tam size göre.
Dijital beceriler
Birkaç on yıldır yaşamı fiziki olduğu kadar dijital evrende de var etmeye alışkınız. Salgınla birlikte ise dijitalin sunduğu yeni olanakları keşfetmek hem kaçınılmaz hem de daha heyecanlı hale geldi. Burası derya deniz, nereden başlayacağımı bilemiyorum diyebilirsiniz. Örneğin, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda ilerlemek istiyor olabilirsiniz ya da belki oyunlaştırma, veri görselleştirme ya da dijital haritalandırmayla ilgileniyorsunuz. Belki de dijital topluluk oluşturmakla ilgili bilgi sahibi olarak, uzaktan eğitim teknikleri veya e-moderasyonu öğrenerek ya da sosyal medyada etkili içerik üreterek hedefinize ulaşacaksınız. Hepsi ve daha fazlası için dijital becerilerinizi geliştirmeyi seçebilirsiniz.
Başka bir beceri
Burada yer verilmeyen ve hak odaklı bakış açısıyla fayda üretmenize katkı sunacağını düşündüğünüz başka bir beceri varsa, belirtebilirsiniz.
Politika yapıcılar ve yetkililerin desteğini kazanmak
Bir yasaya katkı sunmanın yolu, öncelikle onu yapanlara dokunabilmekten geçiyor. Amacınızı desteklemeleri için söz ve yetki sahiplerini nasıl harekete geçirirsiniz? Onlarla ilişki kurmak ve yönetmenin incelikleri neler? Temel karar vericileri tanıyor musunuz? Onlardan tam olarak ne bekliyorsunuz? Savunuculuğa hızlı ve kendinden emin bir giriş yapmak ya da kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız, desteğiniz bu başlık altında sizi bekliyor.
Dijital ve geleneksel medyada gündem oluşturmak
Bir yasaya katkı sunmanın yolu, öncelikle onu yapanlara dokunabilmekten geçiyor. Amacınızı desteklemeleri için söz ve yetki sahiplerini nasıl harekete geçirirsiniz? Onlarla ilişki kurmak ve yönetmenin incelikleri neler? Temel karar vericileri tanıyor musunuz? Onlardan tam olarak ne bekliyorsunuz? Savunuculuğa hızlı ve kendinden emin bir giriş yapmak ya da kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız, desteğiniz bu başlık altında sizi bekliyor.
Kanaat önderlerinin desteğini almak
Bir mesele belirlediniz ve bununla ilgili çözüm önerilerinizi ortaya koydunuz. Şimdi sıra talepleriniz için baskı oluşturmaya, gündem yaratmaya geldi. Belki de bu işe tek başınıza soyunmak yerine, destek almayı tercih edersiniz. Sizin gibi düşünen ya da girişiminizden haberdar olduğunda yanınızda yer almayı seçecek müttefiklerinizin kim olduğunu bilmek istemez misiniz? Siyasetçiler, hukukçular, iş insanları, akademisyenler, medya ve sivil toplumdan temsilciler… Uzmanlığına güvenilen, toplumu fikirleri ve ürünleriyle etkileyen itibar sahibi kişiler, sözlerinizi daha geniş mecralara taşımanız için yolunuzu açabilirler. Politika kararlarını etkileyebilecek kanaat önderleriyle ilişki ve iş birliği kurmak için bu başlığı seçebilirsiniz.
Kamuoyunun bir fikir veya politikayı desteklemesini sağlamak
Talepleriniz için kamuoyundan destek görseydiniz neler değişirdi? Kendinizi daha güçlü ve güvende hissetmez miydiniz? Bunu sağlayabilmek için öncelikle kamuoyunun o konu hakkında ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmeniz, hangi kesimlerin size destek vermeye yakın olduğunu, hangilerinin amacınıza karşı duracağını tartmanız faydalı olabilir. Toplumun farklı kesimleri ve konu üzerine duruşlarını anladıktan sonra, onları harekete geçirecek somut araçları tasarlamanız da gerekebilir. Bu bazen bir kampanya, bazen de vatandaşlara ortak amaçlarınız etrafında bir arada çalışmaları için alan açmak olabilir. Yöntemi seçmek, sizin hayal gücünüze kalmış.
Politika önerileri geliştirmek
Değişim istediğiniz politika ya da hizmet hakkında var olan durum, yasal düzenlemeler, değişen ihtiyaçlar, uluslararası iyi uygulamalar gibi konularda bilgi sahibi olmanız, durum tespiti yapabilmenize yardımcı olur. Bu da farklı kaynaklardan düzenli olarak veriye ulaşmanız demek. Peki bu veriyi amacınız çerçevesinde anlamlı bir biçimde kullanabilmek istemez miydiniz? Bu uzmanlık size güvenilirlik kazandırabilir. Politika yapıcılar ve vatandaşlar nezdinde güvenilir bir kaynak olursanız, amacınızın gerçekleşmesi yolunda destek toplamanız da kolaylaşabilir. Geliştirdiğiniz uzmanlığı, rapor, analiz, araştırma, politika belgesi gibi araçlarla politika önerilerine dönüştürebilirsiniz.
Koalisyon, ağ, platform kurmak
Güçleri birleştirmek hem kaynaklarınızı daha etkili kullanmanız hem de sözünüzü büyütmenizde çok şeyi değiştirebilir. Birbirinden öğrenmenin yanı sıra, ortak bir model/yaklaşım geliştirebilir ya da kampanyalar yürütebilirsiniz. Birlikte hareket etmek, politikaları üretenler üzerinde oluşturmak istediğiniz baskıyı da daha kuvvetli ve görünür kılmanıza yardımcı olabilir.
Başka bir yöntem
Söz ve yetki sahiplerini burada yer verilmeyen başka bir alandaetkilemek istiyorsanız, belirtebilirsiniz.
Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak
Bilgi tarafsız ve güvenilir değilse, bilinçli kararlar verebilmek de mümkün olmayabiliyor.Sorumlu bakış açısıyla tavır sergileyebilmek için öncelikle doğru bilgiye ihtiyaç duyuyoruz.. Bir hak alanında araştırma yürütebilir, uzmanlarla görüşebilir, kendi veriye dayalı bilginizi üreterek kamuoyu ile paylaşabilirsiniz. Bir alanda referans kaynak olarak anılmak, güven ve itibar kazanmanıza da destek olabilir.
Kamuoyunda farkındalık yaratmak
İnsanlar, kendi yaşamlarına doğrudan etki eden konularla ilgilenmeye ve böyle durumlarda harekete geçmeye daha yatkın olabilir. Onların, amacınızla ilgili algılarında yapacağınız bir değişiklik, birdenbire büyük kitleleri mesajlarınızın taşıyıcısı haline getirebilir. Bir hak alanında farklı düşünmeye başlayanlar, bir sonraki adımda, daha aktif tavır almak konusunda daha gönüllü olabilirler. Alışkanlıkları, kültürel kalıpları, önyargıları ve ezberleri kırmanın farklı yöntemleri üzerine düşünebilir, insanların rahatlıkla uygulayacağı araçlar tasarlayabilirsiniz.
Bilgi kirliliğiyle mücadele etmek
Günümüzde, bilgiye ulaşmaktan çok, onu süzme ve değerlendirme kabiliyetimiz çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Kişisel tecrübelere, genellemelere, inanışlara ya da algılara dayalı bilgiyle meşgul olurken, gerçek ve yanlışı birbirinden ayırmakta zorlanabiliyoruz. Bütün bu süreç, kararlarımızı, hayatı yaşama ve başkalarıyla ilişki kurma tercihlerimizi de etkiliyor. Bu döngüyü kırmak için bir girişimde bulunabilir, bir bilgi yanlışına dikkat çekerek, doğrusunun öğrenilmesi yolunda aracı olabilirsiniz.
Daha görünür olmak
Bilinirliğinizi artırmak, yeni bir çalışma, ürün ya da örgütü tanıtmak için görünür olmak isteyebilirsiniz. Kimliğinize dair öğeleri taşıyan görünürlük malzemeleri üretebilir, kurumsal kimliğinizi yapılandırabilir, çalışmalarınızı tanıtan yayınlar hazırlayabilir, bir etkinlik düzenleyerek itibar çalışması yapabilirsiniz.
Kamuoyu desteği kazanmak
Çalışmanızın etkisini büyütmek için kamuoyunun desteğini kazandığınızda sizi takip edenlerin de hak odaklı bakış açısını benimsemeleri için öncü olabilirsiniz. Kullandığınız hak odaklı dil, hitap ettiğiniz toplumun da dili haline gelebilir, sizin sözleriniz onların da sözleri olabilir. Bu gerçekleştikçe, toplumun, çalıştığınız hak alanıyla ilgili kendi rol ve sorumluluğunu fark edip üstlenmesine de aracılık edebilirsiniz.
Vatandaşları hak odaklı çalışmaların parçası yapmak
İnsanlara bir çalışmada rol üstlenmeleri için alan açıldığında, aslında, demokratik yaşamın gereği olan yönetime katılmaları için de fırsatlar yaratılmış oluyor.Farklı kesimlerin birbirlerini anlamak için çaba göstereceği tartışma ve diyalog ortamları oluşturabilir; insanlara, başkalarını farkında kılmak için sorumluluk üstlenebilecekleri yollar gösterebilir; mesajlarınızı yaygınlaştırmaları için çeşitli mekanizmalar sunabilirsiniz.
Başka bir hedef
Sesinizi duyurmanın burada yer verilmeyen başka bir amacı varsa, belirtebilirsiniz.
Hak odaklı yaklaşımımı kuvvetlendirme
Sivil toplum, değişimi gerçek kılmak için var. Hak odaklı bakmak ise, bu değişim için planladığımız her işte, insan haklarını güçlendirmeyi gözetmekle ilgili. Belki de yıllardır üyesi olduğunuz örgütte kararların demokratik şekilde alınmadığını fark etmişsinizdir. Ya da kurucular ve üyelerin eşit konumda bulunduğu bir kooperatifte, bütün yük farkında olmadan başkanın üzerine yığılmış olabilir. Yönetim kurulunu toplamak kolay, peki içinde şiddet olmayan bir iletişim dili yakalamak ve uzlaşabilmek nasıl başarılır? Bu başlığı seçerek, hesap verebilirlik, şeffaflık, katılım, eşit muamele, ayrımcılık yapmama, hukukun üstünlüğü gibi kavramların karşılığını organizasyonunuzda hayata geçirmek için adım atabilirsiniz.
Ulaşmak istediğim kişilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verip, daha verimli iş üretme
Şu anda amaçlarınız bakımından gerçekten hedeflediğiniz yerde misiniz? Çalışmalarınızın kimleri ne yönde etkilediğini biliyor musunuz? Ürettiğiniz faydayı ölçüp değerlendiriyor musunuz? Çabanız, ulaşmak istediğiniz kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarına ne kadar karşılık gelebiliyor? Bu sorulara gerçekçi yanıtlar vermek, kaynak ve imkanlarınız ölçüsünde üretkenliğinizi artırmak için yöntemler belirleyerek hayata geçirebilirsiniz.
İş birliği, ortaklık, ağ oluşturma
Sivil aktörler olarak, başka sivil aktörlerle bir arada hareket etmek, pek çok faydasının yanında, kapasitenizi güçlendirmeye de büyük etki edebilir. İş birliği yapacağınız oluşumlar bölgesel, ulusal, uluslararası ağ ya da platformlar olabilir. Onlarla aynı tematik alanda çalışıyor ya da ortak bir ilgi alanını paylaşıyor olabilirsiniz. Örgütlenme özgürlüğü ya da mali yükümlülüklerle ilgili düzenlemeler gibi varlığınızı ilgilendiren bir konuda bilgi ve deneyim paylaşımı yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Beraber hareket eden yapılar, çoğu kez, kaynaklara ulaşmak bakımından da avantaj kazanabilir.
Fon kaynaklarını çeşitlendirip kendi kendimize yetecek kapasiteyi kazanma
Kaynak geliştirme, bütüncül bir yaklaşım gerektiren ve zaman alan bir süreç. Fona erişmek ise bu sürecin neredeyse son adımı. Buradaki asıl mesele, kendi gücünüz ve kaynaklarınızla ayakta kalmayı başarabilmek yolunda hedef ve stratejiler belirlemek. Kaynak geliştirmek için mesajınızı nasıl oluşturacak, nasıl ileteceksiniz? Örgütünüzde tam zamanlı bir kaynak geliştirme birimi olsa nasıl olurdu? Bu birim nasıl mesajlar üretir ve bunları kimlere ulaştırdığında başarı kazanırdı? Bütün bu sorulara yanıt bulmak için doğru başlıktasınız.
Uzun vadeli stratejik plan geliştirip uygulama
Şu an neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz ve buraya en kolay hangi yoldan gidebiliriz? Stratejik planlama yaparak hayata geçirdiğinizde, kısıtlı kaynaklarınızı en doğru biçimde değerlendirmek; dışarıdaki değişimlere etkili tepkiler vermek; sorunların çözümünde yaratıcı olmak; net, gerçekçi, sonuçları ölçülebilir hedefler koymak ve bunlara ulaşmak için en yerinde araçları seçmekte ustalaşabilirsiniz.
Çalışmalarımı yenilikçi yöntem ve yaklaşımlarla geliştirme
İçinde yaşadığımız çağ, durmadan güncelleniyor. Buna bağlı olarak, gündelik hayatın ritmi ve zihnimizin işleyiş biçimleri de değişiyor. Her geçen gün yeni sorunlar ediniyoruz, peki sistemlerimizi bunlarla baş edecek şekilde dönüştürdük mü? Değişimi hayata geçirirken, tüm senaryolar, riskler ve fırsatlarla ilgili çalışmalara organizasyondaki bütün ekipleri dahil etmek, süreci ortak akıl ve dil ile idare etmek gerekiyor. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Bu başlığı seçerek, trendleri anlamak ve kendi yapınızı onlara adapte edebilmek için yenilikçi metot ve yaklaşımları keşfedebilirsiniz.
Başka bir alan
Organizasyonel kapasitenizi, burada yer verilmeyen başka bir alanda geliştirmek istiyorsanız, belirtebilirsiniz.

30 Eylül 2020 itibarıyla açılan Sivil Düşün desteklerine, başvuru yapmak için henüz belirlenmiş bir kapanış tarihi bulunmuyor. Kapanış tarihi belirlendiğinde Sivil Düşün iletişim kanallarından ilan edilir. Başvuruların toplanması, değerlendirilmesi ve onaylanan çalışmaların yürütülmesi için online bir Bilgi Sistemi bulunur. Tüm başvurular bu bilgi sistemi üzerinden yapılır. Bilgi sistemi üzerinden başvurular iki aşamalı olarak yapılır: Kayıt ve başvuru. 

Kayıt

Sivil Düşün desteklerinden faydalanmak isteyen örgüt ve bireylerin, Bilgi Sistemine kayıt olması beklenir. Kayıt sırasında iletişim bilgilerinizin yanı sıra sizi veya örgütünüzü daha iyi tanımamıza yardımcı olacak bazı teknik bilgiler istenir. Kayıt tamamlandıktan sonra, sisteme giriş için hesap bilgileriniz oluşturulup sizinle paylaşılır. Bilgi sistemine bir kez kayıt olmanız yeterlidir.

Başvuru

Kayıt sonrasında size iletilen hesap bilgilerinizle tekrar sisteme girebilir, başvuru yapacağınız kategoriyi seçerek başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru formunda, çalışmanızı ve bu çalışmaya yönelik istediğiniz desteğin içeriği ve ile miktarını anlamıza yardımcı olacak sorular bulunur. Bu soruları tek seferde yanıtlamak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz noktada kaydedip, daha sonra tekrar sisteme girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru Rehberi

Başvurularınızı iletmeden önce bu rehberi mutlaka okumanızı öneririz. Kimler, nasıl başvurabilir; hangi ihtiyaç ve amaçlar desteklenir; uygunluk kontrolü nasıl yapılır; nasıl bilgi ve yardım alınır? Bütün bu sorular ve daha fazlasının cevaplarını burada bulabilirsiniz.

Sivil toplum örgütleri
Aktivistler

Sizi, yaratmak istediğiniz değişime en kısa ve etkili yoldan ulaştıracak kategoriyi seçtiniz. Peki, çalışmanızı hayata geçirirken hangi imkanları kullanmayı düşünüyorsunuz? Bir sonraki adımda, harcamaları belirlemek var. Sivil Düşün, aşağıda yer alan harcamaları sizin için karşılıyor. Başvurunuzu yapmadan, bu listeyi inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

Harcamalar, daha çeşitli faaliyetleri hayata geçirebilmeniz için 22 Nisan 2022 itibarıyla genişledi. Salgın sırasında karşılanamayan hareketlilik ve ağ oluşturma ile etkinlik organizasyonu çalışmaları destek kapsamına girdi. Ayrıca, çalışmanızı daha etkili hale getirmek için yararlanabileceğiniz dijital dünyaya dair olanaklar çeşitlendi.

22 Nisan 2022’den genel destek başvuruları kapatılana kadar birden fazla kez başvuru iletebilirsiniz. Ancak, başvurularınız karşılığında alacağınız toplam destek miktarı 10 bin Euro’yu geçemez.

Bu harcamalara dair detaylı bilgi için Başvuru Rehberini inceleyin.

Başvurunuz Sivil Düşün’e ulaşma sırasına göre değerlendirilir ve sizin için bir Program Destek Uzmanı görevlendirilir. Bu uzman, tüm süreç boyunca soru ve sorunlarınız için sizinle iletişim halinde kalır. İlk aşamada, Program Destek Uzmanınız başvurunuzun teknik uygunluğunu belli kriterlere göre inceler. İkinci aşamada, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanan, hak odaklı bakış açısı bakımından yetkin bilgi ve deneyime sahip iki uzman, başvurunuzu kontrolden geçirir. Uzmanlar, hem birbirinden hem de Sivil Düşün’den bağımsızdır. Sivil Düşün Ekibi, prosedürlere uyulduğu ve kriterlerin tarafsız biçimde uygulandığından emin olmak için uzmanların çalışmalarını denetler. Sivil Düşün Ekip Lideri tüm şikayet ve itirazları bağımsız biçimde inceleyerek yanıtlar.

İyileştirme kontrolünü içeren son aşamada Sivil Düşün, Uygunluk Kontrolü Uzmanları tarafından verilen geri bildirimler ve önerileri başvuruya nasıl yansıttığınızı inceler ve gerekli düzenlemelerin yapılması için süreci takip eder.

Değerlendirme süreci hakkında endişeleriniz varsa veya başvurunuzun adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmediğini düşünüyorsanız, şikayet formunu indirip, doldurarak bize iletebilirsiniz.

Süreç boyunca başvurunuzun hangi aşamada olduğunu Bilgi Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Başvurunuz uygun bulunursa Program Destek Uzmanınız, çalışmanızın uygulama sürecini başlatmak için sizinle iletişime geçer.

Uygulama Rehberi

Başvurunuz onaylandıktan sonra, çalışmanızı hayata geçirmeye başlayabilirsiniz. Bu süreçte uymanız gereken kurallar ve izleyeceğiniz yönergeler için uygulama rehberini incelemeyi unutmayın.

Bilgilendirme buluşmaları

Sivil Düşün, tüm bu sorular ve daha fazlasına yanıt verebilmek adına, düzenli olarak online bilgilendirme buluşmaları düzenliyor. Buluşmalara katılamazsanız bir şey kaçırmış sayılmazsınız. Buluşma videolarını Sivil Düşün’ün sosyal medya sayfaları üzerinden izleyebilir, buluşma takvimini inceleyerek size uyan bir tarih için kayıt bırakabilirsiniz.

Önümüzdeki ayların buluşma tarihleri düzenli olarak güncelleniyor; takvimi bu sayfalar üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca yeni haber ve duyuruları kaçırmadığınızdan emin olmak için Sivil Düşün e-bültenine üye olabilirsiniz.

Başvurularınızı iletmeden önce bu rehberi mutlaka okumanızı öneririz. Kimler, nasıl başvurabilir; hangi ihtiyaç ve amaçlar desteklenir; uygunluk kontrolü nasıl yapılır; nasıl bilgi ve yardım alınır? Bütün bu sorular ve daha fazlasının cevaplarını burada bulabilirsiniz.
Çalışmanızı hayata geçirirken gözetmeniz gereken görünürlük kurallarını içerir.
Başvurular, Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Teknik nedenler dolayısıyla sisteme erişiminiz yoksa, aşağıdan ilgili formu indirip doldurarak yardım masasına iletebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sorularını incelemek ve başvuru denemesi yapmak isterseniz, yine bu formlardan faydalanabilirsiniz.
[wpViralQuiz id=24885]
Skip to content